V Karviné-Dolech by v sousedství Eden Silesia mohl vyrůst zábavní a naučný rodinný park

278568450_5345816145463597_8172771181670387249_n.jpg Soukromý investor chce první etapu parku otevřít v roce 2025.


278351923_5345816395463572_1738989388796061871_n.jpg

Ve čtvrtek 21. dubna představil soukromý investor Pavel Ďurďa v kinosále Regionální knihovny Karviná svůj záměr vybudovat v lokalitě bývalého Dolu Barbora zábavní a naučný rodinný park, jehož první etapa by mohla být návštěvníkům zpřístupněna již v roce 2025. V sousedství parku by měl být realizován projekt velkokapacitních skleníků Eden Silesia. Oba projekty kromě lokality a snahy zatraktivnit pohornickou Karvinou spojuje i jméno architekta Jiřího Fialy.    

Pavel Ďurďa podnikal mimo jiné více jak dvacet let v pohostinství, kde společnost, jejíž byl součástí, provozovala síť restaurací. Nyní se již pět let naplno věnuje přípravě zábavního a naučného rodinného parku. Po stejnou dobu spolupracuje s Jiřím Antošem, který takovýto park vybudoval ve středočeských Milovicích a je svou koncepcí a infrastrukturou vzorem připravovaného projektu, jehož design však bude originální.

Vedení statutárního města Karviné oslovilo Pavla Ďurďu po jeho neúspěšném pokusu zrealizovat projekt v bývalých Palkovických kasárnách ve Frýdku-Místku, resp. v době, kdy se rozhodoval, zda čelit složitým podmínkám pro realizaci v Doubravě. „Z obdržených nabídek mě nejvíce oslovily pozemky u bývalého Dolu Barbora. Navíc jsem se dozvěděl, že je záměrem zrealizovat v této lokalitě významný projekt velkokapacitních skleníků Eden Silesia, který by se s mým záměrem krásně doplňoval. O tom, že se oba projekty doplňují a mohou vedle sebe dobře fungovat, svědčí i to, že se architekt Jiří Fiala, který se podílí na přípravě projektu Eden Silesia, stal i mým architektem,“ upřesňuje ostravský investor Pavel Ďurďa.

 Záměrem soukromého investora není vybudovat lunapark s kolotoči. Architekt Jiří Fiala upřesňuje: Cílem projektu je vytvoření zážitkově naučného světa pro trávení volného času rodin s dětmi. Park je umístěn v srdci severomoravské průmyslové aglomerace na okraji zaniklé obce staré Karwiné, proto bude tematicky zaměřen na techniku a její přínos společnosti zejména na konci 19. století.  Na základě hry budou děti nejen poznávat principy přírodních věd, technických a průmyslových vynálezů ve vztahu k hornickému odkazu, ale i rozvíjet svou fantazii. Při ztvárňování atrakcí jsme se inspirovali hlavně hornickými motivy. V parku bude situována replika části hornické kolonie nebo těžební věže. Jedna stávající těžební věž bude po zkrácení součástí parku a dojde k jejímu propojení s dalšími věžemi ze dřeva. Akátové dřevo bude hlavní stavební prvek atrakcí z důvodu jeho přírodnosti a trvanlivosti. Propojení atrakcí bude realizováno nad zemí i pod zemí, vše s odkazem na zmíněnou hornickou historii. Myslíme však i na naučné stezky, plodinová políčka nebo poznávání historie tehdejšího místního života. Děti zde budou seznámeny i s principy správného nakládání s odpady. Cílíme na edukaci i zábavu.“  

 Prezentovaná vizualizace představuje množství a situování jednotlivých atrakcí a vybavenosti rodinného zábavního a naučného parku. Oblast určenou pro projekt Eden Silesia odděluje od oblasti pro zábavní a naučný park ulice Havlíčkova, která zůstane po realizaci obou projektů průchozí. Pozemky pro realizaci záměru jsou ve vlastnictví společnosti Asental, se kterou je Pavel Ďurďa v úzkém kontaktu ve věci jejich odkupu. Přestože statutární město Karviná není vlastníkem potřebných pozemků, investor Pavel Ďurďa nechce svůj záměr realizovat bez podpory obce, na jejímž katastru se má jeho záměr realizovat. Radní města Karviné se s předmětným investičním záměrem a jeho vizualizací seznámili v dubnu na svém jednání a přípravu projektu zábavního a naučného rodinného parku v lokalitě bývalého Dolu Barbora jednohlasně podpořili.         

