Dopravní omezení

uzavirka2.jpg Přehled aktuálních uzavírek a dopravních omezení na území města.


Kliknutím do mapy získáte bližší informace o konkrétním dopravním omezení.

 uplna-uzavirka-komunikace-picto.png  úplná uzavírka komunikace              castecne-omezeni-provozu-picto.png  částečné omezení provozu na komunikaci

 

Aktuální uzavírky a omezení


 

 

komunikace

III/46810 – Dětmarovice (Koukolná)

mapa

úsek

železniční nadjezd za čerpací stanicí směrem na Petrovice u Karviné

druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

od 02.09.2017 do 30.04.2018

důvod uzávěry

náhrada nadjezdu během optimalizace trati Český Těšín–Dětmarovice

povolil

OR MMK

realizuje

EUROVIA CS, a.s.
p. Rudolf Krištofík
tel.: 731 601 300
rudolf.kristofik@eurovia_cz

poznámka 

Most bude úplně snesen - silnice proto nebude průchozí pro chodce ani průjezdná pro cyklisty. Objížďka povede přes Karvinou po silnicích I/67 – ul. Nádražní, ul. Ostravská a tř. 17. listopadu, dále po II/475 – ul. Rudé armády a v Petrovicích u Karviné, po silnicích II/475, III/4753, III/4689 a III/46810 až k místu uzavírky.

dokumentace

situační snímek uzavírky s objízdnou trasou (pdf)

 

komunikace

ul. Ciolkovského(Ráj)

mapa

úsek

v úseku od křižovatky s ul. U Lesa po křižovatku se silnicí III/4688

druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

od 08:00 dne 19.03.2018 do 15:00 hodin dne 15.06.2018

důvod uzávěry

Modernizace komunikace ul. Ciolkovského

povolil

OR MMK

žadatel

  STRABAG a.s, Zdeněk Urbánek, mob.: 602 767 719

poznámka 

1)

Úplná uzavírka v souvislosti s prováděním stavebních prací v rámci stavby „Modernizace komunikace ul. Ciolkovského“. Úsek : místní komunikace ul. Ciolkovského (v úseku od křižovatky s ul. U Lesa po křižovatku se silnicí III/4688), v městské části Karviná-Ráj Objízdná trasa : po místní komunikaci ul. Ciolkovského, silnici III/47216 (ul. Polská), silnici I/67 (tř. 17. listopadu) a silnici III/4688 (ul. Kosmonautů), v městské části Karviná-Ráj Délka uzavřeného úseku: cca 500 metrů; Doba uzavírky: v době od 08:00 dne 19.03.2018 do 15:00 hodin dne 15.06.2018; Uzavírka bude dělena na 3 úseky a etapy: 1. etapa : od 19.03.2018 do 13.05.2018 od čp. 451 a křižovatky s ul. U Lesa po křižovatku s ul. V Aleji; 2. etapa : od 14.05.2018 do 03.06.2018 od křižovatky s ul. V Aleji po sjezd na parkoviště zdravotního střediska; 3. etapa: od 04.06.2018 do 15.06.2018 od sjezdu na parkoviště před zdravotním střediskem po křižovatku s ul. Kosmonautů; Místní komunikace ul. V Aleji zůstane po celou dobu uzavírky průjezdná! Provádí :STRABAG a.s, odštěpný závod Morava, oblast Sever, IČ: 608 38 744, se sídlem Polanecká 827, 721 08 Ostrava-Svinov Zodpovědná osoba : pan Zdeněk Urbánek, mob.: 602 767 719.

 

komunikace

ul. Slovenská (Hranice)

mapa

úsek

v úseku od křižovatky s místní komunikací ul. Čsl. armády (vjezd) za vjezd na místní komunikaci ul. Kašparova

druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

Cca 20 dnů v termínu od 12.03.2018 do 13.05.2018 (přesný termín zahájení uzavírky bude záležet na počasí)

důvod uzávěry

oprava povrchu komunikace

povolil

MMK OR

žadatel

firma Jaroslav Mičulka, Dolní 160/34, Ostrava-Zábřeh

poznámka 

Cca 20 dnů v termínu od 12.03.2018 do 13.05.2018 (přesný termín zahájení uzavírky bude záležet na počasí) budou probíhat stavební práce na místní komunikace ul. Slovenská (v úseku od křižovatky s místní komunikací ul. Čsl. armády (vjezd) za vjezd na místní komunikaci ul. Kašparova) v Karviné-Hranicích v rámci stavby „Oprava MK ul. Slovenská v Karviné-Hranicích“. Práce proběhnou za úplné uzavírky. Objízdná trasa povede po neuzavřené části místní komunikace ul. Slovenská, která bude po dobu uzavírky obousměrná. Z důvodu obousměrného provozu na ul. Slovenská bude částečně omezeno parkování.. Po celou dobu uzavírky bude zajištěn průjezd na parkoviště ul. Kašparova (v min. šíři 3 m). V případě pokládky živičného povrchu místní komunikace ul. Slovenská bude krátkodobě (min. 2 dny) průjezd na parkoviště uzavřen.

