Úřední deska

karvina3-magistrat-07.jpg Úřední deska magistrátu je umístěna u vchodu do budovy "B" na ul. Karola Śliwky č. p. 618. Na této stránce naleznete všechny aktuálně vyvěšené dokumenty na této úřední desce.


   

Seznam dokumentů

Datum vyvěšení: 2018-07-18 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí

Datum vyvěšení: 2018-07-18 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Návrh opatření obecné povahy

Datum vyvěšení: 2018-07-18 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Usnesení o oznámení DR

Datum vyvěšení: 2018-07-17 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Komunikace na p.č. 1200 v Dětmarovicích

Datum vyvěšení: 2018-07-17 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Opatření obecné povahy (veřejná vyhlášky) - Stanovení m. úpravy provozu, zákaz stání na MK ul. Kosmonautů u čp. 533

Datum vyvěšení: 2018-07-17 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Opatření obecné povahy (veřejná vyhláška) - Stanovení m. úpravy provozu, zpomal. kruh. polštáře na ul. MK Rajecká poblíž čp. 55

Datum vyvěšení: 2018-07-17 | Dokument PDF | Kategorie: Záměry

Záměr pronajmout garáž č. 5, č.p. 48, ul. Markova, Karviná-Fryštát

Datum vyvěšení: 2018-07-17 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

REKO MS Karviná - Polská + 4

Datum vyvěšení: 2018-07-17 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Prodejna pro dům a zahradu Karviná

Datum vyvěšení: 2018-07-17 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

oznámení o možnosti převzít písemnost - zahájení řízení

Datum vyvěšení: 2018-07-16 | Dokument PDF | Kategorie: Ztráty a nálezy

vyhlášení nálezu č. 47/2018

Datum vyvěšení: 2018-07-16 | Dokument PDF | Kategorie: Ztráty a nálezy

Vyhlášení nálezu č. 48 - 55/2018

Datum vyvěšení: 2018-07-16 | Dokument PDF | Kategorie: Ztráty a nálezy

Vyhlášení nálezu č. 56 - 58/2018

Datum vyvěšení: 2018-07-17 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

oznámení o možnosti převzít písemnost Usnesení o ustanovení opatrovníka

Datum vyvěšení: 2018-07-16 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Opatření obecné povahy, kterým se doplňuje vyznačení pro cyklisty na Železné cyklotrase

Datum vyvěšení: 2018-07-16 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost SMK/106855/2018 - Vlastimil Sochor, r. 1975

Datum vyvěšení: 2018-07-13 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Opatření obecné povahy (veřejná vyhláška) - Stanovení m. úpravy provozu, vyhr. park. místa ZTP na ul. Dvořákova naproti čp. 1631

Datum vyvěšení: 2018-07-13 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Opatření obecné povahy (veřejná vyhláška) - Stanovení m. úpravy provozu, vyhr. park. místa ZTP na MK ul. Závodní poblíž čp. 2453

Datum vyvěšení: 2018-07-13 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Oznámení o zahájení řízení - návrh na OOP, vyhrazení park. místa pro ZTP, MK ul. Žižkova poblíž čp. 2801

Datum vyvěšení: 2018-07-13 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

oznámení o zahájení stavebního řízení

Datum vyvěšení: 2018-07-12 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Usnesení o odložení dražebního jednání 139 EX 19593/14-085

Datum vyvěšení: 2018-07-12 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Územní rozhodnutí: "Výstavba veřejného osvětlení garáže Zahradnická"

Datum vyvěšení: 2018-07-12 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Návrh na OOP - změna dopravního značení na cyklostezkách "Fajnym městem"

Datum vyvěšení: 2018-07-12 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost SMK/105889/2018 - Nela Gajdová, r. 1999

Datum vyvěšení: 2018-07-11 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Stavební úpravy a přístavba BD č.p. 669, ul. Haškova, Karviná 4

Datum vyvěšení: 2018-07-11 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška 46 EX 13/2017-44

Datum vyvěšení: 2018-07-11 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška 46 EX 14/2017-72

Datum vyvěšení: 2018-07-11 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška 48 EX 14/2016-59

Datum vyvěšení: 2018-07-12 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Oznámení o zahájení řízení - návrh na OOP, umístění zákazu stání 5x V12a na MK ul. Čsl. armády u čp. 2955-7

Datum vyvěšení: 2018-07-12 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Oznámení o zahájení řízení - návrh na OOP, umístění SDZ 2x B29 + VDZ 2x V1a na sil. II/472 (ul. Borovského)

Datum vyvěšení: 2018-07-11 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Opatření obecné povahy, kterým se stanoví přechodné DZ ve Stonavě z důvodu úplné uzavírky v době Poutních slavností