 S realizací projektů v předmětné lokalitě budou spojeny i další investice, jako například vybudování kruhového objezdu směrem na Havířov a podobně. Důvodem je očekávaný počet návštěvníků, kteří budou chtít navštívit zábavní a naučný park i Eden Silesia. Pro představu podobný park v Milovicích navštíví v nejvytíženějších dnech i 7,5 tisíce návštěvníků. Roční návštěva je asi 380 tisíc návštěvníků a cílem je 500 tisíc návštěvníků ročně. Tomuto záměru pomáhá fakt, že zařízení tohoto typu jsou častým cílem školních výletů na konci školního roku, kdy následně se zde děti chtějí vracet i s rodiči. Pro srovnání milovické Mirakulum, které letos slaví deset let provozu, se nachází v současnosti na 12 hektarech a  stále se rozšiřuje. Karvinský park bude mít v první etapě rozlohu 10 z celkově plánovaných 25 hektarů. S ohledem na technologii výstavby a celkové náklady bezmála 200 milionů korun bude rovněž karvinský projekt realizován po etapách, což ovšem povzbudí zájemce k opakovaným návštěvám. Současně bude vyhodnocována popularita jednotlivých atrakcí a bude prostor pro případné změny a pravidelnou obnovu.

 Náměstek primátora Lukáš Raszyk (ČSSD) vidí v rozvoji lokality bývalého Dolu Barbora příležitost: „Projekt Eden Silesia očekává po svém dokončení až milion návštěvníků ročně. Spolu s kumulací návštěvníků zábavního a naučného parku se tedy jedná o zajímavá čísla. Takovému kvantu návštěvníků bude třeba nabídnout možnost ubytování, stravování i dalších služeb. To vše vytváří pracovní místa, která nejen Karviná, ale celé Karvinsko potřebují.“ V případě samotného zábavního a naučného parku se může jednat až o 200 pracovních míst. Ta budou ve větší míře sezónní, protože návštěvnická sezona potrvá zhruba od konce dubna do poloviny října v závislosti na počasí.

 Při výběru místa pro realizaci svého záměru vycházel investor z existující a plánované infrastruktury v okruhu 150 až 200 kilometrů, jeho zalidnění a kvalitní dálniční sítě. Důležitým faktorem je i blízkost a dostupnost hranic s Polskem, kde jsou tyto parky velmi populární a naši sousedé jsou ochotni za nimi i cestovat. Projekt tak má ambici oslovit až 10,5 milionu obyvatel.

 Mimo ekonomický potenciál projektu a jeho přínos pro rozvoj regionu však Pavel Ďurďa myslí i na jeho společenský přínos: „Byl bych velmi rád, kdyby se nám podařilo dostat rodiny s dětmi prostřednictvím našeho parku zase do přírody, užít si radost ze zábavy a poznávání nových nebo zapomenutých věcí. Nabídnout jim víkendovou alternativu k bezcílnému bloumání po obchodních centrech, které hlavně děti musí nudit.“

 Primátor statutárního města Karviné Jan Wolf (ČSSD) k projektu říká: „Předložený záměr zábavního a naučného parku nabízí v našem regionu něco zcela nového a jiného. Rozhodně po své realizaci doplní nabídku trávení volného času, takže zde návštěvníci kraje a Karvinska stráví více dní. Očekáváme, že realizace projektu spolu s projektem Eden Silesia současně podpoří další investice a vznik pracovních míst. To náš transformující se region potřebuje.“

 Vybavenost zábavního a naučného parku:

 • centrální vstupní budova s obchodem se suvenýry a s jednou z restaurací v areálu s výhledy na park
 • lesní důl – zkrácená těžní věž propojená s dřevěnými věžemi nad zemí i pod zemí s nabídkou atrakcí s hornickou tematikou
 • pitoreskní hrad barona Prášila – s obřími skluzavkami a hradním podzemím, které bude propojeno s důlním podzemím vedoucím do lesního dolu a hornického městečka s tematickou restaurací
 • řada skákadel včetně nafukovacích, obří houpačky apod.
 • amfiteátr s denními představeními pro děti a rodiče
 • vodní svět – systém lagun a potůčků se stavidly a mlýnky – jedna z nejoblíbenějších atrakcí poskytující zábavu i edukaci
 • stezky v korunách stromů, pod nimi naučné stezky a plodinová políčka
 • piknikové louky s grily
 • tréninková farma
 • kontaktní zoo s holandskými zakrslými kozami apod.
 • výběh divoké zvěře – daňci, jeleni apod.
 • velké přírodní bludiště aj.

278544981_5345588435486368_3157960560783188028_n.jpg