Dopravní omezení

uzavirka2.jpg Přehled aktuálních uzavírek a dopravních omezení na území města.


Aktuální uzavírky a omezení


komunikace

místní komunikace ul. Lázeňská, Karola Śliwky, Poštovní a Mlýnská

mapa

úsek

rozsah dle situačních snímků

druh uzávěry

v závislosti na konkrétních etapách jednotlivých úseků

termín uzávěry

od 09.05.2018 do 30.11.2018

důvod uzávěry

realizace akce „Rekonstrukce komunikace v centru města Karviné, jako náhrada zrušené komunikace v poddolované části města“

povolil

OR MMK

žadatel

STRABAG a.s., IČ 60838744,

Ing. Radomír Koloničný, stavbyvedoucí

tel.: + 420 605 220 392, e-mail: radomir.kolonicny@strabag_com

technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP na staveništi:

VYSPLAN s.r.o., IČ 27717089,

Ing. Miroslav Chytílek, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby

tel.: + 420  734 523 234, e-mail: m.chytilek@vysplan_cz

poznámka 

Druh, úseky a termíny uzavírky místních komunikací je stanoven následovně:

a)       I. etapa – 1. část - úplná uzavírka místní komunikace ul. Karola Śliwky, úsek od křižovatky s ul. Mlýnská a Masarykovo náměstí po křižovatku s ul. Poštovní, v městské části Karviná-Fryštát. 

Termín od 00:00 hod. dne 09.05.2018 do 23:29 hod. dne 19.08.2018.

 

b)      I. etapa 2. – 3. část – částečná uzavírka místní komunikace ul. Karola Śliwky, úsek od křižovatky s ul. Fryštátská po odbočku do parku Boženy Němcové, v městské části Karviná-Fryštát.

Termín od 00:00 hod. dne 09.05.2018 do 23:29 hod. dne 19.08.2018.

 

c)       II. etapa – 1. část – úplná uzavírka místní komunikace ul. Karola Śliwky, úsek od křižovatky s ul. Poštovní po křižovatku s ul. Fryštátská, v městské části Karviná-Fryštát.

Termín od 00:00 hod. dne 20.08.2018 do 23:59 hod. dne 30.11.2018.

 

d) II. etapa – 2. a 3. část – částečná uzavírka místní komunikace ul. Lázeňská, úsek od odbočky do parku Boženy Němcové po okružní křižovatku u mostu Sokolovských hrdinů, v městské části Karviná-Lázně Darkov. Termín od 00:00 hod. dne 20.08.2018 do 23:59 hod. dne 30.11.2018.

 

Objízdná trasa:

a) Příjezd na Masarykovo náměstí (kostel, pošta): po silnici I/67, po místní komunikaci ul. Husova, ul. Na Bělidle, ul. Mlýnská.

    Výjezd z Masarykova náměstí (kostel a pošta): po místní komunikaci ul. Mlýnská, ul. Na Bělidle, ul. Hornická stezka a po silnici I/67.

    Vjezd na (výjezd z ) parkoviště u Prioru bude z ul. Karola Śliwky naproti zimního stadiónu, kde budou odstraněny stávající květináče.

     Příjezd na ul. Svatováclavská bude z místní komunikace Masarykovo náměstí (mobilní zeleň přesunuta k přechodu pro chodce na ul. Karola Śliwky).

     Příjezd na ul. Markova bude po ul. Hrnčířská a dále po místní komunikaci mezi budovou ČSOB a č.p. 40, kde bude odstraněno DZ C 7a (Stezka pro chodce) a dojde k rozšíření komunikace.

 

b) bez objízdné trasy, doprava bude vedena kyvadlově a řízena světelnou signalizací.

    V rámci I. etapy – 3. část bude část místní komunikace ul. Fryštátská uslepena, a to v místě před křižovatkou s ul. Karola Śliwky s tím, že vjezd (výjezd) do (z) uzavřeného úseku bude od ul. Vydmuchov.

