Widok(ówka) z Karwiny

1. 03. 2018, 08:00 - 31. 03. 2018, 18:00

Typ: Dětské akce

Organizátor: Regionální knihovna Karviná

Místo konání: Středisko polské literatury, Masarykovo náměstí, Regionální knihovna Karviná-Fryštát

Konkurs dla dzieci (we współpracy z rodzicami i dziadkami) w poszukiwaniu widokówek Karwiny w zbiorach rodzinnych. Středisko polské literatury, Masarykovo náměstí, Regionální knihovna Karviná-Fryštát.