Dopravní omezení

uzavirka2.jpg Přehled aktuálních uzavírek a dopravních omezení na území města.


Aktuální uzavírky a omezení


komunikace

místní komunikace ul. Lázeňská, Karola Śliwky, Poštovní a Mlýnská

mapa

úsek

rozsah dle situačních snímků

druh uzávěry

v závislosti na konkrétních etapách jednotlivých úseků

termín uzávěry

od 09.05.2018 do 30.11.2018

důvod uzávěry

realizace akce „Rekonstrukce komunikace v centru města Karviné, jako náhrada zrušené komunikace v poddolované části města“

povolil

OR MMK

žadatel

STRABAG a.s., IČ 60838744,

Ing. Radomír Koloničný, stavbyvedoucí

tel.: + 420 605 220 392, e-mail: radomir.kolonicny@strabag_com

technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP na staveništi:

VYSPLAN s.r.o., IČ 27717089,

Ing. Miroslav Chytílek, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby

tel.: + 420  734 523 234, e-mail: m.chytilek@vysplan_cz

poznámka 

Druh, úseky a termíny uzavírky místních komunikací je stanoven následovně:

a)       I. etapa – 1. část - úplná uzavírka místní komunikace ul. Karola Śliwky, úsek od křižovatky s ul. Mlýnská a Masarykovo náměstí po křižovatku s ul. Poštovní, v městské části Karviná-Fryštát. 

Termín od 00:00 hod. dne 09.05.2018 do 23:29 hod. dne 19.08.2018.

 

b)      I. etapa 2. – 3. část – částečná uzavírka místní komunikace ul. Karola Śliwky, úsek od křižovatky s ul. Fryštátská po odbočku do parku Boženy Němcové, v městské části Karviná-Fryštát.

Termín od 00:00 hod. dne 09.05.2018 do 23:29 hod. dne 19.08.2018. (V souvislosti s realizací tohoto úseku akce bude rovněž od 19.07.2018 do 19.08.2018 uslepena ul. Fryštátská v úseku od křížení s ul. Karola Śliwky (od provozovny Bylinky u Blanky) po křížení s ulicí Vydmuchov. Vjezd do tohoto uslepeného úseku ul. Fryštátské bude povolen pouze od nemocnice. Vozidla se v uvedeném období dostanou do Darkova z tř. 17. listopadu přes ulici Poštovní a dále po částečně uzavřené ulici Karola Śliwky.)

 

c)       II. etapa – 1. část – úplná uzavírka místní komunikace ul. Karola Śliwky, úsek od křižovatky s ul. Poštovní po křižovatku s ul. Fryštátská, v městské části Karviná-Fryštát.

Termín od 00:00 hod. dne 20.08.2018 do 23:59 hod. dne 30.11.2018.

 

d) II. etapa – 2. a 3. část – částečná uzavírka místní komunikace ul. Lázeňská, úsek od odbočky do parku Boženy Němcové po okružní křižovatku u mostu Sokolovských hrdinů, v městské části Karviná-Lázně Darkov. Termín od 00:00 hod. dne 20.08.2018 do 23:59 hod. dne 30.11.2018.

 

Objízdná trasa:

a) Příjezd na Masarykovo náměstí (kostel, pošta): po silnici I/67, po místní komunikaci ul. Husova, ul. Na Bělidle, ul. Mlýnská.

    Výjezd z Masarykova náměstí (kostel a pošta): po místní komunikaci ul. Mlýnská, ul. Na Bělidle, ul. Hornická stezka a po silnici I/67.

    Vjezd na (výjezd z ) parkoviště u Prioru bude z ul. Karola Śliwky naproti zimního stadiónu, kde budou odstraněny stávající květináče.

     Příjezd na ul. Svatováclavská bude z místní komunikace Masarykovo náměstí (mobilní zeleň přesunuta k přechodu pro chodce na ul. Karola Śliwky).

     Příjezd na ul. Markova bude po ul. Hrnčířská a dále po místní komunikaci mezi budovou ČSOB a č.p. 40, kde bude odstraněno DZ C 7a (Stezka pro chodce) a dojde k rozšíření komunikace.