 

komunikace

ul.Cihelní (Nové město)

mapa

úsek

v úseku od křižovatky s ul. Havířskou po vjezd za parkoviště u házenkářské haly

druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

Cca 34 dnů v termínu od 12.03.2018 do 13.05.2018 (přesný termín zahájení uzavírky bude záležet na počasí)

důvod uzávěry

oprava povrchu komunikace

povolil

MMK OR

žadatel

  JANKOSTAV s. r. o., se sídlem Štěpaňákova 31/714, Ostrava-Kunčice 1

poznámka 

Cca 34 dnů v termínu od 12.03.2018 do 13.05.2018 (přesný termín zahájení uzavírky bude záležet na počasí) budou probíhat stavební práce na místní komunikace ul. Cihelní (v úseku od křižovatky s ul. Havířskou po vjezd za parkoviště u házenkářské haly) v Karviné-Novém Městě z důvodu realizace stavby „Oprava MK ul. Cihelní v Karviné-Novém Městě, úsek ul. Havířská – ul. Závodní“. Práce proběhnou za úplné uzavírky. Objízdná trasa povede po místních komunikacích: tř. Osvobození, ul. Závodní, ul. Cihelní až k místu uzavírky. Po celou dobu uzavírky bude zajištěn průjezd po parkovišti u házenkářské haly pro obsluhu přilehlých nemovitostí. V případě pokládky živičného povrchu místní komunikace ul. Cihelní bude krátkodobě (min. 2 dny) průjezd na parkoviště uzavřen.

 

komunikace

ul. Těšínská (Louky)

mapa

úsek

na místní komunikaci ul. Těšínská v Karviné-Loukách, v místě železničního přejezdu P 8289 (v drážním km 326,208) – 55 m

druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

od 08:00 hodin dne 20.03.2018 do 16:00 hodin dne 23.03.2018

důvod uzávěry

Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice

povolil

OR MMK

žadatel

  AŽD Praha s.r.o., Ing. Bernard Siwek, mob.: 603 487 454.

poznámka 

Úplná uzavírka v souvislosti s prováděním stavebních prací – zhotovení kabelové trasy na železničním přejezdu, v rámci stavby „ Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice“. Úsek : na místní komunikaci ul. Těšínská v Karviné-Loukách, v místě železničního přejezdu P 8289 (v drážním km 326,208) – 55 m Objízdná trasa : po silnici I/67 (ul. Těšínská) a po místních komunikacích ulice Za Mostem a ulice Ke Statku, vše v městské části Karviná-Louky, a to až k místu uzavírky v obou směrech; Doba uzavírky : v době od 08:00 hodin dne 20.03.2018 do 16:00 hodin dne 23.03.2018 Provádí : AŽD Praha s.r.o., IČ: 480 29 483, se sídlem Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10 Zodpovědná osoba : Ing. Bernard Siwek, mob.: 603 487 454.

 

 

Plánované uzavírky a omezení


komunikace

MK – ul. Fryštátská (Fryštát)

mapa

úsek

od křižovatky s ul. Příčná po křižovatku s ul. Zámecká

druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

20.4., 16.5., 20.6., 18.7., 15.8., 19.9., 17.10., 21.11. a 12.12.2018 (od 6 do 20 h)

důvod uzávěry

konání akce "Farmářské trhy v Karviné"

povolil

OR MMK

žadatel

OM MMK
p. Martina Klusová - tel.: 596 387 302

poznámka 

Objížďku po místní komunikaci ul. Zámecká v městské části Karviná-Fryštát umístěné na pozemku parc. č. 73/1 v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná.

dokumentace

 rozhodnutí silničního správního úřadu (pdf), situační snímek uzávěry s vyznačením objízdné trasy (pdf)


 

 

Jednotný systém dopravních informací v ČR pro veřejnost – www.dopravniinfo.cz

Centrální evidence uzavírek pro žadatele/zhotovitele – www.jsdi.cz/portal/