Kampaň Žij v Karviné představí výhody našeho města

perex_tiskovka_20.02.2019.jpg Po nedávném představení projektu Karviná všemi deseti se jedná o další krok k popularizaci našeho města.


perex_tiskovka_20.02.2019.jpg Na den po osmi měsících po podpisu memoranda o spolupráci se na zámku Fryštát potkali primátor města Jan Wolf (vlevo) a generální ředitel společnosti Residomo Jan Rafaj. Dle jejich slov je za tu dobu posun Karviné k lepšímu nepřehlédnutelný.

21.02.2019 – Ve středu 20.02.2019 se uskutečnila na zámku Fryštát tisková konference. Na programu byly tři body, které spolu úzce souvisely. V první části setkání představil primátor města Jan Wolf (ČSSD) podstatu kampaně „Žij v Karviné“, jejímž cílem je přilákat do města nové občany nejen z České republiky, ale i zahraničí. „Jsem přesvědčen, že Karviná není o nic horší místo k životu než města ostatní, právě naopak. Myslím si, že Karviná má hodně co nabídnout. Máme našlápnuto dobrým směrem a v budoucnu můžeme být lokalitou, o kterou bude značný zájem,“ řekl primátor Jan Wolf. Karviná nabízí kompletní občanskou vybavenost. Ve městě jsou jesle, 21 mateřských škol, 13 základních a 8 středních škol. Mladí lidé mohou ve studiu pokračovat na Obchodně podnikatelské fakultě Slezské univerzity. Karviná má dvě kvalitní nemocnice, řadu kulturních a sportovních zařízení a hlavně dostupné bydlení pro všechny věkové skupiny. Po nedávném představení ambiciózního programu „Karviná všemi deseti", který chce během deseti let přivést do města investice ve výši 10 miliard korun, tak město představilo v krátké době další kampaň, která chce potenciálním obyvatelům, ale i starousedlíkům představit Karvinou jako kvalitní místo pro život.

Město se v rámci kampaně „Žij v Karviné“ bude prezentovat v tištěných médiích, využije rozhlasové i video spoty, které budou stavět na pěti hlavních pilířích:

1. Strategická poloha

 • Krátká dojezdová vzdálenost do Ostravské aglomerace,

 • město leží na hranici s Polskem – ekonomické výhody přeshraničního obchodu,

 • krátká dojezdová vzdálenost do Beskyd a na Slovensko – rozšíření bohaté nabídky volnočasových aktivit,

 • garantovaný obchvat Karviné v roce 2019 představuje značné omezení prašnosti a výfukových plynů ve městě.

2. Kvalitní a dostupné bydlení

 • Příprava developerských projektů – nové lokality v okrajových částech města,

 • dotace 150 000 korun pro každý zkolaudovaný dům s číslem popisným v katastru obce,

 • jedno z nejlevnějších nájemních bydlení v městských bytech v rámci ČR,

 • široká nabídka zrekonstruovaných bytů všech velikostí,

 • široká nabídka seniorského bydlení,

 • občané města jsou osvobozeni od platby za svoz komunálního odpadu,

 • děti a studenti ve věku do 15 let a občané nad 65 let mají MHD zdarma,

 • seniorům nad 70 let nabízíme odvoz k lékaři, na hřbitov či úřad prostřednictvím služby Senior taxi za symbolické jízdné,

 • Karviná je součástí projektu „Zaměstnanecká mobilita“, kdy vybrané skupiny obyvatelstva města mohou na základě získané ODIS karty cestovat do práce rok zdarma.

3. Podpora podnikání – Business Benefit Karviná

 • Občané města mají možnost za „odborného dozoru“ nastartovat své podnikání,

 • konzultace k založení firmy, návrat do pracovního života z rodičovské dovolené, poradenství pro neaktivní osoby nad 50 a více let nebo mladší 25 let či pro osoby nezaměstnané déle než 5 měsíců. 

4. Bohatá občanská vybavenost

 • Zámek Fryštát, Městský dům kultury, kina, oceňovaná regionální knihovna se svými pobočkami a středisky, včetně  filmového klubu, areál Loděnice,

 • krytý bazén, letní koupaliště, Karvinské moře, cyklostezky a cyklotrasy, sportovní areály STaRS, zpřístupněná sportoviště základních škol, veřejná sportoviště, golfové hřiště Lipiny,

 • parky, dětská hřiště,

 • dvě pravidelně oceňované nemocnice a poliklinika.

5. Bohatá nabídka volnočasových aktivit

 • Pravidelné celoměstské akce (Dny Karviné, Hornické slavnosti, Velikonoční jarmark, Vánoční jarmark),

 • široká prvoligová (fotbal, házená, hokejbal) i amatérská základna sportu,

 • cílení programu a nabídky na všechny generace.

 

V další části programu generální ředitel společnosti Residomo Jan Rafaj uvedl na pravou míru informace týkající se bourání bytových domů v Karviné-Novém Městě. Rezolutně vyloučil interpretaci, že se jedná o přípravu území pro rozšíření těžby. O novém využití uvolněné plochy se intenzivně jedná a veškeré kroky budou konzultovány s vedením města tak, aby koncepce rozvoje města byla řešena komplexně.

Poslední část tiskové konference patřila představení rozšíření a modernizace kamerového systému na území města. Karviná má k dispozici 77 nových kamer, upravené dohledové pracoviště a nasazenu unikátní programovou platformu, které využívá umělou inteligenci. Rozšíření kamerového systému stálo statutární město Karviná 10 miliónů korun. „Nové kamery jsou nainstalovány v rámci projektu Desatero Bezpečné Karviné a občané na ně mohou narazit například v okolí gymnázia, aby se studenti při cestě do školy cítili bezpečněji. Další kamery jsou na žádost občanů umístěny na Univerzitním náměstí, na autobusovém nádraží, náměstí Budovatelů a v areálu Loděnice,“ dodal primátor města.