Karvinský zpravodajKarvinský zpravodaj * Měsíčník statutárního města Karviné, vychází jedenáctkrát ročně * Vydavatel: statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná, www.karvina.cz * IČ: 00297534 * Reg. číslo: MK ČR E 12198 * Náklad: 25 800 kusů * Distribuce: zdarma do občanských poštovních schránek na území města * Redakce: zpravodaj@karvina_cz

Uzávěrka podkladů včetně inzerce / datum vydání: 4.12./21.12.2019, 8.1./23.1., 6.2./27.2., 11.3./26.3., 8.4./24.4., 13.5./28.5., 10.6./26.6., 12.8./27.8., 9.9./25.9., 14.10./29.10., 11.11./26.11., 2.12./17.12.2020.  Změna vyhrazena.

Seznam odběrných míst: Pro případ, že vám nebyl Karvinský zpravodaj doručen, můžete si aktuální číslo vyzvednout na jednom z odběrných míst.  

Inzerce v Karvinském zpravodaji: Inzerce je upravena pravidly, jejichž součástí je i ceník. Zájemci o inzerci mohou využít vzorovou objednávku a odeslat ji e-mailem na zpravodaj@karvina_cz.


Karvinský zpravodaj_prosinec-2019_web_Stránka_01.jpg
29. 11. 2019

V prosincovém čísle se podíváme na dokončované opravy komunikací a chodníků,...

Karvinský zpravodaj_listopad-2019_web_Stránka_01.jpg
1. 11. 2019

V listopadovém čísle představíme oceněné sociální pracovníky, ohlédneme se za...

Karvinský zpravodaj_říjen-2019_web_Stránka_01.jpg
1. 10. 2019

V říjnovém vydání se podíváme na ministerskou návštěvu, kterou zaujal projekt Karviná...

Karvinský zpravodaj_září-2019_web_Stránka_01.jpg
30. 08. 2019

Zářijový Karvinský zpravodaj připomene probíhající investice, přiblíží prázdninové události...

Karvinský zpravodaj_červenec-srpen-2019_web_Stránka_01.jpg
30. 06. 2019

V letním čísle vás seznámíme s nejlepšími žáky základních škol, podíváme se na...

Karvinský zpravodaj_červen-2019_web_Stránka_01.jpg
29. 05. 2019

Červnové číslo nabízí kromě nového formátu také informace o poslední etapě rekonstrukce...

Karvinský zpravodaj_květen-2019_web_Stránka_1.jpg
26. 04. 2019

V květnovém čísle vás seznámíme s chystanými investicemi odboru majetkového,...

Karvinský zpravodaj_duben-2019_web_Stránka_1.jpg
29. 03. 2019

V dubnovém čísle se podíváme na plán letošních investic, upozorníme na kotlíkové...

Karvinský zpravodaj_březen-2019_web_Stránka_1.jpg
1. 03. 2019

Březnové číslo upozorní čtenáře na významnou návštěvu Evropské komise v našem...

 

Inzerce v Karvinském zpravodaji