Nový školní rok ve zkrášlených budovách

DSC_1800.JPG Také letošní prázdniny patřily úpravám a modernizacím karvinských školních budov a jejich vybavení.


Větší komfort dětem poskytnou například kompletně přestavěné šatny v ZŠ Školské a Majakovského, zrekonstruované toalety ve školách U Lesa a Prameny, nebo třeba zcela nová školní jídelna v ZŠ Družby.

DSC_1834.JPG

V ZŠ a MŠ Dělnické město investovalo do opravy elektroinstalace, v ZŠ Borovského byla zateplena fasáda spojovací chodby a dokončila se výměna oken. Nejmenší děti potěší opravené herní prvky v zahradě MŠ kapitána Jaroše nebo třeba rekonstruovaný vstup do MŠ Centrumáček. „Město do prázdninových oprav investovalo přes 20 milionů korun,“ komentoval primátor města Karviné Tomáš Hanzel (ČSSD).

V Karviné je 12 základních škol spravovaných městem, pod sebou sdružují také školy mateřské. Město do jejich modernizace investuje pravidelně zejména právě v prázdninových měsících. „V posledních deseti letech šlo do škol více než 200 milionů korun. Kromě prázdninové údržby a úprav jsme mysleli i na zásadní modernizace učeben a výukových programů včetně výuky jazyků, daří se nám pro tyto účely úspěšně čerpat evropské dotace,“ doplnil primátor s tím, že se právě rozjíždí velká modernizace odborných učeben na sedmi základních školách, hrazena bude právě z EU dotace.