Evropská dotace pomůže v boji s povodněmi

povodne_ilu.jpg Díky česko-polskému projektu získají obce a města lepší vybavení a zkušenosti.


Logo_cz_pl_eu_barevne.jpg

Jak jsme vás již informovali v tomto týdnu, Karviná pořídila dobrovolným hasičům z rájecké jednotky nové zásahové vozidlo. Slavnostního předání se zúčastnili i dobrovolní hasiči z Polska, které pojí s našimi jednotkami dlouholeté přátelství. Právě díky těmto vazbám je možné přeshraniční spolupráci rozšířit i formou společného čerpání dotačních titulů z Evropské unie.

Jako příklad můžeme uvést projekt „Společně proti povodni", který získal dotaci z Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko. Karviná v něm figuruje jako vedoucí partner projektu, obec Petrovice u Karviné, která má s povodněmi také dlouholeté zkušenosti, je dalším českým partnerem. Na druhé straně hranice se k partnerství připojila obec Zebrzydowice a město Jastrzębie-Zdrój. Posledním partnerem projektu, který symbolizuje neodmyslitelné propojení dobrovolných a profesionálních hasičů je Městské velitelství Státního hasičského záchranného sboru v Jastrzębie-Zdróju.

povodne_ilu.jpg

Výstupem společného česko-polského projektu bude, kromě jiného, pořízení cisternové automobilové stříkačky pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Karviná-Hranice. Další partneři projektu získají nejrůznější hasičskou techniku tak, aby společně tvořila jeden celek pro zvládání povodní.

Hlavním cílem projektu je tedy zvýšení přeshraniční akceschopnosti hasičských složek při řešení krizových situací, se zvláštním zřetelem právě na zvládání povodní. Vzájemnou koordinaci všech jednotek prověří pravidelná cvičení se zapojením vybavení získaného z projektu na obou stranách hranice.

Projekt „Společně proti povodni", registrační číslo projektu: CZ.11.1.23/0.0/0.0/16_023/0000897, je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.