Datum vyvěšení: 2018-07-13 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

oznámení o možnosti převzít písemnost Rozhodnutí

Datum vyvěšení: 2018-07-10 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Opatření obecné povahy (veřejná vyhláška) - Stanovení m. úpravy provozu, vyhr. park. místa ZTP/P na ul. Zakladatelská před čp. 930

Datum vyvěšení: 2018-07-10 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Opatření obecné povahy (veřejná vyhláška) - Stanovení m. úpravy provozu, vyhr. park. místa ZTP na ul. Sokolovská za čp. 1769

Datum vyvěšení: 2018-07-10 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Opatření obecné povahy (veřejná vyhláška) - Stanovení m. úpravy provozu, zpomal. kruh. polštáře na ul. Na Stráni před čp. 111

Datum vyvěšení: 2018-07-09 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška 203 EX 04928/18-31

Datum vyvěšení: 2018-07-09 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Přerušení dodávky el. energie - vyvěšení

Datum vyvěšení: 2018-07-09 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Přerušení dodávky el. energie - vyvěšení

Datum vyvěšení: 2018-07-09 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Usnesení o určení data smrti 43 Nc 1304/2018-23

Datum vyvěšení: 2018-07-09 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Veřejná vyhláška Návrh opatření obecné povahy Karviná-Nové Město

Datum vyvěšení: 2018-07-09 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška 48 EX 2/2017-42

Datum vyvěšení: 2018-07-09 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška 46 EX 53/2016-55

Datum vyvěšení: 2018-07-09 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Hornická činnost OKD, a.s., Důl ČSM

Datum vyvěšení: 2018-07-09 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Hornická činnost OKD, a.s., Důl ČSM

Datum vyvěšení: 2018-07-04 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška 47 EX 8/2018

Datum vyvěšení: 2018-07-04 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení PDZ, místní komunikace - chodník ul. Dačického

Datum vyvěšení: 2018-07-04 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost SMK/102304/2018 - René Lipovský, r. 1970

Datum vyvěšení: 2018-07-04 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení PDZ, místní komunikace ul. Kubiszova

Datum vyvěšení: 2018-07-04 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Oznámení o zahájení řízení - návrh na OOP, umístění zákazu zastavení V12c na ul. Cihelní u čp. 664

Datum vyvěšení: 2018-07-04 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Oznámení o zahájení řízení - návrh na OOP, umístění zákazu stání B29 na ul. Haškova u čp. 658

Datum vyvěšení: 2018-07-03 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška 47 EX 79/2015

Datum vyvěšení: 2018-07-04 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Oznámení o zahájení řízení - návrh na OOP, umístění zákazu stání B29 na ul. Tyršova před čp. 2284

Datum vyvěšení: 2018-07-04 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Oznámení o zahájení řízení - návrh na OOP, vyhrazení park. místa pro ZTP, MK ul. Sokolovská poblíž čp. 1717

Datum vyvěšení: 2018-07-03 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška 49 EX 12/2017

Datum vyvěšení: 2018-07-02 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost SMK/100886/2018 - Josef Vilím, r. 1965

Datum vyvěšení: 2018-07-02 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení PDZ, místní komunikace ul. Slovenská

Datum vyvěšení: 2018-07-04 | Dokument PDF | Kategorie: Ztráty a nálezy

Vyhlášení nálezu č. 46/2018

Datum vyvěšení: 2018-07-02 | Dokument PDF | Kategorie: Záměry

Oznámení o uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu - čp. 2802/52, Karviná-Hranice

Datum vyvěšení: 2018-07-02 | Dokument PDF | Kategorie: Záměry

Oznámení o uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu - čp. 1355/4, Karviná-Nové Město

Datum vyvěšení: 2018-07-02 | Dokument PDF | Kategorie: Záměry

Oznámení o uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu - čp. 14121/1, Karviná-Nové Město

Datum vyvěšení: 2018-07-02 | Dokument PDF | Kategorie: Záměry

Oznámení o uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu - čp. 1209/6, Karviná-Nové Město

Datum vyvěšení: 2018-06-26 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška 167 EX 125031/13-51

Datum vyvěšení: 2018-06-26 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška 091 EX 03546/17-048

Datum vyvěšení: 2018-06-25 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Oznámení o vyběrovém řízení OOV/024/2018

Datum vyvěšení: 2018-06-22 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška 203 EX 41551/15-102

Datum vyvěšení: 2018-06-20 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška 203 EX 41175/17-38

Datum vyvěšení: 2018-06-20 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška 203 EX 12949/11-150

Datum vyvěšení: 2018-06-19 | Dokument PDF | Kategorie: Volby

Stanovení počtu členů Zastupitelstva města Karviné pro volební období 2018 - 2022

Datum vyvěšení: 2018-06-18 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška 203 EX 46341/17-25

