Jiné export PDF

Jiřina Hefnerová

Osobní číslo  
Adresa  
Telefon 596 387 285
Mobil
Fax
Email
Odbor/oddělení oddělení majetkoprávní
Číslo místnosti B/74
Funkce oddělení majetkoprávní
Směna Odbor majetkový