Tísňové volání na lince 156 čekají změny

Kancelář_02.jpg Linkou 156 se od srpna dovoláte opět na středisko ve svém městě, a ne na integrované centrum do Ostravy jako je tomu nyní.


V situaci potřeby akutní pomoci si vzpomenete na tzv. „linky tísňového volání“, kde předpokládáte rychlou a kvalifikovanou pomoc. Po vytočení některé z nich se Vám ozve operátor, který požaduje základní informace: co se stalo, kde, kdo volá a další. Otázky v některých mohou vyvolat rozhořčení. „Však volám z Karviné, tak asi v Karviné! Ne?!“ Ne! Voláte-li totiž z mobilního telefonu, nespojí Vás automaticky na operační středisko města  ze kterého voláte, ale na tzv. Integrované bezpečnostní centrum do Ostravy, kde je tato služba centralizována. Lépe řečeno, u linky městských policií v Karviné, Havířově, Orlové, Českém Těšíně a Bohumíně tak tomu sice doposud je, ale od 1. srpna 2017 nastane změna.

Abychom předešli nepříjemnému dohadování a zdržování, rozhodli jsme se ve spolupráci se společnostmi O2 a Cetin vypracovat nový systém, který by umožnil i v případě volání z mobilního telefonu přímé spojení na operační středisko městské policie ve městě odkud voláte. Tak jako byste volali z pevné telefonní linky.“, vysvětluje vedoucí informatiků Jiří Jarema.

Jak bude nový systém fungovat a co občanům přinese? Po vytočení čísla tísňové linky 156 na území okresu Karviná se volajícímu přehraje hláska: „Dovolali jste se na linku 156, pokud chcete volat městskou policii Karviná - stiskněte 1, Havířov - stiskněte 2, Orlová – stiskněte 3,  Český Těšín - stiskněte 4, Bohumín, Rychvald a Dolní Lutyně  - stiskněte 5.“ Pokud však volající neprovede ani po druhém opakování hlásky žádnou volbu, je okamžitě přesměrován na operační středisko Městské policie v Karviné.

„Slibujeme si od nového systému rychlejší a přesnější informace o události, abychom mohli co nejdříve přijmout adekvátní opatření pro řešení krizové situace, ve které se volající ocitl.“ komentuje nový systém ředitel karvinské městské policie Mgr. Petr Bičej. „Chápeme to jako službu občanům našich měst. A ta musí být vždy kvalitní!“, dodává.