Datum vyvěšení: 2018-06-18 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška 203 EX 15923/12-35

Datum vyvěšení: 2018-06-07 | Dokument PDF | Kategorie: Volby

Podávání kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí - 5. a 6.10.2018

Datum vyvěšení: 2018-06-07 | Dokument PDF | Kategorie: Volby

Počty podpisů na peticích pro volby do zastupitelstev obcí - 5. a 6.10.2018

Datum vyvěšení: 2018-06-01 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška 97 EX 10657/06-200

Datum vyvěšení: 2018-06-01 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí

Datum vyvěšení: 2018-05-30 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Programy

Dotační program na podporu výkonnostního sportu v Karviné pro rok 2018

Datum vyvěšení: 2018-05-28 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška 120 EX 19482/14-229

Datum vyvěšení: 2018-05-14 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Iveta Navrátilová

Datum vyvěšení: 2018-05-02 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Nabídka pozemků k pronájmu SPU 212687/2018/Cr

Datum vyvěšení: 2018-04-26 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Programy

Seznam příjemců dotací z Fondu primátora města Karviné v roce 2018

Datum vyvěšení: 2018-04-26 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Programy

Seznam příjemců dotací do 50 tis. Kč z Fondu primátora města Karviné v roce 2018

Datum vyvěšení: 2018-04-26 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Programy

Seznam příjemců dotací v rámci dotačního programu Podpora kulturních aktivit pro rok 2018

Datum vyvěšení: 2018-04-26 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Programy

Seznam příjemců dotací v rámci dotačního programu Podpora kulturních aktivit pro rok 2018

Datum vyvěšení: 2018-03-28 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Oznámení o schválení závěrečného účtu SMOOK za rok 2017

Datum vyvěšení: 2018-03-27 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Programy

Seznam příjemců dotací v rámci dotačního programu Podpora tělovýchovy a sportu pro rok 2018

Datum vyvěšení: 2018-01-31 | Dokument PDF | Kategorie: Rozpočet a závěrečný účet

Informace o zveřejnění schválených dokumentů k rozpočtu

Datum vyvěšení: 2018-01-02 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

oznámení - rozpočet 2018

Datum vyvěšení: 2017-12-15 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Programy

Fond primátora - Dotační program na podporu volnočasových a zájmových aktivit pro rok 2018

Datum vyvěšení: 2017-12-14 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Lucie Zielonková

Datum vyvěšení: 2017-11-13 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Tomáš Dudík

Datum vyvěšení: 2017-10-05 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Jan Galuszka

Datum vyvěšení: 2017-07-07 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Jiří Cieluch

Datum vyvěšení: 2017-06-22 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o dotaci pro Akademický ústav Karviná, z. ú. - Děti rodičů, rodiče dětí

Datum vyvěšení: 2017-06-19 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Marie Mikulová

Datum vyvěšení: 2017-05-22 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o dotaci pro Centrum pro rodinu Sluníčko, z. s. - Poradna pro rodiny s dětmi Sluníčko 2017

Datum vyvěšení: 2017-05-22 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o dotaci pro Slezská diakonie - BETHEL Karviná, terénní program

Datum vyvěšení: 2017-05-22 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o dotaci pro Akademický ústav Karviná, z. ú . - Nízkoprahové zařízení dětí a mládeže OÁZA

Datum vyvěšení: 2017-05-22 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o dotaci pro Oblastní spolek Českého červeného kříže Karviná - Senior doprava ČČK

Datum vyvěšení: 2017-05-19 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o dotaci pro Heřmánek, z. s. - Provozování Domu na půli cesty Heřmánek v roce 2017

Datum vyvěšení: 2017-05-19 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o dotaci pro Slezská Humanita - Domov pro seniory Kaviná

Datum vyvěšení: 2017-05-17 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o dotaci pro Slezská diakonie - KLUB ON LINE Karviná, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Datum vyvěšení: 2017-05-17 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o dotaci pro Slezská diakonie - NOE Karviná, podpora samostatného bydlení

Datum vyvěšení: 2017-05-16 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o dotaci pro Slezská diakonie - Streetwork on line Karviná, terénní program

Datum vyvěšení: 2017-05-16 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o dotaci pro Slezská diakonie - Sára Petrovice u Karviné, azylový dům pro rodiny a ženy s dětmi

Datum vyvěšení: 2017-05-16 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o dotaci pro Slezská diakonie - EUNIKA Karviná, denní stacionář

Datum vyvěšení: 2017-05-11 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o dotaci pro Slezská Diakonie - Občanská poradna Karviná

Datum vyvěšení: 2017-05-11 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o dotaci pro Slezská Diakonie - Kontakt Karviná, terénní program

