Začala likvidace parazitického jmelí

perex-ořez stromu v korunách-ilu.jpg Se škůdcem budou arboristé bojovat až do jara.


Odstraneni_jmeli-3.jpg

30.10.2023 – Společný projekt na odstranění parazitického jmelí v Karviné a Českém Těšíně vstupuje do další fáze zahájením samotné likvidace jmelí na stromech v obou městech. V Karviné tento parazit napadá dřeviny po celém městě, nejvíce je však rozšířen v parku Boženy Němcové, kde také první práce v polovině října začaly. „Podařilo se nám získat z Norských fondů dotaci na ošetření stromů, které jsou napadené jmelím. Nejvíce jsou napadené stromy v parku Boženy Němcové, ale odstranění jmelí bude probíhat v rámci celé Karviné. Ošetřeno bude přes tisíc stromů. Bohužel, některé jsou v tak špatném stavu, že odborníci navrhli jejich pokácení. Chtěl bych ubezpečit občany, že se kácí opravdu jen stromy nemocné, u kterých hrozí nebezpečí pádu,“ řekl primátor Karviné Jan Wolf (SOCDEM). „Nebude se kácet žádný zdravý strom, opravdu se jedná o stromy, které jsou tak napadené, že hrozí nebezpečí pádu napadeného stromu. Za vykácené stromy jsou nařízené náhradní výsadby, bude vysázeno zhruba 140 nových stromů a desítky keřových skupin,“ dodala vedoucí Odboru komunálních služeb magistrátu Jana Maierová. 

V rámci společného projektu měst Karviná a Český Těšín „Zvýšení čistící schopnosti stromů odstraněním parazitického jmelí“, který je podpořen dotací z Norských fondů, podepsalo každé z měst smlouvu o dílo s vybraným zhotovitelem. Začíná tak fáze projektu zaměřená na ošetření stromů. Stromy dle stupně poškození budou ošetřeny a menší část z nich pokácena, za ně budou vysazeny stromy nové.

Odstraneni_jmeli-6.jpg

Jmelí bílé je jedním z nejrozšířenějších rostlinných cizopasníků. Hostitelské dřevině odebírá tento parazit tolik vody, že dochází k výraznému prosychání koruny. Dřevinu tím postupně vyčerpá, a ta usychá. Zpočátku napadalo jen měkké dřeviny jako jsou lípy a topoly. Postupem času se ale vyskytuje téměř na všech druzích hlavně listnatých stromů. „Jmelí se rozšiřuje díky endozoochorii. To je proces, kdy pták sezobne semeno, semeno projde trávicím traktem a následně se přilepí na větev stromu. Díky tomuto chemickému procesu dojde k dormanci během pěti měsíců, kořínek proroste lýkem do cévních svazků a následně začne čerpat ze stromu vodu a živiny,“ vysvětlil přenos jmelí ze stromu na strom správce městské zeleně Tomáš Trampler.

Odstraneni_jmeli-15.jpg

Ještě předtím, než se arboristé pustili do likvidace jmelí a mechanického ošetřování stromů lezeckou technikou, byl proveden rozsáhlý průzkum. Všechny stromy byly zmapovány a stav zaznamenám ve fotodokumentaci a v aplikaci Stromy pod kontrolou. „Stromy jsou v parku Boženy Němcové v dost havarijním stavu, takže provádíme hlubší řezy, na většině dřevin se jedná o řezy sesazovací. Používáme i přírodní zlomy a provádíme i doprovodné řezy –bezpečnostní, zdravotní, lokální redukce, obvodové redukce, na hodně dřevinách se upravují i podjezdné a podchozí profily,“ popsal práce se stromy hlavní člen arboristického týmu Lukáš Křižánek. Opravdový stav stromů zjistí stromolezci až nahoře v korunách. „Zespodu to většinou nejde vidět, ale až když vylezeme nahoru a zjistíme, že je ve velmi havarijním stavu, musíme pak provést ne jak je v aplikaci uveden zdravotní nebo bezpečnostní řez, ale hlubokou redukci nebo řez sesazovací. Proto děláme i doprovodnou fotodokumentaci k následnému posouzení, proč byl tento řez proveden,“ dodal Lukáš Křižánek. Roli hraje i hmotnost jmelí, což v některých případech způsobuje lámání postižených větví. „Jmelí je těžké. Představte si, že každá větší koule může vážit pět, deset kilo, takže ty větve na periferii jsou velmi přetížené. Proto pak dochází ke zlomům a pádům velmi velkých větví,“ upřesnil arborista.

Odstraněné větve se budou dále zpracovávat, štěpkovat a odvážet na kompostárnu. Jmelí se bude na území Karviné likvidovat až do dubna příštího roku.

 

norske-fondy-banner-130x27-rgb.jpg

Projekt „Zvýšení čistící schopnosti stromů odstraněním parazitického jmelí",

registrační číslo projektu: 3214200008,

Podpořeno Norskem prostřednictvím Norských fondů.