Prezentace projektu Karviná všemi deseti v regionální knihovně

P.3.jpg Proběhlo setkání zástupců ministerstev, kraje, města i významých firem.


P.3.jpg

06.09.2018 – Regionální knihovna v Karviné-Mizerově dnes hostila setkání klíčových aktérů pro naplnění ambicióního plánu města na období po ukončení těžby uhlí. Proces změny i samotný plán nese název Karviná všemi deseti. Pro jeho dlouhodobé plnění je nezbytná součinnost všech zainteresovaných složek na všech úrovních. Pracovní verzi plánu dnes diskutovalo město s přizvanými osobnostmi a experty z Moravskoslezského kraje, ministerstva průmyslu a obchodu, ministerstva pro místní rozvoj, ministerstva práce a sociálních věcí, firem OKD, Asental nebo Residomo.

Plán počítá s minimálně deseti projekty, které se uskuteční v horizontu deseti let a zásadně změní klíčové ukazatele jako úbytek obyvatel, zaměstnanost, chuť ve městě bydlet a podnikat. Chce také více zapojit lidi se zájmem o rozvoj města. Plán zpracovává společnost BeePartner, hotový bude na konci roku.

„Potýkáme se s pověstí, která sice úplně neodpovídá realitě, ale také víme, že není nad čím jásat. Negativní scénáře vývoje říkají, že když se nic zásadně nezmění, Karviná se bude dál smršťovat a lidé odcházet. Změnit to znamená přemýšlet v dlouhodobém horizontu, připravit projekty, získat na ně peníze. Neméně důležité je zapojit do procesu změny aktivně i lidi, kteří o to mají zájem. Přesně to plán řeší, a budeme to dělat,“ tvrdí primátor Karviné Jan Wolf (ČSSD).

Mezi plánovanými projekty je například Karvinská speciální ekonomická zóna, která nabídne podnikání pro různé typy investorů, možnosti čerpání investičních pobídek anebo podpůrné programy zahrnující asistenci při zahájení činnosti v zóně. Důležitým projektem je také Urbanistické řešení centra města, v jehož rámci by mělo dojít k revitalizaci třídy 17. listopadu, odstranění bariér, souvislému zahuštění centra a jeho napojení na okolní části, řešení dopravy včetně parkování. Chystá se taky rozšíření projektu Bezpečná Karviná o propojení bezpečnostních kamer se sítí internetu věcí. Zatraktivnit město má například přeměna Karvinského moře nebo projekt Po stopách původní Karviné, který řeší síť cyklostezek.

Součástí plánu je také zpracování deseti významných projektů do podoby zjednodušené nebo plné studie proveditelnosti. Společnost BeePartner rovněž vyhledá potenciální zdroje na realizaci projektů z evropských fondů a programů.

Soulad s budoucí politikou EU zajišťuje ekonomický expert Petr Zahradník, který se na setkání propojil videoferenčním hovorem a mimo jiné potvrdil, že stejně jako tomu bylo v jiných zemích při útlumu těžby, tak i Karviné musí pomoci stát.