 

b) bez objízdné trasy, doprava bude vedena kyvadlově a řízena světelnou signalizací.

    V rámci I. etapy – 3. část bude část místní komunikace ul. Fryštátská uslepena, a to v místě před křižovatkou s ul. Karola Śliwky s tím, že vjezd (výjezd) do (z) uzavřeného úseku bude od ul. Vydmuchov.

 

c) směr lázně Darkov: po silnici I/67 (tř. 17. listopadu), po místní komunikaci ul. Vydmuchov, ul. Fryštátská a ul. Karola Śliwky.

     Příjezd na parkoviště u dětského dopravního hřiště a k budově MP Karviná bude po místní komunikaci ul. Univerzitní náměstí, dále po místní komunikaci pro pěší (překryta DZ C 7b) přes park a po místní komunikaci ul. Univerzitní park (pouze pro držitele karty R4 a MP Karviná).

 

d) bez objízdné trasy, bude uzavřen vždy jeden jízdní pruh, doprava bude vedena kyvadlově a řízena světelnou signalizací.

 

 

Po celou stavby v termínu od 00:00 hod. dne 09.05.2018 do 23:59 hod. dne 30.11.2018 bude pro autobusovou linku MHD č. 877517 Fryštát – Nové Město – Hranice – Mizerov – Lázně platit výlukový jízdní řád.

Autobusová zastávka Karviná-Fryštát, Poštovní (směr lázně Darkov) bude přemístěna na tř. 17. listopadu do prostoru bývalé zastávky poblíž budovy VZP.

 

Autobusová zastávka Karviná-Fryštát, Poštovní (směr z lázní Darkov) bude přemístěna na zastávku Karviná-Fryštát, univerzita.

 

Autobusová zastávka Karviná-Darkov, hotel (v obou směrech) bude zrušena a ve výlukovém jízdním řádu nahrazena zastávkou Karviná-Ráj, nemocnice.

 

Autobusová zastávka Karviná-Darkov, lázně (v obou směrech) bude  přemístěna na ul. Těšínská, pozemek parcelní čísla 554/2 a 554/3 oba v katastrálním území Darkov (za mostem Sokolovských hrdinů), kde bude vybudován bezpečný nástupní prostor s přenosným označníkem.

 

 

komunikace

ul. Prameny (Ráj)

 

úsek

od křižovatky se silnicí III/4688 po křižovatku s ul. Dačického

druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

I. Etapa: od 06:00 hod. dne 24. 09. 2018 do 18:00 hod. dne 21. 10. 2018

Úsek od křižovatky s ul. Dačického po křižovatku s ul. Víta Nejedlého

II. Etapa: od 06:00 hod. dne 22. 10. 2018 do 18:00 hod. dne 18. 11. 2018

Úsek od křižovatky s ul. Víta Nejedlého po křižovatku k domu č.p. 601/14

III. Etapa: od 06:00 hod. dne 19. 11. 2018 do 18:00 hod. dne 16. 12. 2018

Úsek od domu č.p. 601/14 po křižovatku se silnicí III/4688

IV. Etapa: od 06:00 hod. dne od 12.11.2018 do 18:00 hod. dne 16.12.2018

V úseku křižovatky ul. Prameny x ul. Dačického

důvod uzávěry

Oprava komunikace

povolil

OR MMK

žadatel

  Silnice Morava, s.r.o.  

poznámka 

Z důvodů oprav komunikace budeve třech etapách ul. Prameny v úseku od od křižovatky se silnicí III/4688 po křižovatku s ul. Dačického zcela uzavřena, a to následovně:

I. Etapa: od 06:00 hod. dne 24. 09. 2018 do 18:00 hod. dne 21. 10. 2018

Úsek od křižovatky s ul. Dačického po křižovatku s ul. Víta Nejedlého

II. Etapa: od 06:00 hod. dne 22. 10. 2018 do 18:00 hod. dne 18. 11. 2018

Úsek od křižovatky s ul. Víta Nejedlého po křižovatku k domu č.p. 601/14

III. Etapa: od 06:00 hod. dne 19. 11. 2018 do 18:00 hod. dne 16. 12. 2018

Úsek od domu č.p. 601/14 po křižovatku se silnicí III/4688

IV. Etapa: od 06:00 hod. dne od 12.11.2018 do 18:00 hod. dne 16.12.2018

V úseku křižovatky ul. Prameny x ul. Dačického

Prováděcí firmou je: Silnice Morava, s.r.o.

