Karvinský zpravodajKarvinský zpravodaj * Měsíčník statutárního města Karviné, vychází jedenáctkrát ročně * Vydavatel: statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná, www.karvina.cz * IČ: 00297534 * Reg. číslo: MK ČR E 12198 * Náklad: 25 800 kusů * Distribuce: zdarma do občanských poštovních schránek na území města * kontakt: zpravodaj@karvina_cz

Uzávěrka podkladů včetně inzerce / datum vydání: 4.12./21.12.2019, 8.1./23.1., 6.2./27.2., 11.3./26.3., 8.4. (pro inzerci 13.4.)/24.4., 13.5./28.5., 10.6./26.6., 12.8./27.8., 9.9./25.9., 14.10./29.10., 11.11./26.11., 2.12./17.12.2020.  Změna vyhrazena.

Seznam odběrných míst: Pro případ, že vám nebyl Karvinský zpravodaj doručen, můžete si aktuální číslo vyzvednout na jednom z odběrných míst, pokud však není provoz konkrétního místa omezen nařízením vlády ČR v souvislosti s koronavirovou pandemií.  

Inzerce v Karvinském zpravodaji: Inzerce je upravena pravidly, jejichž součástí je i ceník. Zájemci o inzerci mohou využít vzorovou objednávku a odeslat ji e-mailem na zpravodaj@karvina_cz.

Zveřejňování příspěvků v Karvinském zpravodaji: Příspěvky zastupitelů města a externích přispěvatelů se řídí pravidly.


Karvinský zpravodaj_prosinec-2019_web_Stránka_01.jpg
29. 11. 2019

V prosincovém čísle se podíváme na dokončované opravy komunikací a chodníků,...