Vychází druhý díl románové kroniky Šikmý kostel

Sikmy_kostel 2_obalka_small.jpg V knihkupectvích si již můžete zakoupit druhé pokračování románové kroniky autorky Karin Lednické "Šikmý kostel".


Karin Lednická – Šikmý kostel: románová kronika ztraceného města, léta 1921–1945sikmy-kostel-2-obalka.jpg

Úvodní díl trilogie Šikmý kostel zapůsobil loni na české literární scéně jako zjevení. Obdivuhodně vyzrálá prvotina Karin Lednické, situovaná do zaniklého města Karwiná na přelomu 19. a 20. století, se stala jednou z nejdiskutovanějších, nejlépe hodnocených i nejprodávanějších knih roku 2020. V ohlasech opakovaně zazněl výrok, že v Šikmém kostele konečně přichází velký román, na který česká literatura čekala. Pouhých několik měsíců po vydání se Šikmý kostel objevil na seznamech doporučené maturitní četby, stal se absolutním vítězem čtenářské ankety Kniha roku a v anketě téhož názvu pořádané Lidovými novinami, v níž hlasuje odborná veřejnost, se román celkově umístil na pátém místě, mezi beletrií byl první. Nyní přichází autorka s druhým dílem trilogie, který se odehrává mezi zářím 1921 a červnem 1945.

  

Karvinsko a Těšínsko jsou regiony v české literatuře dlouho opomíjené. Troše literární pozornosti se možná těšila Ostrava, ale přesto v obecném povědomí zůstává celý Ostravsko-karvinský region periferií, jejíž zdeformovaný obraz utvářelo zejména ideologické pojetí ze čtyř dekád předcházejících listopadu 1989. 
Karin Lednická se ve své trilogii pokouší tento pokřivený obraz napravit – a především doplnit. Představuje zastrčený region jako dějiště významných historických událostí, které z mnoha důvodů nevstoupily do obecného povědomí, a přesto – nebo možná právě proto – jejich důsledky přežívají dodnes. 
Stejně jako v prvním díle jsou nositeli velkých dějin obyvatelé města Karvinná (jak zní jeho prvorepublikový název) a blízkého okolí. Na rozdíl od melancholie odcházejícího 19. století, jež provázela úvod trilogie, nyní autorka rozbíhá děj v mírně zrychleném tempu, které lépe odráží popisované období. Období první republiky, ač stále poznamenané československo-polskou válkou, přináší obyvatelům Karvinska dříve nebývalé možnosti. Rozkvět a odvážné plány utne hospodářská krize v první polovině 30. let, následovaná opětovným vzepětím nacionalistických nálad. Ty v říjnu 1938 vyústí v události, po nichž se dějiny v Těšínském Slezsku znovu začínají odvíjet zcela jinak než ve zbytku Československa či posléze v Protektorátu.
Nezvyklá a pro českého čtenáře úplně nová perspektiva při líčení pomnichovské doby a druhé světové války nabízí velmi zajímavý vhled do událostí, o nichž učebnice dějepisu už dlouhá desetiletí mlčí. Zároveň s tím nabízí celou řadu analogií k dnešnímu dění a vyvolává otázky: kde je hranice mezi zbabělostí a obyčejnou touhou přežít? Kde končí nezadatelné právo na ochranu svěřeného rodového majetku a kde začíná kolaborace? Kde je hranice mezi osvoboditelem a dobyvatelem.
Lednická na šesti stech stranách rozvíjí mnoho dějových vrstev, v nichž se dotýká široké škály témat, změn společenských, politických, kulturních, teologických. Díky jejímu sugestivním podání, cizelérsky propracovaným postavám, dobře napsaným dialogům i introspektivám a věrohodně vylíčenému prostředí se čtenář znovu stává součástí děje, který ubíhá v neutuchajícím tempu až ke skvěle vygradovanému závěru.
Autorka se opírá o pečlivé rešerše, konzultace s historiky a vyprávění pamětníků. Zajímavou tečku za příběhem představuje šestnáctistránková obrazová příloha, která výmluvně dokumentuje děj.Knihu vydává nakladatelství Bílá vrána, Ostrava-Svinov
Odpovědná redaktorka: Hana Pernicová
Konzultanti z oboru historie: Daniel Korbel, Tomáš Rusek, Agáta Kravčíková
Regionalismy lektoroval: prof. Karol D. Kadłubiec
608 stran, z toho 16 stran barevná obrazová příloha, mapy na předsádkách


Anotace
S Barkou, Ludwikem, Julkou a dalšími hrdiny trilogie Šikmý kostel se setkáváme vzápětí poté, co jsme je v závěru prvního dílu opustili. Zatímco ve zbytku nově vzniklého Československa nastávají zlaté časy, v Karvinné – jak se nyní město jmenuje – se stále velmi silně projevují důsledky předešlého dramatického dění. Prosakují do všech oblastí života. Ne vždy v dobrém.
I přesto lze říct, že dvacátá léta jsou pro obyvatele města relativní selankou, dobou významných společenských změn a hospodářského rozmachu. Nastupující generace se může těšit výsadám, které byly v nedávné minulosti nedosažitelné, a začínají se před ní rozprostírat dříve netušené možnosti.
Klíčící naděje však rázně ukončí hospodářská krize a vzápětí po ní opětovný vzestup nacionalistických nálad. Napětí ve společnosti stoupá a rodiny našich hrdinů rozštěpují rozdílné názory: zatímco jedni se nadcházející hrozby obávají nebo mezi prvními nesou její ničivé důsledky, jiní probíhající změny vítají jako šanci k odčinění utrpěných křivd. Smršť událostí po nástupu německé okupace však nakonec smete všechny, protože v tomto regionu i druhá světová válka probíhala dosti jinak než ledaskde jinde.
Příběh je také tentokrát vystavěn na skutečných událostech a čtenář s překvapením zjišťuje, že mnohé z toho, co se ve druhém díle Šikmého kostela odehrává, zůstávalo po dlouhá desetiletí skryto ve třinácté komnatě dějin.


 O autorce

Karin Lednická (* 1969)

Karin Lednická se narodila v Karviné, vyrostla v Havířově a nyní žije v Ostravě. Dá se tedy říct, že celý život strávila v regionu, jehož historii zpracovává v trilogii Šikmý kostel.
Měla v úmyslu studovat knihovnictví a žurnalistiku, ale osmdesátá léta ji namísto toho poslala vykonávat celou škálu profesí na Ostravsku a Karvinsku. Zkraje devadesátých let se konečně dostala k vytoužené profesi: začala psát pro regionální periodika, hlásila zprávy v jednom z prvních soukromých rádií a věnovala se kulturní publicistice. V letech 1993–1994 pobývala v Londýně, kde studovala angličtinu a anglickou historii. Po návratu dva roky překládala beletrii, dvaadvacet let vydávala knihy a nyní se plně věnuje vlastnímu psaní.
Bydlí na dohled od nádraží Ostrava-Svinov a má dvě děti Davida (19) a Zuzanu (16).

ZDROJ: Tisková zpráva (pdf.pngTisková zpráva - Druhý díl Šikmého kostela vychází 21. 1. 2021.pdf)