 

c) směr lázně Darkov: po silnici I/67 (tř. 17. listopadu), po místní komunikaci ul. Vydmuchov, ul. Fryštátská a ul. Karola Śliwky.

     Příjezd na parkoviště u dětského dopravního hřiště a k budově MP Karviná bude po místní komunikaci ul. Univerzitní náměstí, dále po místní komunikaci pro pěší (překryta DZ C 7b) přes park a po místní komunikaci ul. Univerzitní park (pouze pro držitele karty R4 a MP Karviná).

 

d) bez objízdné trasy, bude uzavřen vždy jeden jízdní pruh, doprava bude vedena kyvadlově a řízena světelnou signalizací.

 

 

Po celou stavby v termínu od 00:00 hod. dne 09.05.2018 do 23:59 hod. dne 30.11.2018 bude pro autobusovou linku MHD č. 877517 Fryštát – Nové Město – Hranice – Mizerov – Lázně platit výlukový jízdní řád.

Autobusová zastávka Karviná-Fryštát, Poštovní (směr lázně Darkov) bude přemístěna na tř. 17. listopadu do prostoru bývalé zastávky poblíž budovy VZP.

 

Autobusová zastávka Karviná-Fryštát, Poštovní (směr z lázní Darkov) bude přemístěna na zastávku Karviná-Fryštát, univerzita.

 

Autobusová zastávka Karviná-Darkov, hotel (v obou směrech) bude zrušena a ve výlukovém jízdním řádu nahrazena zastávkou Karviná-Ráj, nemocnice.

 

Autobusová zastávka Karviná-Darkov, lázně (v obou směrech) bude  přemístěna na ul. Těšínská, pozemek parcelní čísla 554/2 a 554/3 oba v katastrálním území Darkov (za mostem Sokolovských hrdinů), kde bude vybudován bezpečný nástupní prostor s přenosným označníkem.

 

 

komunikace

ul. Kubiszova (Ráj)

mapa

úsek

od křižovatky s ul. Polská po křižovatku s ul. Rajecká

druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

29.07.2018 v době od 08:00 hod. do 20:00 hod.

důvod uzávěry

konání akce „ANENSKÁ POUŤ“

povolil

OR MMK

žadatel

  Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu v Karviné-Ráji

poznámka 

Z důvodu konání akce „ANENSKÁ POUŤ“ bude dne 29.07.2018 v době od 08:00 hod. do 20:00 hod. bude uzavřena místní komunikace ul. Kubiszova (úsek od křižovatky s ul. Polská po křižovatku s ul. Rajecká).

Objízdná trasa: po ul. Polská, ul. Slunečnicová a ul. Rajecká.

Žadatel: Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu v Karviné-Ráji.

 

komunikace

ul. Rudé armády (Hranice)

mapa

úsek

pravý jízdní pruh silnice II/475 (ul. Rudé armády) ve směru od křižovatky se silnicí I/67 (tř. 17. listopadu)

chodník podél silnice II/475 (v délce 80 m – úsek od křižovatky se silnicí I/67 po bytový dům 1845)

druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

od 08:00 hod. dne 16.07.2018 do 16.00 hod. dne 25.07.2018

důvod uzávěry

rekonstrukce vodovodního řádu

povolil

OR MMK

žadatel

  PLASTMONT inženýrské sítě s.r.o.

poznámka 

1. Z důvodu rekonstrukce vodovodního řadu bude od 08:00 hod. dne 16.07.2018 do 16.00 hod. dne 25.07.2018 uzavřen pravý jízdní pruh silnice II/475 (ul. Rudé armády) ve směru od křižovatky se silnicí I/67 (tř. 17. listopadu). Zároveň bude dočasně zrušen světelně řízený stávající přechod pro chodce na silnici II/475 (ul. Rudé armády) a také bude uzavřen chodník podél silnice II/475 (v délce 80 m – úsek od křižovatky se silnicí I/67 po bytový dům 1845).

