Nový projekt přinese lepší ochranu Karviné a okolí v případě povodní

velka_voda1 (002).jpg Karviná, blízké Petrovice a na polské straně sousedící Zebrzydowice a Jastrzębie-Zdrój budou moci ještě lépe ochránit obyvatelstvo v případě povodní. Počítá s tím společný projekt s názvem „Společně proti povodni“, na který dostanou zúčastněná města a obce v případě úspěchu až 971 tis. EUR.


povodne_ilu.jpg

Zátopová oblast kolem řeky Petrůvky ohrožuje v menší míře obyvatele okolních obcí poměrně často, poslední větší povodeň zažil region v roce 2010. V budoucnu by měly zmíněné obce spolupracovat tak, aby ochrana obyvatelstva byla ještě rychlejší, účinnější a efektivnější. Poslouží tomu mj. nová technika a společná cvičení. Karviná chce koupit speciální vozidlo pro jednotku dobrovolných hasičů v Karviné-Hranicích, ale také další techniku – dalekohled pro noční vidění nebo vysílačku. Partneři, mezi nimiž jsou i profesionální hasiči z Jastrzębie-Zdroju, plánují kromě jiného například nákup lodi a dalších speciálních aut pro přepravu lidí i hasičské techniky. Každý pořídí něco jiného a vše přitom bude možné využít v případě krizové situace společně (při společném postupu), resp. bude možné si vzájemně půjčovat. Počítá se také s každoročními cvičeními a úzkou spoluprací i v případě řešení jiných krizových situací (velkých havárií, ekologických problémů apod.). To vše poprvé už v roce 2018.

Podpora EU je 85 % uznatelných nákladů, plus 5 % od státu (pouze v případě českých partnerů projektu), tedy podíl Karviné a Petrovic u Karviné by měl být 10 % na celkových nákladech a polských partnerů projektu 15 %. Celkem je projekt napočítán asi na 1,109 mil. EUR (více než 28 mil. Kč) a je žádáno o dotaci do Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.

Karviná samotná zároveň aktuálně pracuje také na městském digitálním povodňovém plánu, ten bude hotov na konci července 2017 a zde už je 85 % podpory EU jistých (předpokládaná částka byla cca 640 tisíc korun, vysoutěženo bylo za necelých 400 tisíc, podíl města 15 %). Webová aplikace nahradí stávající plán, nový bude logicky interaktivní, pružněji využitelný, včetně vkládání dat a aktualizací nebo práce krizového týmu přímo v dané situaci.