Jiné export PDF

Ing. Natálie SzeligováPh.D.

Osobní číslo  
Adresa  
Telefon 596 387 417
Mobil
Fax
Email
Odbor/oddělení oddělení stavebního úřadu
Číslo místnosti B/90/I
Funkce oddělení stavebního úřadu
Směna Odbor stavební a životního prostředí