Žadatel: PLASTMONT inženýrské sítě s.r.o.

 

 

komunikace

most na silnici I/67 v Dětmarovicích (Koukolná)

mapa

úsek

 

druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

I. Etapa: od 0:00 hod dne 29. 6. 2018 – do 23:59 hod dne 23. 9. 2018

II. Etapa: od 0:00 hod dne 24. 9. 2018 – do 23:59 hod dne 15.12.2018

důvod uzávěry

oprava mostu

povolil

Odboru dopravy a chytrého regionu KÚ MSK

žadatel

  Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a. s.

poznámka 

Provoz je veden kyvadlově vždy v jednou jízdním pruhu.

1. etapa: jízdní pruh ve směru Bohumín uzavřen od 0:00 hod dne 29. 6. 2018 – do 23:59 hod dne 23. 9. 2018

2. etapa: jízdní pruh ve směru Karviná uzavřen od 0:00 hod dne 24. 9. 2018 – do 23:59 hod dne 15.12.2018

Po celou dobu trvání částečné uzavírky bude zajištěna dopravní obslužnost stávajících autobusových zastávek v obou směrech. Autobusové zastávky nebudou přemísťovány.

Po celou dobu rekonstrukce mostu bude zajištěna bezpečnost na užívaném chodníku na mostě a na cyklistické stezce podél řeky Olše a na jejích ramenech k silnici I/67.

 

 

komunikace

silnice II/475 (Stonava)

mapa

úsek

silnice II/475 v místě železničního přejezdu P8290 (pod dolem ČSM)

druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

od 07:00 hod. dne 03.04.2018 do 18:00 hod. dne 31.08.2018

důvod uzávěry

odstranění důlních škod na železničním přejezdu

povolil

OR MMK

žadatel

  Správa železniční dopravní cesty, s.o., Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava, zhotovitel stavby : S u b t e r r a a.s.,

poznámka 

V době od 07:00 hod. dne 03.04.2018 do 18:00 hod. dne 31.08.2018 bude úplná uzavírka silnice II/475 v místě železničního přejezdu P8290 (pod dolem ČSM) v drážním km 328,760 v městské části Louky nad Olší , obec Karviná z důvodu odstranění důlních škod na železničním přejezdu. V rámci uzavírky dojde k opravě železničního svršku a spodku čtyř kolejí, opravě trolejového vedení, výměně přejezdových konstrukcí a sanaci komunikace. Objízdná trasa pro silniční dopravu bude vedena po silnicích I/67, I/59 a II/474 (směr Havířov). Pro linky veřejné osobní autobusové dopravy č. 870540 a 861737 je objízdná trasa: po silnici I/67, III/4687 a účelové komunikaci veřejně přístupné kolem Dolu ČSM – Sever. K přemístění zastávky linkové autobusové osobní dopravy nedochází. Žadatel (investor): Správa železniční dopravní cesty, s.o., Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava, zhotovitel stavby : S u b t e r r a a.s., Současně dojde k omezení dopravy po účelové komunikaci kolem Dolu ČSM sever pro osobní vozidla ! Objízdná trasa pro osobní vozidla bude vedena přes Stonavu po silnicích III/4687, III/4749, II/475 a po účelová komunikace až k parkovišti Dolu ČSM. Po účelové komunikaci kolem Dolu ČSM bude vedena trasa pro nákladní dopravu s hlušinou a kaly.

