Mezinárodní den archivů.

13. 06. 2017, 10:00 - 13. 06. 2017, 18:00

Typ: Jiné akce

Organizátor: Státní okresní archiv Karviná

Místo konání: Státní okresní archiv Karviná

13.6. 10:00 a 16:00 Mezinárodní den archivů. Návštěvníci budou moci nahlédnout do depozitáře, poznat práci archiváře, seznámí se s restaurováním dokumentů, digitalizací či s digitálním archivem Zemského archivu, dále s ukázkami archiválií a jiných písemností k 500. výročí protestantismu. Státní okresní archiv Karviná.