Kontakty

Celé jméno Telefon Email Odbor/oddělení Číslo místnosti
Ilona Gromadová
oddělení provozu a údržby majetku
596 387 365 Odbor majetkový/oddělení provozu a údržby majetku B/63
Zdeňka Grošková
Odbor komunálních služeb
596 387 299 __root__/Odbor komunálních služeb B/62
Andrea Guhlová
ekonom a lidské zdroje
595 390 992 Městská policie/ekonom a lidské zdroje MP/
JUDr. Olga GuziurováMPA
vedoucí odboru
596 387 401 Odbor organizační/vedoucí odboru B/109
Ing. Miroslav Hajdušík
Náměstek primátora
596 387 241 Vedení města/Náměstek primátora A/44
Roman Hájek
směna 2
Městská policie/směna 2 MP/
Bc. Lucie Haltufová
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
596 387 775 Odbor sociální/Oddělení sociálně-právní ochrany dětí C/504
JUDr. Renata Hamrlová
oddělení bytové
596 387 249 Odbor majetkový/oddělení bytové B/27
Mgr. Krystian Handzlik
oddělení vnitřních služeb
596 387 312 Odbor organizační/oddělení vnitřních služeb B/43
Ing. Lenka Hanusková
oddělení strategií a plánování
596 387 435 Odbor rozvoje/oddělení strategií a plánování C/441
Monika Hanuskova
oddělení bytové
596 387 214 Odbor majetkový/oddělení bytové B/26
Věra Hapková
Odbor komunálních služeb
596 387 303 __root__/Odbor komunálních služeb B/54
Ing. Anna Hederová
oddělení stavebního úřadu
596 387 252 Odbor stavební a životního prostředí/oddělení stavebního úřadu B/90/II
Jiřina Hefnerová
oddělení majetkoprávní
596 387 285 Odbor majetkový/oddělení majetkoprávní B/68
Ing. Andrea Hefnerová
oddělení provozu a údržby majetku
596 387 372 Odbor majetkový/oddělení provozu a údržby majetku B/58
Tamara Hercigová
Oddělení Kancelář primátora
596 387 242 Tajemník magistrátu/Oddělení Kancelář primátora A/72
Mgr. Josef Hodulík
Oddělení poplatků a pohledávek
596 387 399 Odbor ekonomický/Oddělení poplatků a pohledávek C/304
Ing. Eva Hofírková
Oddělení živnostenské
596 387 458 Odbor správní/Oddělení živnostenské C/223
Marcela Holajnová
oddělení životního prostředí
596 387 489 Odbor stavební a životního prostředí/oddělení životního prostředí B/83
Adam Holaň
oddělení informačních služeb
596 387 296 Odbor organizační/oddělení informačních služeb B/118

Stránka: ‹‹      1 2 3 5 7 8 9 10 20      ››