Karviná si váží zdravotníků, ty nejlepší i letos ocenila

perex-ocenění zdravotníků za 2023-all.jpg Karviná potřetí ve své historii ocenila lékaře a zdravotnický personál.


IMGP7050.jpg

Celkem deset lékařek, lékařů a zdravotních sester a také jeden kolektiv převzali pamětní list, věcné dary a květinu z rukou náměstka primátora města Karviné Radima Slívy (nestraník za SOCDEM) a radního a předsedy zdravotnické komise MUDr. Zdeňka Vojkůvky (nestraník za SOCDEM).

 „Zdravotníci si ocenění zaslouží. Nejdůležitější jsou pro ně slova díků od pacientů, ale i já jim chci poděkovat za mnohdy těžkou a psychicky náročnou práci a popřát jim pevné nervy, zdraví a pohodu na pracovištích. Nesmíme však zapomenout i na další zdravotníky, kteří dennodenně pečují o naše zdraví, i jim patří velké díky,“ říká náměstek primátora Karviné Radim Slíva (nestraník za SOCDEM).

 Vybraní zdravotníci si veřejné poděkování a ocenění zasloužili za své úsilí, pracovní nasazení, příkladnou aktivitu i profesionální a vysoce etický přístup k pacientům, ale i za mimořádný rozsah dalších aktivit spojených s poskytováním zdravotní péče. Zdravotníky mohla navrhnout jak odborná, tak laická veřejnost.

 

Ocenění byla předána v kategoriích:

  • významná osobnost roku – lékař,
  • výrazná osobnost roku – zdravotní sestra,
  • ocenění za dlouholetou činnost v oboru,
  • ocenění kolektivu.

 

Výrazná osobnost roku – lékař:

 MUDr. Radek Pavličný

Nastoupil po získání lékařského diplomu na ortopedické oddělení a tomuto oboru zůstal věrný. Od února 2014 vede jako primář oddělení ortopedie v Karvinské hornické nemocnici, a.s. Pod jeho vedením se ortopedie výrazně zkvalitňuje, jsou zaváděny nové lékařské postupy a operace. Sám je velmi ceněným odborníkem v oblasti ortopedie ruky. Pod jeho vedením si zvýšila kvalifikaci řada lékařů. S navýšením lůžkové kapacity v nemocnici tým ortopedie výrazně navýšil počet operací, jak endoprotéz nosných kloubů, tak ostatních ortopedických operací. Mezi pacienty je jedním z nejvyhledávanějších ortopedů v kraji.

 Navrhovatel: Karvinská hornická nemocnice, a. s.

 

MUDr. Alžběta Sládková

Pracuje jako lékař na JIP interního oddělení Nemocnice Karviná-Ráj. V době, kdy nastupovala do nemocnice, nastoupila a absolvovala nutné kolečko na interním oddělení. Všichni pacienti, kterým za dobu svého působení pomohla, jsou pro ni zásadní. Ať se jedná o klienty v lůžkové či ambulantní péči.

 Navrhovatel: Nemocnice Karviná-Ráj

 

MUDr. Roman Lipka

Pracuje na gynekologicko-porodnickém oddělení v Nemocnici Karviná-Ráj. Paní Jana Trnavská, předkladatelka návrhu, tímto děkuje panu lékaři za vysoce odborný a lidský přístup při řešení jejích zdravotních potíží, které byly řešeny s nejlepším možným výsledkem.

 Navrhovatel: občan města – paní Jana Trnavská

 

Výrazná osobnost roku – zdravotní sestra/bratr:

 Mgr. Halina Kiedroňová

Pracuje od r. 1980 u jednoho zaměstnavatele, dříve Závodní ústav národního zdraví, poté Okresní ústav národního zdraví – Hornická nemocnice s poliklinikou a od 1. 2. 1996 ve společnosti Karvinská hornická nemocnice, a.s. Po maturitě na SZŠ nastoupila na interní oddělení a interní JIP jako sestra u lůžka. Své zkušenosti si neustále prohlubovala a zdokonalovala. Poté pokračovala v dálkovém studiu na SZŠ Olomouc, kterou ukončila maturitní zkouškou v radiodiagnostice, obor radiologická fyzika, a začala pracovat na radiodiagnostickém oddělení. Od roku 2003 až 2023 pracovala na pozici vedoucí radiologické asistentky. I po dlouhých a náročných letech práce asistentky zůstala na oddělení, kde v současné době pracuje jako zástupce. Byla jednou z hlavních osob, která působila jako radiologický poradce při jednáních s projektanty v souvislosti s přípravou projektové dokumentace k vybudování zcela nových pracovišť CT, magnetické rezonance a mamografického screeningu. I nadále se nemalou mírou podílí na průběžné obnově přístrojové techniky. Nabyté zkušenosti předávala svým podřízeným a vychovala tak řadu kvalitních radiologických asistentů. Svým osobním přístupem a profesionálním jednáním patří mezi uznávané spolupracovníky.