 

komunikace

ul. Majakovského (Mizerov)

mapa

úsek

od křižovatky ul. Majakovského a ul. Čajkovského po křižovatku ul. Majakovského a ul. Na Kopci

druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

od 06:00 hod. dne 02.07.2018 do 24:00 hod. dne 28.07.2018

důvod uzávěry

výměna horkovodního potrubí

povolil

OR MMK

žadatel

  Hochbau, s.r.o. Povětronní 1286/71, Ostrava-Stará Bělá

poznámka 

Z důvodu výměny horkovodního potrubí dojde k úplné uzavírce místní komunikace ul. Majakovského (úsek od křižovatky ul. Majakovského a ul. Čajkovského po křižovatku ul. Majakovského a ul. Na Kopci) v Karviné-Mizerově. Objízdná trasa: po místní komunikaci ul. Majakovského, silnici II/472 (ul. Borovského) a po místní komunikaci ul. Na Kopci. Termín: od 06:00 hod. dne 02.07.2018 do 24:00 hod. dne 28.07.2018

Zhotovitel: Hochbau, s.r.o. Povětronní 1286/71, Ostrava-Stará Bělá

 

komunikace

ul. Cihelní (Nové město)

mapa

úsek

od křižovatky ul. Svatopluka Čecha a ul. Cihelní po křižovatku ul. Závodní a ul. Cihelní

druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

I. Etapa: od 06:00 hod. dne 25.06.2018 do 05:59 hod. dne 02.07.2018

II. Etapa: od 06:00 hod. dne 02.07.2018 do 18:00 hod. dne 09.09.2018

důvod uzávěry

opravy živičného povrchu vozovky

povolil

OR MMK

žadatel

  JANKOSTAV s.r.o., Štěpaňákova 714/31, Ostrava-Kunčice

poznámka 

Z důvodu opravy živičného povrchu vozovky dojde k úplné uzavírce místní komunikace ul. Cihelní (úsek od křižovatky ul. Svatopluka Čecha a ul. Cihelní po křižovatku ul. Závodní a ul. Cihelní) v Karviné-Novém Městě.

Objízdná trasa: po místní komunikaci ul. Svatopluka Čecha, silnici III/4688 (ul. Havířská) nebo po místní komunikaci ul. Závodní, tř. Osvobození, po silnici I/67 (tř. 17. listopadu) a místní komunikaci ul. Svatopluka Čecha.

I. Etapa: od 06:00 hod. dne 25.06.2018 do 05:59 hod. dne 02.07.2018 Uzavřený úsek: od křižovatky ul. Svatopluka Čecha a ul. Cihelní po vjezd na parkoviště na ul. Cihelní u bytového domu čp. 2405.

II. Etapa: od 06:00 hod. dne 02.07.2018 do 18:00 hod. dne 09.09.2018 Uzavřený úsek od vjezdu na parkoviště na ul. Cihelní u bytového domu č.p. 2405 po křižovatku ul. Cihelní a ul. Závodní Po dobu uzavírky bude umožněn vjezd a výjezd na ul. Luční.

Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o., Štěpaňákova 714/31, Ostrava-Kunčice. Investor: statutární město Karviná

 

komunikace

ul. Dětmarovická (Karviné-Staré Město)

mapa

úsek

spojka mezi ul. Olšiny a ul. Staroměstská

druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

od 00:00 hod. dne 28.05.2018 do 23:59 hod. dne 30.09.2018

důvod uzávěry

z důvodu realizace stavby „Most M 26/5 – Nadjezd přes trať – spojka mezi ul. Olšiny a Staroměstskou v Karviné-Starém Městě“.

