Dopravní omezení

uzavirka2.jpg Přehled aktuálních uzavírek a dopravních omezení na území města.


 v čase:

jaro 2024

 mapa

 v čase:

termín bude upřesněn

 mapa

Komunikace

Období

Mapa

Úplná uzavírka místní komunikace ul. Ve Svahu, městské části Karviná-Ráj, obci Karviná   z důvodu realizace stavby „Oprava MK ul. Ve Svahu v Karviné-Ráji, od ul. Olbrachtova po sjezd u č.p. 798“.

probíhat bude v etapách:

1. etapa – úplná uzavírka v době od 06:00 hod. dne 11.09.2023 do 18:00 hod. dne 29.10.2023. Místní komunikace ul. Ve Svahu (úsek od křižovatky s místní komunikací ul. U Lesa do poloviny sjezdu k zadním garážím naproti rozhraní BD č.p. 790/5 a 789/7).

2. etapa – úplná uzavírka v době od 06:00 hod. dne 30.10.2023 do 18:00 hod. dne 10.12.2023. Místní komunikace ul. Ve Svahu (úsek od poloviny sjezdu k zadním garážím naproti rozhraní BD č.p. 790/5 a 789/7 do poloviny křižovatky s místní komunikací ul. Olbrachtova).

Objízdná trasa: V obou etapách po místní komunikaci ul. Olbrachtova, ul. Sovova, ul. U Lesa a ul. Ve Svahu, v městské části Karviná-Ráj, v obci Karviná.

v čase:

od 11.09.2023

do 10.12.2023

 mapa

Úplná uzavírka místní komunikace ul. Víta Nejedlého  z důvodu provádění stavebních prací za účelem opravy povrchu vozovky v rámci realizace stavby „Dětské dopravní hřiště v Karviné-Ráji“.

 

Druh uzavírky: úplná

Místo uzavírky: místní komunikace ul. Víta Nejedlého v městské části Karviná-Ráj, v obci Karviná

Doba uzavírky: od 29.11.2023 do 10.12.2023. Uzavírka bude trvat 3 dny v tomto rozmezí.

Objízdná trasa: po místní komunikaci ul. Březová, v městské části Karviná-Ráj, v obci Karviná

 v čase:

od 29.11.2023

do 10.12.2023

 mapa

Úplné uzavírky místních komunikací, v městské části Karviná-Fryštát, v obci Karviná v souvislosti s konáním akce „Karvinský vánoční jarmark“.

Místo a termín uzavírky:

a)  Masarykovo náměstí od okružní křižovatky s ul. Karola Śliwky, 03.12.2023 od 10:00 do 19:00 hodin;

b) ul. Pivovarská, 03.12.2023 od 10:00 do 19:00 hodin;

c) ul. Hrnčířská, 03.12.2023 od 16:00 do 19:00 hodin;

d) parkoviště naproti budovy Revírní bratrské pokladny:

  • 28.11.2023 od 06:00 hod. do 10:00 hod.,
  • 03.12.2023 od 06:00 hod. do 22:00 hod.,
  • 06.12.2023 od 10:00 hod. do 19:00 hod.,
  • 08.12.2023 od 06:00 hod. do 20:00 hod.,
  • 09.12.2023 – 10.12.2023 od 06:00 hod. do 20:00 hod.,
  • 15.12.2023 od 06:00 hod. do 20:00 hod.,
  • 16.12.2023 – 17.12.2023 od 06:00 hod. do 20:00 hod.,
  • 22.12.2023 od 06:00 hod. do 20:00 hod.;

e) parkoviště u radnice, 03.12.2023 od 10:00 do 19:00 hodin;

f) Masarykovo náměstí podél budovy Lottyhausu směrem k budově zámku, 03.12.2023 od 10:00 hod. do 22:00 hod;

g) Masarykovo náměstí komunikace mezi plochou náměstí a sochou T.G. Masaryka, 06.12.2023 od 10:00 hod. do 20:00 hod.;

 

Objízdná trasa: není stanovena, dopravu budou regulovat náležitě poučeni

pořadatelé, pracovníci MěDK Karviná a strážnici MP Karviná.

v čase:

od 28.11.2023

do 22.12.2023

 mapa