Výstava: Listopad 89 – počátek vysokého školství v Karviné

15. 11. 2019, 15:00 - 31. 01. 2020, 18:00

4171-uvodni-fotka01.jpg

Typ: Výstava

Organizátor: OPF Karviná a Státní okresní archiv Karviná

Místo konání: foyer OPF Karviná

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné ve spolupráci se Státním okresním archivem Karviná pořádá u příležitosti 30. výročí sametové revoluce výstavu s názvem Listopad 89 – počátek vysokého školství v Karviné. Výstava prostřednictvím historických dokumentů, novinových článků a fotografií seznamuje s listopadovými událostmi roku 1989 na Karvinsku. Pozornost je přitom věnována především aktivitám, které vedly v konečném důsledku ke vzniku jedné ze součástí Slezské univerzity, kterou je Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, a zařadily tak Karvinou mezi univerzitní města.

Expozice bude slavnostně zahájena v pátek 15. listopadu v 15:00 v prostorách foyer hlavní budovy fakulty. Výstava bude doplněna diskusí, ve které vystoupí řada osobností zapojených do listopadových událostí v Karviné a přípravy vzniku fakulty. Zájemcům bude výstava zdarma zpřístupněna do 31. ledna 2020.