Objízdné trasy budou vedeny po silnici III/4688 a po ul. Březová a ul. Božkova.

 

 

komunikace

žel. přejezd na sil. II/475 (Louky)

mapa

úsek

žel. přejezd na sil. II/475 ( pod ČSM) v Karviné - Louky nad Olší

druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

25.-27.10.2018

důvod uzávěry

optimalizace železniční trati

povolil

OR MMK

žadatel

  Správa železniční dopravní cesty s.o.  

poznámka 

 

 

 

komunikace

ul. Olšiny (Staré Město)

mapa

úsek

poblíž domu čp. 3/46

druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

od 09.10.2018 do 30.11.2018 14:00 hod.

důvod uzávěry

oprava propustku M 21/5

povolil

OR MMK

žadatel

  Stanislav Lupieński  

poznámka 

Z důvodu opravy propustku M 21/5 přes Olšinský náhon je od 09.10.2018 do 30.11.2018 uzavřena veřejně přístupná účelová komunikace ul. Olšiny poblíž domu čp. 3/46 v Karviné-Starém Městě.

Objízdná trasa je vedena po ul. Hlíny a ul. Olšiny.

Investor: SMK, zhotovitel: Stanislav Lupieński

 

 

komunikace

park Bedřicha Smetany (Fryštát)

mapa

úsek

od čp. 279/9a po čp. 231/9

druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

od 04.11.2018 do 13.11.2018

důvod uzávěry

pokládka kabelů přípojky NN

povolil

OR MMK

žadatel

  fyzická osoba podnikající: Ing. Martin Barteček  

poznámka 

Z důvodu pokládky kabelů přípojky NN bude úplná uzavírka místní komunikace park Bedřicha Smetany (úsek od čp. 279/9a po čp. 231/9) v Karviné-Fryštátě. Termín od 04.11.2018 do 13.11.2018. Bez objízdné trasy jedná o slepou komunikaci. Zhotovitel: fyzická osoba podnikající: Ing. Martin Barteček

 

 

komunikace

ul. Žižkova (Hranice)

mapa

úsek

mezi křižovatkami s ul. Čsl. Armády a odbočkou na parkoviště u Polikliniky

druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

od 21.08.2018 do 04.11.2018

důvod uzávěry

v rámci realizace akce pod názvem „Modernizace komunikace, ul. Žižkova“

povolil

OR MMK

žadatel

  STRABAG a.s.

poznámka 

Statutární město Karviná požádalo o povolení provedení opravy ulice Žižkova v rámci realizace akce pod názvem „Modernizace komunikace, ul. Žižkova“. Jedná se o úsek mezi křižovatkami s ul. Čsl. armády a odbočkou na parkoviště u Polikliniky.

Termín: dne 20.08.2018 se budou umisťovat nástupní plochy pro provizorní autobusové zastávky na ul. Čsl. armády naproti Rehabilitačnímu sanatoriu a na ul. Žižkova před křižovatku s ul. Čsl. armády ve směru od restaurace Tesarčík. Od 21.08.2018 od 00:00 hodin budou autobusy zastavovat už na těchto nástupních a výstupních zastávkách.  Autobusová doprava je zajištěna dle schváleného jízdního řádu

Uvedený úsek ul. Žižkova bude uzavřen od 21.08.2018 do 04.11.2018.

Uvedeným úsekem mohou projíždět pouze autobusy MHD, vozidla Integrovaného záchranného systému a vozidla stavby, doprava autobusů bude řízena semafory.

V době od 21.08.2018 00:00 hodin je zakázáno parkovat podél ul. Žižkova, neboť se budou provádět přeložky plynu, vody, budou se opravovat obrubníky a bude se frézovat do hloubky min. 50 cm.

