Dopravní omezení

uzavirka2.jpg Přehled aktuálních uzavírek a dopravních omezení na území města.


Aktuální uzavírky a omezení


komunikace

místní komunikace ul. Lázeňská, Karola Śliwky, Poštovní a Mlýnská

mapa

úsek

rozsah dle situačních snímků

druh uzávěry

v závislosti na konkrétních etapách jednotlivých úseků

termín uzávěry

od 09.05.2018 do 15.5.2019

důvod uzávěry

realizace akce „Rekonstrukce komunikace v centru města Karviné, jako náhrada zrušené komunikace v poddolované části města“

povolil

OR MMK

žadatel

STRABAG a.s., IČ 60838744,

Ing. Radomír Koloničný, stavbyvedoucí

tel.: + 420 605 220 392, e-mail: radomir.kolonicny@strabag_com

technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP na staveništi:

VYSPLAN s.r.o., IČ 27717089,

Ing. Miroslav Chytílek, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby

tel.: + 420  734 523 234, e-mail: m.chytilek@vysplan_cz

poznámka 

Druh, úseky a termíny uzavírky místních komunikací je stanoven následovně:

a)       I. etapa – 1. část - úplná uzavírka místní komunikace ul. Karola Śliwky, úsek od křižovatky s ul. Mlýnská a Masarykovo náměstí po křižovatku s ul. Poštovní, v městské části Karviná-Fryštát. 

Termín od 00:00 hod. dne 09.05.2018 do 23:29 hod. dne 19.08.2018.

 

b)      I. etapa 2. – 3. část – částečná uzavírka místní komunikace ul. Karola Śliwky, úsek od křižovatky s ul. Fryštátská po odbočku do parku Boženy Němcové, v městské části Karviná-Fryštát.

Termín od 00:00 hod. dne 09.05.2018 do 23:29 hod. dne 19.08.2018. (V souvislosti s realizací tohoto úseku akce bude rovněž od 19.07.2018 do 19.08.2018 uslepena ul. Fryštátská v úseku od křížení s ul. Karola Śliwky (od provozovny Bylinky u Blanky) po křížení s ulicí Vydmuchov. Vjezd do tohoto uslepeného úseku ul. Fryštátské bude povolen pouze od nemocnice. Vozidla se v uvedeném období dostanou do Darkova z tř. 17. listopadu přes ulici Poštovní a dále po částečně uzavřené ulici Karola Śliwky.)

 

c)       II. etapa – 1. část – úplná uzavírka místní komunikace ul. Karola Śliwky, úsek od křižovatky s ul. Poštovní po křižovatku s ul. Fryštátská, v městské části Karviná-Fryštát.

Termín od 00:00 hod. dne 20.08.2018 do 23:59 hod. dne 30.11.2018.

 

d) II. etapa – 2. a 3. část – částečná uzavírka místní komunikace ul. Lázeňská, úsek od odbočky do parku Boženy Němcové po okružní křižovatku u mostu Sokolovských hrdinů, v městské části Karviná-Lázně Darkov. Termín od 00:00 hod. dne 20.08.2018 do 23:59 hod. dne 15.5.2019.

 

Objízdná trasa:

a) Příjezd na Masarykovo náměstí (kostel, pošta): po silnici I/67, po místní komunikaci ul. Husova, ul. Na Bělidle, ul. Mlýnská.

    Výjezd z Masarykova náměstí (kostel a pošta): po místní komunikaci ul. Mlýnská, ul. Na Bělidle, ul. Hornická stezka a po silnici I/67.

    Vjezd na (výjezd z ) parkoviště u Prioru bude z ul. Karola Śliwky naproti zimního stadiónu, kde budou odstraněny stávající květináče.

     Příjezd na ul. Svatováclavská bude z místní komunikace Masarykovo náměstí (mobilní zeleň přesunuta k přechodu pro chodce na ul. Karola Śliwky).

     Příjezd na ul. Markova bude po ul. Hrnčířská a dále po místní komunikaci mezi budovou ČSOB a č.p. 40, kde bude odstraněno DZ C 7a (Stezka pro chodce) a dojde k rozšíření komunikace.

 

b) bez objízdné trasy, doprava bude vedena kyvadlově a řízena světelnou signalizací.

    V rámci I. etapy – 3. část bude část místní komunikace ul. Fryštátská uslepena, a to v místě před křižovatkou s ul. Karola Śliwky s tím, že vjezd (výjezd) do (z) uzavřeného úseku bude od ul. Vydmuchov.

 

c) směr lázně Darkov: po silnici I/67 (tř. 17. listopadu), po místní komunikaci ul. Vydmuchov, ul. Fryštátská a ul. Karola Śliwky.

     Příjezd na parkoviště u dětského dopravního hřiště a k budově MP Karviná bude po místní komunikaci ul. Univerzitní náměstí, dále po místní komunikaci pro pěší (překryta DZ C 7b) přes park a po místní komunikaci ul. Univerzitní park (pouze pro držitele karty R4 a MP Karviná).

 

d) bez objízdné trasy, bude uzavřen vždy jeden jízdní pruh, doprava bude vedena kyvadlově a řízena světelnou signalizací.

 

 

Po celou stavby v termínu od 00:00 hod. dne 09.05.2018 do 23:59 hod. dne 30.11.2018 bude pro autobusovou linku MHD č. 877517 Fryštát – Nové Město – Hranice – Mizerov – Lázně platit výlukový jízdní řád.

Autobusová zastávka Karviná-Fryštát, Poštovní (směr lázně Darkov) bude přemístěna na tř. 17. listopadu do prostoru bývalé zastávky poblíž budovy VZP.