Datum vyvěšení: 2017-05-11 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o dotaci pro Slezská Diakonie - Pohoda Karviná, nízkoprhové zařízení pro děti a mládež

Datum vyvěšení: 2017-05-11 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Zdeněk Špandel

Datum vyvěšení: 2017-05-11 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Petr Pelán

Datum vyvěšení: 2017-05-11 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Jiří Sýkora

Datum vyvěšení: 2017-05-11 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o dotaci pro Charita Český Těšín - KOMETA pro Karvinou

Datum vyvěšení: 2017-05-05 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o dotaci pro ADRA o.p.s. - Projekty ADRA v Karviné 2017

Datum vyvěšení: 2017-04-05 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Jan Sznapka

Datum vyvěšení: 2017-04-05 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Eva Horáková

Datum vyvěšení: 2017-03-15 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Seznam nemovitých věcí

Datum vyvěšení: 2017-02-22 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Zuzana Pilipčincová

Datum vyvěšení: 2016-11-15 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Petr Popov

Datum vyvěšení: 2016-11-02 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu SMK uzavřená dle ust. § 10a odst. 5 zák. č. 250/2000 Sb.

Datum vyvěšení: 2016-11-02 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu SMK uzavřená dle ust. § 10a odst. 5 zák. č. 250/2000 Sb.

Datum vyvěšení: 2016-10-04 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Jindřich Broda

Datum vyvěšení: 2016-10-04 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Martin Schulhauser

Datum vyvěšení: 2016-05-16 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Slezská diakonie, STREETWORK ON LINE Karviná, TP-drogový street

Datum vyvěšení: 2016-05-16 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Charita Český Těšín, NZDM Kometa

Datum vyvěšení: 2016-05-16 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Modrý kříž v České republice, následná péče

Datum vyvěšení: 2016-05-16 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Modrý Kříž v České republice, poradna

Datum vyvěšení: 2016-05-16 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Slezská diakonie, SAS Karviná, Orlová

Datum vyvěšení: 2016-05-16 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Slezská diakonie, EUNIKA Karviná, denní stacionář

Datum vyvěšení: 2016-05-16 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Slezská diakonie, STREETWORK ON LINE Karviná, 3v1

Datum vyvěšení: 2016-05-16 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Slezská diakonie, SÁRA Petrovice

Datum vyvěšení: 2016-05-16 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Slezská diakonie, KONTAKT Karviná, T.P.

Datum vyvěšení: 2016-05-16 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Slezská diakonie, OBČANSKÁ PORADNA Karviná

Datum vyvěšení: 2016-05-16 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Slezská diakonie, KLUB ON LINE Karviná, NZDM

Datum vyvěšení: 2016-05-13 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Slezská diakonie, POHODA Karviná, NZDM

Datum vyvěšení: 2016-05-13 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Oblastní spolek ČČK Karviná

Datum vyvěšení: 2016-05-13 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Akademický ústav Karviná, z.ú.

Datum vyvěšení: 2016-05-12 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Centrum pro rodinu Sluníčko, z.s., Klub Bublina

Datum vyvěšení: 2016-05-12 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro SLEZSKÁ HUMANITA, o.p.s. Domov Karviná

Datum vyvěšení: 2016-05-12 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro SLEZSKÁ HUMANITA, o.p.s. Mobilní hospic

Datum vyvěšení: 2016-05-12 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro GALAXIE CENTRUM POMOCI o.s.

Datum vyvěšení: 2016-05-12 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro ADRA o.p.s.

Datum vyvěšení: 2016-05-12 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Nový Domov, o.p.s. DS

Datum vyvěšení: 2016-05-12 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Nový Domov, o.p.s. DZR

Datum vyvěšení: 2016-05-12 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro UnikaCentrum, z.ú.

Datum vyvěšení: 2016-05-05 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Marian Peter

Datum vyvěšení: 2016-05-04 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Občanské sdružení Heřmánek

Datum vyvěšení: 2016-02-12 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Josef Chobot

Datum vyvěšení: 2016-01-25 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu SMK uzavřená dle ust. § 10a odst. 5 zák. č. 250/2000 Sb.

Datum vyvěšení: 2016-01-25 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu SMK uzavřená dle ust. § 10a odst. 5 zák. č. 250/2000 Sb.

Datum vyvěšení: 2015-10-07 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - 21099

Datum vyvěšení: 2015-10-07 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - 21098

Datum vyvěšení: 2015-10-07 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - 21097

Datum vyvěšení: 2015-10-06 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace MMK/SML/1111/2015 UnikaCentrum, o.p.s. - 21095

Datum vyvěšení: 2015-11-26 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - 21208

Datum vyvěšení: 2015-11-19 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - 21186

Datum vyvěšení: 2015-11-19 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - 21184

Datum vyvěšení: 2015-11-19 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - 21183

-- konec výpisu --