V Karviné bude nainstalováno 77 nových kamer

web.jpg Městský kamerový dohledový systém bude patřit k nejmodernějším v ČR.


web.jpg

Během nejbližších měsíců bude v Karviné za 10 miliónů korun rozšířen kamerový systém o 33 kamerových bodů, jejichž součástí bude 77 nových kamer. V rámci projektu dojde na dohledovém pracovišti městské policie k nasazení unikátní programové platformy, která využívá umělou inteligenci při vyhodnocování specifických jevů.

V roce 2016 rozhodlo vedení statutárního města Karviná o komplexní rekonstrukci městského kamerového dohledového systému (dále jen MKDS). O rok později pak došlo k výměně kamer a doplnění kamerového systému o nové kamerové body. V současné době dohlíží Městská policie Karviná na bezpečnost ve všech částech města prostřednictvím 39 kamer na veřejných prostranstvích. Kamery jsou rovněž v okolí Zámku Fryštát i jeho interiéru. Nově bylo také vybudováno pracoviště dohledu MKDS na obvodním oddělení Policie České republiky v Karviné-Novém Městě.

V rámci projektu Desatero bezpečné Karviné bylo v roce 2018 rozhodnuto o dalším rozšíření MKDS. Ve spolupráci Policie České republiky, Městské policie Karviná a dalších organizací města byly vyhodnoceny místa k instalaci 33 nových kamerových bodů, jejichž součástí bude 77 nových kamer. V letních měsících proběhla veřejná zakázka na dodavatele technologií a v polovině září byla s vítězem výběrového řízení podepsána smlouva.

„Nové kamery budou nainstalovány například v okolí gymnázia, aby se studenti při cestě do školy cítili bezpečněji. Další kamery budou na žádost občanů umístěny na Univerzitním náměstí, na autobusovém nádraží, náměstí Budovatelů a v areálu Loděnice,“ říká primátor města Jan Wolf (ČSSD).

Na dohledové pracoviště Městské policie Karviná bude v rámci instalace nových kamer nasazena unikátní programová platforma, která využívá např. umělé inteligence při vyhodnocování specifických jevů ve sledované kamerové scéně v reálném čase, i ze záznamu. „Strážníci tak získají nástroj, který je bude upozorňovat na důležité jevy ve sledovaných prostranstvích a to i v případě, že konkrétní kameru v tu chvíli nebudou přímo sledovat. Rozšířena budou i dohledová pracoviště, na obvodní oddělení Policie České republiky v Karviné-Mizerově a pracoviště pro zpracování záznamu pro dopravní policii,“ říká Petr Osif z karvinského magistrátu.

V příštím roce se počítá s dalším rozšířením MKDS. Proběhnout by měla integrace všech kamerových systémů fungujících u příspěvkových organizací města. „Cílem je zvýšení bezpečnosti a operativnost policie na území statutárního města Karviné a zajištění přístupu ke kamerám a záznamům pro Městskou policii Karviná a Policii České republiky,“ dodává primátor Karviná Jan Wolf (ČSSD).