povolil

OR MMK

žadatel

  EUROVIA CS, a.s., zodpovědná osoba je hlavní stavbyvedoucí, tel.: 606 631 450

poznámka 

V termínu od 00:00 hod. dne 28.05.2018 do 23:59 hod. dne 30.09.2018 budou probíhat stavební práce na místní komunikaci ul. Dětmarovická v Karviné-Starém Městě (spojka mezi ul. Olšiny a ul. Staroměstská) z důvodu realizace stavby „Most M 26/5 – Nadjezd přes trať – spojka mezi ul. Olšiny a Staroměstskou v Karviné-Starém Městě“. Práce proběhnou za úplné uzavírky. Objízdná trasa bude vedena po místních komunikacích ul. Olšiny, ul. Bohumínská, po silnici I/67 (ul. Bohumínská) a po místní komunikaci ul. Staroměstská. Průchod pěším přes most bude umožněn. Pouze v případě pokládky živičného povrchu nebude po dobu max. dvou dnů tento průchod umožněn. Žadatel bude v dostatečném časovém předstihu min. 7 dnů předem o omezení průchodu pro pěší informovat chodce formou umístění dopravního značení. V rámci uzavírky bude zrušena autobusová zastávka Karviná-Staré Město, konečná u autobusových linek MHD č. 513, 514 a 520 a přesunuta na zastávku Karviná, Staré Město, Olšiny rozcestí (ve směru Karviná-Staré Město, konečná). Investorem stavby je statutární město Karviná, odbor majetkový. Stavební práce bude provádět firma EUROVIA CS, a.s., IČO 452 74 924, Národní 138/10, 110 00 Praha 1, zodpovědná osoba je hlavní stavbyvedoucí, tel.: 606 631 450.

 

komunikace

ul. Těšínská (Louky)

mapa

úsek

v místě železničního přejezdu P 8289

druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

dne 24.05.2018 v době od 06:00 do 18:00 hodin

dne 29.05.2018 v době od 04:00 do 18:00 hodin

dne 31.10.2018 v době od 06:00 do 18:00 hodin

dne 08.11.2018 v době od 04:00 do 18:00 hodin

od 06:00 hod. 18.11.2018 do 18:00 hod. dne 21.11.2018.

důvod uzávěry

z důvodu realizace stavby „Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice“

povolil

OR MMK

žadatel

  Subterra, a.s.

poznámka 

Z důvodu realizace stavby „Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice“ dojde k úplné uzavírce místní komunikace ul. Těšínská v místě železničního přejezdu P 8289 v Karviné-Loukách, a to v těchto termínech: dne 24.05.2018 v době od 06:00 do 18:00 hodin dne 29.05.2018 v době od 04:00 do 18:00 hodin dne 31.10.2018 v době od 06:00 do 18:00 hodin dne 08.11.2018 v době od 04:00 do 18:00 hodin od 06:00 hod. 18.11.2018 do 18:00 hod. dne 21.11.2018. Objízdná trasa: bude vedena po silnici I/67 a po místních komunikacích ul. Za Mostem a ul. Ke Statku v obci Karviná, městské části Louky. Žadatel: S u b t e r r a a.s., IČO 453 09 612, Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8, zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

 

komunikace

křižovatka ulic Dačického a Prameny (Ráj)

mapa

úsek

křižovatka ulic Dačického a Prameny, mezi objekty čp. 559/8 a 1308/1a. p>

druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

od 26.06.2018 do 15.07.2018

důvod uzávěry

oprava veřejného osvětlení

povolil

OR MMK

žadatel

 Technické služby Karviná, a.s.

poznámka 

V době od 26.06.2018 do 15.07.2018 se bude opravovat vedení veřejného osvětlení v Karviné-Ráj na křižovatce ulic Dačického a Prameny, mezi objekty čp. 559/8 a 1308/1a. Práce budou provedeny překopem po polovinách. Uzavírka: částečná Opravu provádí Technické služby Karviná, a.s., Zodpovědná osoba: pan Ladislav Hujda. Je nutné věnovat zvýšenou pozornost v dopravě

 

 

komunikace

silnice II/475 (Stonava – Hořany)

mapa

úsek

 

druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

od 07:00 dne 04.07.2018 do 24:00 dne 07.07.2018

důvod uzávěry

oprava komunikace

povolil

 

žadatel

 

poznámka 

V době od 07:00 dne 04.07.2018 do 24:00 dne 07.07.2018 budou probíhat práce na opravě vozovky silnice II/475 ve Stonavě – Hořany. Práce se budou provádět po polovinách. Kyvadlová doprava na silnici II/475 bude řízena semafory.

V době provádění konečné povrchové úpravy poloviny vozovky po pravé straně vozovky ve směru na Havířov dne 07.07.2018 v době od 00:00 do 24:00 hodin dojde k úplně uzavírce odbočky na Hořany a 2 účelových komunikací.

