Územní plánování


Územní plán Karviné - změna č. 3

 

Územní plán Karviné - změna č. 2

 

 

Územně analytické podklady

 

Územní plány

 

Územní plán Karviné, úplné znění po vydání změny č. 1

Úplné znění po vydání změny č. 1.

 

Územní plán Karviné - změna č. 1

Zastupitelstvo  města Karviné vydalo změnu č. 1 Územního plánu Karviné formou opatření obecné povahy usnesením č. 78 ze dne 29.04.2019. Opatření obecné povahy nabylo účinnosti dne 26.06.2019.

 

Územní plán Karviné

Zastupitelstvo  města Karviné vydalo Územní plán Karviné formou opatření obecné povahy usnesením č. 792 ze dne 23.04.2018. Opatření obecné povahy nabylo účinnosti dne 11.05.2018.

 

Přehled platné ÚPD v ORP Karviná