Karvinský zpravodajKarvinský zpravodaj * Měsíčník statutárního města Karviné, vychází jedenáctkrát ročně * Vydavatel: statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná, www.karvina.cz * IČ: 00297534 * Reg. číslo: MK ČR E 12198 * Náklad: 25 800 kusů * Distribuce: zdarma do občanských poštovních schránek na území města * kontakt: zpravodaj@karvina_cz

Uzávěrka podkladů včetně inzerce / datum vydání*: 

leden 2021: 2.12./17.12.2020, únor 2021: 13.1./28.1.2021, březen 2021: 10.2./25.2.2021,

duben 2021: 10.3./25.3.2021, květen 2021: 7.4./22.4.2021, červen 2021: 12.5./27.5.2021,

léto 2021: 9.6./24.6.2021, září 2021: 11.8./26.8.2021,

říjen 2021: 8.9./23.9.2021, listopad 2021: 13.10./28.10.2021, prosinec 2021: 10.11./25.11.2021,

leden 2022: 1.12./16.12.2021. 

Změna vyhrazena.

* Distribuce vydání do občanských poštovních schránek probíhá poslední týden v měsíci, tzn. únorové vydání na konci ledna. (Lednové vydání je distribuováno před vánočními svátky.)

Seznam odběrných míst: Pro případ, že vám nebyl Karvinský zpravodaj doručen, můžete si aktuální číslo vyzvednout na jednom z odběrných míst, pokud však není provoz konkrétního místa omezen nařízením vlády ČR v souvislosti s koronavirovou pandemií.  

Inzerce v Karvinském zpravodaji: Inzerce je upravena pravidly, jejichž součástí je i ceník. Zájemci o inzerci mohou využít vzorovou objednávku a odeslat ji e-mailem na zpravodaj@karvina_cz.

Zveřejňování příspěvků v Karvinském zpravodaji: Příspěvky zastupitelů města a externích přispěvatelů se řídí pravidly.