Současně dojde k úpravě autobusové hromadné dopravy následujícím způsobem:

Touto uzavírkou bude dotčena linka veřejné linkové osobní dopravy – příměstské dopravy č. 873582 Karviná – Stonava – Albrechtice – Horní Suchá, dopravce ČSAD Karviná a.s.

Dočasně nebude obsloužena autobusová zastávka Stonava, Mexiko a dočasně bude přemístěna autobusová zastávka: Stonava, sídliště Hořany cca 70 m před křižovatku k odbočení na místní komunikaci ve Stonavě (směr Hořany).

 

komunikace

účelová komunikace kolem dolu ČSM sever

mapa

úsek

účelová komunikace na pozemcích p.č. 3755/109, 3755/64, 3699/4 a 3684/3 v k.ú. Stonava, obec Stonava (kolem Dolu ČSM sever)

druh uzávěry

omezení průjezdu

termín uzávěry

od 04.04.2018 do 31.08.2018

důvod uzávěry

z důvodu rekonstrukce železničního přejezdu na blízké komunikaci

povolil

OR MMK

žadatel

  OKD a.s., zodpovědná osoba: Ing. Jana Theodosisová, tel.: 737 630 853

poznámka 

V souvislosti s úplnou uzavírkou silnice II/475 (železniční přejez ve směru na Suchou) došlo k omezení průjezdu osobních vozidel po účelové komunikaci kolem Dolu ČSM sever. Touto trasou budou přednostně projíždět nákladní vozidla s hlušinou, případně s uhelnými kaly a v zájmu bezpečnosti silničního provozu požádal vlastník komunikace OKD a.s. o povolení omezení průjezdu osobní dopravy. Autobusy hromadné dopravy tuto trasu využívají, jako náhradní trasu pro dovoz pracujících k uvedenému dolu. Provoz parkoviště omezen nebude.Ve směru od a do Karviné je nutné místo objet přes obec Stonava. Žadatel: OKD a.s., Stonavská 2179, Karviná, IČO 268 63 154 Místo uzavírky: účelová komunikace na pozemcích p.č. 3755/109, 3755/64, 3699/4 a 3684/3 v k.ú. Stonava, obec Stonava (kolem Dolu ČSM sever) Termín: od 04.04.2018 do 31.08.2018. Délka uzavřeného úseku: 2000 m. Objízdná trasa: po silnicích III/4687, přes Stonavu, dále po silnici III/4749, II/475 a po účelové komunikace pouze k dojezdu k na parkoviště. Zodpovědná osoba: Ing. Jana Theodosisová, tel.: 737 630 853.

Plánované uzavírky a omezení


komunikace

MK – ul. Fryštátská (Fryštát)

mapa

úsek

od křižovatky s ul. Příčná po křižovatku s ul. Zámecká

druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

16.5., 20.6., 18.7., 15.8., 19.9., 17.10., 21.11. a 12.12.2018 (od 6 do 20 h)

důvod uzávěry

konání akce "Farmářské trhy v Karviné"

povolil

OR MMK

žadatel

OKS MMK
p. Pavlína Surmařová - tel.: 596 387 306

poznámka 

Objížďku po místní komunikaci ul. Zámecká v městské části Karviná-Fryštát umístěné na pozemku parc. č. 73/1 v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná.

dokumentace

 rozhodnutí silničního správního úřadu (pdf), situační snímek uzávěry s vyznačením objízdné trasy (pdf)

 


 

 Jednotný systém dopravních informací v ČR pro veřejnost – www.dopravniinfo.cz

Centrální evidence uzavírek pro žadatele/zhotovitele – www.jsdi.cz/portal/

 

Kliknutím do mapy získáte bližší informace o konkrétním dopravním omezení.

 uplna-uzavirka-komunikace-picto.png  úplná uzavírka komunikace              castecne-omezeni-provozu-picto.png  částečné omezení provozu na komunikaci