Památný buk v Černém lese zničily houby

buk v Černém lese.jpg Unikátní památný buk už má jen část koruny – část se vlivem poškození zřítila.


buk v Černém lese.jpg

Buk byl památným stromem vyhlášen v roce 2011, nyní o ochranu zřejmě přijde. Má nejméně 200 let, 35 metrů výšky, koruna je široká 25 metrů a obvod kmene necelých pět metrů. Je velmi vzácný i v tomto bývalém armádním lese, neboť nebyl nijak prořezáván během růstu. Nyní jej ničí houby a část stromu v koruně se už odlomila a zřítila k zemi. Mohlo se tak stát také vlivem poryvů větru při bouřkách v minulých dnech.

Odbor stavební a životního prostředí MMK osadil u buku infotabuli a strom se stal v posledních letech příjemnou atrakcí. Aktuálně ale zvlášť nedoporučujeme jízdu na kole ani procházku po stezce v blízkosti stromu – mohl by být opravdu nebezpečný.  Dnes jsme informovali vlastníka – Lesy České republiky, které přislíbily prohlídku a urychlené odstranění spadlých částí stromu. Stav ještě bude zevrubně prozkoumán a požádáme o stanovisko také Agenturu ochrany přírody ČR.

Stromu se už odlomila část koruny a na spadlých částech je jasně patrné, že je poškozený od paty kmene až ke koruně, ovšem zevnitř. Houby se ve dřevě vyvíjely už delší dobu a už jsou zvenčí viditelné i jejich plodnice. Vzhledem k výšce stromu ale nebylo možné odhalit vady dříve, protože má normální listy a strom nevykazuje při zběžné obhlídce žádné evidentní známky poškození.

Nyní patří les Lesům České republiky, ale dříve býval zakázaným územím - armádním prostorem. Je lesem hraničním (s Polskem) a sídlila tu protiraketová obrana. Kvůli nepřístupnosti lesa a dlouho i tohoto úseku státní hranice byly v některých částech lesa prakticky minimální zásahy. Buk lesní se dle odborníků může ve zdraví ,,dožít“ i pěti set let.

V Karviné je celkem sedm památných stromů a jeden keř - shodou okolností vloni vyhlášený brslen opět v Černém lese. Dva stromy zdobí zámecký park.