Veselé vánoční hody

10. 12. 2018, 08:00 - 21. 12. 2018, 16:00

Typ: Přednášky, besedy

Organizátor: Muzeum Těšínska

Místo konání: Muzeum Těšínska, Masarykovo náměstí, Karviná-Fryštát

Beseda o předvánočních a vánočních tradicích a zvycích na Těšínsku, spojená s ukázkou svátečně prostřeného stolu a tradičně ozdobeného stromku. Pro MŠ, ZŠ, vstup zdarma. Program v rámci grantového projektu Kulturní dědictví v tradicích a obyčejích. Projekt je finančně podporován statutárním městem Karviná. Na termínu je nutno se předem domluvit a objednat na tel. 596 311 425 nebo e-mail karvina@muzeumct.cz. Muzeum Těšínska, Masarykovo náměstí, Karviná-Fryštát.