Prováděcí firma: STRABAG a.s., odštěpný závod Morava – sever, IČO 608 38 744, Polanecká 827, Ostrava-Svinov,

Objízdná trasa pro ostatní dopravu: ul. Leonovova, ul. Rudé armády, ul. Čsl. armády

 

 

komunikace

most na silnici I/67 v Dětmarovicích (Koukolná)

mapa

úsek

 

druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

I. Etapa: od 0:00 hod dne 29. 6. 2018 – do 23:59 hod dne 23. 9. 2018

II. Etapa: od 0:00 hod dne 24. 9. 2018 – do 23:59 hod dne 15.12.2018

důvod uzávěry

oprava mostu

povolil

Odboru dopravy a chytrého regionu KÚ MSK

žadatel

  Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a. s.

poznámka 

Provoz je veden kyvadlově vždy v jednou jízdním pruhu.

1. etapa: jízdní pruh ve směru Bohumín uzavřen od 0:00 hod dne 29. 6. 2018 – do 23:59 hod dne 23. 9. 2018

2. etapa: jízdní pruh ve směru Karviná uzavřen od 0:00 hod dne 24. 9. 2018 – do 23:59 hod dne 15.12.2018

Po celou dobu trvání částečné uzavírky bude zajištěna dopravní obslužnost stávajících autobusových zastávek v obou směrech. Autobusové zastávky nebudou přemísťovány.

Po celou dobu rekonstrukce mostu bude zajištěna bezpečnost na užívaném chodníku na mostě a na cyklistické stezce podél řeky Olše a na jejích ramenech k silnici I/67.

 

komunikace

ul. Těšínská (Louky)

mapa

úsek

v místě železničního přejezdu P 8289

druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

dne 24.05.2018 v době od 06:00 do 18:00 hodin

dne 29.05.2018 v době od 04:00 do 18:00 hodin

dne 07.11.2018 v době od 06:00 do 18:00 hodin dne 8.11.2018

dne 12.11.2018 v době od 06:00 do 18:00 hodin dne 21.11.2018

důvod uzávěry

z důvodu realizace stavby „Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice“

povolil

OR MMK

žadatel

  Subterra, a.s.

poznámka 

Z důvodu realizace stavby „Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice“ dojde k úplné uzavírce místní komunikace ul. Těšínská v místě železničního přejezdu P 8289 v Karviné-Loukách, a to v těchto termínech: dne 24.05.2018 v době od 06:00 do 18:00 hodin, dne 29.05.2018 v době od 04:00 do 18:00 hodin, dne 07.11.2018 v době od 06:00 do 18:00 hodin dne 8.11.2018, dne 12.11.2018 v době od 06:00 do 18:00 hodin dne 21.11.2018. Objízdná trasa: bude vedena po silnici I/67 a po místních komunikacích ul. Za Mostem a ul. Ke Statku v obci Karviná, městské části Louky. Žadatel: S u b t e r r a a.s., IČO 453 09 612, Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8, zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

 

Plánované uzavírky a omezení


komunikace

MK – ul. Fryštátská (Fryštát)

mapa

úsek

od křižovatky s ul. Příčná po křižovatku s ul. Zámecká

druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

17.10., 21.11. a 12.12.2018 (od 6 do 20 h)

důvod uzávěry

konání akce "Farmářské trhy v Karviné"

povolil

OR MMK

žadatel

OKS MMK
p. Pavlína Surmařová - tel.: 596 387 306

poznámka 

Objížďku po místní komunikaci ul. Zámecká v městské části Karviná-Fryštát umístěné na pozemku parc. č. 73/1 v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná.

dokumentace

 rozhodnutí silničního správního úřadu (pdf), situační snímek uzávěry s vyznačením objízdné trasy (pdf)

 


 

 Jednotný systém dopravních informací v ČR pro veřejnost – www.dopravniinfo.cz

Centrální evidence uzavírek pro žadatele/zhotovitele – www.jsdi.cz/portal/

 

Kliknutím do mapy získáte bližší informace o konkrétním dopravním omezení.

 uplna-uzavirka-komunikace-picto.png  úplná uzavírka komunikace              castecne-omezeni-provozu-picto.png  částečné omezení provozu na komunikaci