Cyklisté se mohou těšit na „Propojení Havířova s cyklotrasou č. 10 – trasa B a D“

perex_cykliste.jpg Příprava nových cyklotras s hlavní cyklistickou sezonou nekončí.


perex_cykliste.jpg

15.11.2021 – I v letošním roce pokračuje Svazek měst a obcí okresu Karviná v realizaci projektu nových cyklotras. V loňském roce byla s finančním přispěním Moravskoslezského kraje zpracována technická studie proveditelnosti, na kterou letos navazuje zpracování projektové dokumentace pro umístění a povolení stavby cyklotrasy, která by měla začínat poblíž havířovské nemocnice a pokračovat přes Prostřední Suchou do centra Horní Suché. Cyklotrasa bude dále pokračovat podél železniční tratě do Albrechtic, kde naváže na cyklotrasy č. 6097 směřující do Karviné a na cyklotrasu č. 6100, po které se mohou cyklisté vydat do Chotěbuze k Archeoparku, kde se bude možné dále vydat podél řeky Olše po cyklotrase č. 10 a 6257 do Karviné, Bohumína a dále do Polska nebo opačným směrem proti proudu řeky do Bukovce u Jablunkova. Předmětem projektu je vybudování nové cyklostezky do centra Českého Těšína podél železniční tratě a řeky Olše. Cyklisté tak budou moci šlapat do pedálů 20 kilometrů.

Na financování projektových dokumentací a vyřízení stavebního povolení se bude opět podílet Moravskoslezský kraj formou dotace ve výši 300 tis. korun v rámci dotačního programu „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2021+“.

MSK logo.jpg