 Navrhovatel: Karvinská hornická nemocnice, a. s.

 

Jana Kratochvílová

Pracuje od roku 2000 jako porodní asistentka na gynekologicko-porodním oddělení Nemocnice Karviná-Ráj, kde je maminkám doprovodem při zásadních životních okamžicích. Maminky podporuje už v předporodních kurzech a po celou dobu jejich těhotenství. Díky své empatické povaze jim umí dodat klid a pocit bezpečí.

 Navrhovatel: Nemocnice Karviná-Ráj

  

Ocenění za dlouholetou činnost v oboru:

 MUDr. Kristina Jonsztová

Byla dlouhodobou primářkou neurologického oddělení. Dá se říct, že tvořila koncepci neurologie v okrese Karviná. V roce 2005 vybudovala primární iktovou jednotku, která centralizovala péči o pacienty s cévní mozkovou příhodou. Od té doby se péče, a hlavně výsledky léčby této zákeřné choroby výrazně zlepšují. Vychovala řadu lékařů. Z mnoha lze zmínit pět lékařů, kteří jako primáři vedou neurologické kolektivy v nemocnicích nejen v Moravskoslezském kraji. I přes důchodový věk je stále činná v akutní medicíně v oboru neurologie a je stále pacienty vyhledávanou lékařkou. Její zkušenosti a empatie výrazně přispěly k rozvoji nejen jejího oboru neurologie, ale celého zdravotnictví v Moravskoslezském kraji.

 Navrhovatel: Karvinská hornická nemocnice, a. s.

 

MUDr. Ivan Ďurovič

Hned na začátku studia si vybral obor infekční lékařství. Již před ukončením studia podepsal smlouvu s karvinskou nemocnicí, které zůstal věrný 41 let. Přestože se odstěhoval za rodinou, rád se do Karviné vrací a nezapomene nemocnici navštívit.

 Navrhovatel: Nemocnice Karviná-Ráj

 

MUDr. Milada Canibalová

Vystudovala lékařskou fakultu na Univerzitě Palackého v Olomouci. V roce 1976 nastoupila jako lékařka na dětské oddělení nemocnice Karviná-Ráj. Od roku 1981 pracovala jako praktický lékař pro děti a dorost, ale nemocnici zůstala věrná. Zajišťovala pohotovost na LSPP, ale také ústavní pohotovostní služby na dětském oddělení. V roce 1993 získala atestaci v oboru dětská kardiologie a poskytovala tuto vysoce specializovanou péči pro dětské pacienty celého okresu Karviná. Vychovala si i svého nástupce, kterým je její syn MUDr. Hynek Canibal. Po celou dobu své praxe se pečlivě věnovala svým pacientům, jejich rodičům a svým empatickým přístupem se stala velmi známou a oblíbenou lékařkou. Od náročné práce si šla odpočinout do důchodu až ve věku 70 let.

 Navrhovatel: Odbor školství a rozvoje

 

MUDr. Karin Maďová

Je navržena na ocenění za přínos pro stabilizaci a rozvoj stomatologické péče v systému veřejného zdraví, veřejného zdravotního pojištění a na principech solidarity. Rovněž za obětavou péči o mladé lékaře vstupující do praxe a za činnost v Oblastní stomatologické komoře Karviná a jejich orgánech.

 Navrhovatel: Komise zdravotní Rady města Karviné

 

Ocenění kolektivů:

kolektiv chirurgického oddělení Nemocnice Karviná-Ráj pod vedením primáře MUDr. Zdeňka Vojkůvky

Předkladatel návrhu, paní Pavla Štefková, tímto oceňuje vysoce profesionální a hluboce lidský přístup všech lékařů, zdravotních sester a ostatního zdravotnického personálu chirurgického oddělení. Zvlášť by chtěla poděkovat MUDr. Tomáši Sobalíkovi, který ji operoval. Velice si váží nekončící práce zdravotníků, za kterou jim právem náleží velké uznání a poděkování.

 Navrhovatel: občan města – paní Pavla Štefková