Opatření obecné povahy – bezdoplatkové zóny


Pro celostránkové zobrazení mapy klikněte/stiskněte ikona_zvětšení_Google_mapy.jpg v pravém horním rohu mapy.

Přílohy opatření obecné povahy:

Bližší informace k této problematice podá Odbor sociální Magistrátu města Karviné:

Bc. Jana Valouchová DiS.
oddělení sociálních věcí
Telefon: 596 387 382
Email: