Prohlášení o přístupnosti


Statutární město Karviná se zavazuje k zpřístupnění svých webových stránek a mobilních aplikací v souladu s v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky:

www.karvina.cz, www.mojekarvina.cz, www.karvinainfo.cz, rozhlas.karvina.cz, www.businessgate.cz, www.zamek-frystat.cz, www.rkka.cz, galerie.rkka.cz

 

Stav souladu

Tyto webové stránky jsou částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu výjimek uvedených níže.

Některá videa vložená přímo na web mohou postrádat titulky. Uvedení těchto nedostatků do souladu se zákonem a s pravidly přístupnosti by v tomto případě bylo pro provozovatele finančně náročné, takže podle § 7 zákona 99/2019 Sb. toto není dodatečně upravováno.

 

Nepřístupný obsah

Na stránce www.karvina.cz v sekcích Město Karviná > Mapa města, Magistrát > Mapový portál, objednávkový systémúřední deska jsou odkazovány či využívány aplikace třetích stran, jejichž soulad nejsme schopni ovlivnit.

Některé z výše uvedených internetových stránek nesplňují následující požadavky:

  • odkazy na soubory ke stažení nezahrnují typ souboru a jeho velikost
  • u některých grafických prvků a odkazů chybí jejich alternativní textové popisy
  • některé tabulky obsahují prázdný sloupec jako grafický prvek, to může být pro uživatele asistivních technologií matoucí
  • některé formulářové prvky nemají svůj popis svázaný s tagem label

Výše uvedené požadavky nejsou splněny z následujícího důvodu:

S ohledem na povahu statutárního města Karviná jako veřejného zadavatele, odhadované náklady na úpravu stávající podoby internetových stránek a přínosy ve vztahu k očekávanému přínosu pro uživatele internetových stránek tak výše uvedené požadavky nelze splnit, aniž by to statutárnímu městu Karviná způsobilo nepřiměřenou zátěž ve smyslu § 7 odst. 1 zákona o přístupnosti, a to při zohlednění kritérií dle § 7 odst. 3 tohoto zákona.

Další formáty

Na webových stránkách jsou informace publikovány i v podobě dokumentů ve formátech RTF, DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF. Prohlížení těchto dokumentů je možné buď přímo ve webovém prohlížeči nebo prostřednictvím bezplatných nástrojů Word Viewer a Acrobat Reader. Některé texty nejsou definovány v relativních jednotkách. Pro zvětšení je potřeba použít systémových nástrojů (nastavení prohlížeče). Kód stránek je vytvořen v souladu s normou HTML 5, pomocí kaskádových stylů CSS a JavaScriptu.

 

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 02.12.2019

Metoda použitá pro vypracování tohoto prohlášení dle čl. 3 odst. 1 prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2018/1523: vlastní posouzení provedené subjektem veřejného sektoru.

Prohlášení bylo revidováno dne 05.08.2021

 

Zpětná vazba a kontaktní údaje

K informování o veškerých problémech z hlediska souladu a k vyžádání informací a obsahu, které jsou vyňaty z rozsahu působnosti směrnice, kontaktujte oddělení informačních služeb Magistrátu města Karviné prostřednictvím e-mailu webmaster@karvina_cz

 

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice se můžete obrátit na Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu, náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4, e-mail: pristupnost@mvcr_cz