Karvinský zpravodajKarvinský zpravodaj * Měsíčník statutárního města Karviné, vychází jedenáctkrát ročně * Vydavatel: statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná, www.karvina.cz * IČ: 00297534 * Reg. číslo: MK ČR E 12198 * Redakce: zpravodaj@karvina_cz

Uzávěrka podkladů / datum vydání: 9.1./25.1., 13.2./1.3., 13.3./29.3., 10.4./29.4.2019, 10.5./27.5., 12.6./28.6., 14.8./30.8., 11.9./28.9., 9.10./28.10., 13.11./30.11.  Změna vyhrazena.

Seznam odběrných míst: Pro případ, že vám nebyl Karvinský zpravodaj doručen, můžete si aktuální číslo vyzvednout na jednom z odběrných míst.  

Inzerce v Karvinském zpravodaji: Přečtěte si pravidla inzerce, jejich součástí je i ceník a najdete zde také vzor objednávky.


Karvinský zpravodaj_září-2019_web_Stránka_01.jpg
30. 08. 2019

Zářijový Karvinský zpravodaj připomene probíhající investice, přiblíží prázdninové události...

Karvinský zpravodaj_červenec-srpen-2019_web_Stránka_01.jpg
30. 06. 2019

V letním čísle vás seznámíme s nejlepšími žáky základních škol, podíváme se na...

Karvinský zpravodaj_červen-2019_web_Stránka_01.jpg
29. 05. 2019

Červnové číslo nabízí kromě nového formátu také informace o poslední etapě rekonstrukce...

Karvinský zpravodaj_květen-2019_web_Stránka_1.jpg
26. 04. 2019

V květnovém čísle vás seznámíme s chystanými investicemi odboru majetkového,...

Karvinský zpravodaj_duben-2019_web_Stránka_1.jpg
29. 03. 2019

V dubnovém čísle se podíváme na plán letošních investic, upozorníme na kotlíkové...

Karvinský zpravodaj_březen-2019_web_Stránka_1.jpg
1. 03. 2019

Březnové číslo upozorní čtenáře na významnou návštěvu Evropské komise v našem...

Karvinský zpravodaj_únor-2019_web_Stránka_1.jpg
25. 01. 2019

V únorovém čísle potěšíme nejen sportovce chystanými investicemi společnosti STaRS, podíváme...

Karvinský zpravodaj_leden-2019_web_Stránka_1.jpg
21. 12. 2018

V lednovém čísle představíme nové vedení města, podíváme se na dokončené investice odboru...

Karvinský zpravodaj_prosinec-2018_web_Stránka_01.jpg
3. 12. 2018

V prosincovém čísle se podíváme na dokončené investice, seznámíme vás s podmínkami...

Karvinský zpravodaj_listopad-2018_web_Stránka_1.jpg
26. 10. 2018

V listopadovém čísle vám představíme oceněné osobnosti v sociální oblasti, podíváme na...

Karvinský zpravodaj_říjen-2018_web_Stránka_1.jpg
27. 09. 2018

Říjnové číslo seznámí čtenáře s investicemi i nezbytnou údržbou města za poslední...

Karvinský zpravodaj_září-2018_web_Stránka_1.jpg
31. 08. 2018

Zářijové číslo se zaměří na aktuální investiční akce, seznámí vás s Desaterem...

 

Inzerce v Karvinském zpravodaji