Odbahnění jezera v zámeckém parku pokračuje

perex_odbahnění Loděnice_2023.jpg Již v příštím roce nabídne lokalita Loděnice návštěvníkům nové vyžití.


perex_odbahnění Loděnice_2023.jpgFoto Milan Haluška

Od poloviny srpna pokračují práce na odbahnění jezera v parku Boženy Němcové.  Loni se až do prvního zámrazu stihlo odbahnit 70 procent vodní plochy. Následovala přestávka nutná pro ochranu zde vyskytujících se zvláště chráněných druhů živočichů, jako je skokan zelený, rosnička zelená, užovka obojková či velevrub malířský. „V současné době je největší změna v umístění technologické odvodňovací linky, která již není za obchvatem, ale u katastrálního úřadu na ploše staveniště. Další práce budou pokračovat, kdy na konci září zahájíme práce na úpravě břehových hran ze štěrkových násypů,“ řekl stavbyvedoucí Petr Vojtíšek. Úprava břehů bude probíhat na jižní straně jezera, které bude po dokončení prací opět vhodné ke koupání. Vysazeno zde bude zhruba 1700 stromů a 300 keřů. „Tyto práce jsme začali pro zpříjemnění a zkulturnění prostředí v této lokalitě. Vyčistíme jezero od bahna, zpevníme břehy štěrkem, spojíme dva ostrovy, uděláme nové molo u ostrovů tak, aby ten, kdo si zapůjčí lodičku, si mohl udělat i výlet na tyto ostrůvky. Pěší při procházkách budou moci využít novou lávku. Myslím, že tímto dostane tato lokalita nový impuls, protože návštěvníci parku budou moci nově využívat i tuto vodní plochu. Práce pokračují, zpoždění nejsou, takže bychom měli skončit příští rok tak, jak je plánováno,“ upřesnila vedoucí Odboru majetkového magistrátu Helena Bogoczová.

Tématu odbahnění se věnuje reportáž TV Polar.