 

Autobusová zastávka Karviná-Fryštát, Poštovní (směr z lázní Darkov) bude přemístěna na zastávku Karviná-Fryštát, univerzita.

 

Autobusová zastávka Karviná-Darkov, hotel (v obou směrech) bude zrušena a ve výlukovém jízdním řádu nahrazena zastávkou Karviná-Ráj, nemocnice.

 

Autobusová zastávka Karviná-Darkov, lázně (v obou směrech) bude  přemístěna na ul. Těšínská, pozemek parcelní čísla 554/2 a 554/3 oba v katastrálním území Darkov (za mostem Sokolovských hrdinů), kde bude vybudován bezpečný nástupní prostor s přenosným označníkem.

 

komunikace

místní komunikace na ul. Mírová, ul. Mládežnická, ul. Havířská, ul. V Nádvoří, ul. Květinová v Karviné-Novém Městě

mapa

úsek

rozsah dle situačních snímků

druh uzávěry

v závislosti na konkrétních etapách jednotlivých úseků

termín uzávěry

od 15.12.2018 do 30.4.2019

důvod uzávěry

Postupná demolice bytových domů

povolil

OR MMK

žadatel

AWT Rekultivace

poznámka 

Druh, úseky a termíny uzavírky místních komunikací je stanoven následovně:

I. etapa – - místní komunikace ul. Mírová, (úsek od křižovatky s ul. Makarenkova po dům čp. 1256 a od domu čp. 1247 po dům čp. 1436), v délce cca 250 m, úplná uzavírka v termínu od 15.12.2018 do 15.02.2019

 

II. etapa - místní komunikace ul. Mládežnická (úsek od domu čp. 1259 po dům čp. 1293), v délce cca 150 m, úplná uzavírka v termínu od 15.01.2019 do 15.03.2019

 

III. etapa – 1- místní komunikace ul. Havířská (úsek od domu čp. 1293 po dům čp. 1288), v délce cca 240 m, úplná uzavírka v termínu od 15.02.2019 do 15.04.2019

 

IV. Etapa - místní komunikace u. Mírová a ul. V Nádvoří, (úsek ul. Mírová od domu čp. 1258 po dům čp. 1255 a ul. V Nádvoří od domu čp. 1265 po dům 1268), v délce 640 m, úplná uzavírka v termínu od 01.02.2019 do 01.04.2019

 

V. Etapa - uzavírka silnice III/4688 (ul. Havířská), bude uzavřen jeden jízdní pruh ve směru ke křižovatce Havířská x Bohumínská x Nádražní Svatopluka Čecha, (úsek od křižovatky s ul. Květinová po křižovatku s ul. Na Vyhlídce), v termínu od 15.02.2019 do 15.04.201

 

VI. Etapa - místní komunikace ul. Květinová (úsek domu od čp. 1269 po dům čp. 1274) v délce 200 m, úplná uzavírka v termínu od 15.02.2019 do 30.04.2019

 

Objízdná trasa bude vedena po silnici III/4688 a po místní komunikaci ul. Na Vyhlídce, v městské části Karviná-Nové Město, v obci Karviná.

 

 

komunikace

most ev. č. 67-015 sil. I/67 v Dětmarovicích (Koukolná)

mapa

úsek

sil. I/67 v Dětmarovicích (Koukolná), a to v místě mostu ev. č. 67-015 (km 18,153) přes řeku Olši.

druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

od 01.04.2019 do 04.07.2019

důvod uzávěry

rekonstrukce mostu

povolil

KÚ MSK

žadatel

  Krajský úřadu MSK, Odbor dopravy a chytrého regionu.  

poznámka 

Z důvodu rekonstrukce mostu ev. č. 67-015 (km 18,153) přes řeku Olši na sil. I/67 v Dětmarovicích (Koukolná), proběhne částečná uzavírka komunikace.

Jedná se o realizaci druhé etapy rekonstrukce uvedeného mostu v termínu od 01.04.2019 do 04.07.2019 (jízdní pruh směr Bohumín).

První etapa opravy tohoto mostu, jízdního pruhu směr Karviná, proběhla od 27.06.2018 do 17.12.2018. Mezietapa z důvodu technologické přestávky (zimního období) probíhá v době od 18.12.2018 do 31.03.2019.

 

 

Plánované uzavírky a omezení


komunikace

MK – ul. Fryštátská (Fryštát)

mapa

úsek

od křižovatky s ul. Příčná po křižovatku s ul. Zámecká

druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

12.12.2018 (od 6 do 20 h)

důvod uzávěry

konání akce "Farmářské trhy v Karviné"

povolil

OR MMK

žadatel

OKS MMK
p. Pavlína Surmařová - tel.: 596 387 306

poznámka 

Objížďku po místní komunikaci ul. Zámecká v městské části Karviná-Fryštát umístěné na pozemku parc. č. 73/1 v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná.

dokumentace

 rozhodnutí silničního správního úřadu (pdf), situační snímek uzávěry s vyznačením objízdné trasy (pdf)

 


 

 Jednotný systém dopravních informací v ČR pro veřejnost – www.dopravniinfo.cz

Centrální evidence uzavírek pro žadatele/zhotovitele – www.jsdi.cz/portal/

 

Kliknutím do mapy získáte bližší informace o konkrétním dopravním omezení.

 uplna-uzavirka-komunikace-picto.png  úplná uzavírka komunikace              castecne-omezeni-provozu-picto.png  částečné omezení provozu na komunikaci