Úřední deska

karvina3-magistrat-07.jpg Úřední deska magistrátu je umístěna u vchodu do budovy "B" na ul. Karola Śliwky č. p. 618. Na této stránce naleznete všechny aktuálně vyvěšené dokumenty na této úřední desce.


   

Seznam dokumentů

Datum vyvěšení: 2020-10-22 | Dokument PDF | Kategorie: Ztráty a nálezy

Vyhlášení nálezů č. 56 - 58/2020

Datum vyvěšení: 2020-10-21 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Veřejná vyhláška MSK 70842/2020

Datum vyvěšení: 2020-10-21 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Dětské dopravní hřiště v Karviné-Ráji

Datum vyvěšení: 2020-10-20 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Hornická činnost OKD, a.s., lokalita ČSM

Datum vyvěšení: 2020-10-20 | Dokument PDF | Kategorie: Záměry

Záměr města

Datum vyvěšení: 2020-10-19 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Opatření obecné povahy, kterou se stanoví přechodné dopravní značení v Karviné-Novém Městě, nám. Budovatelů u domu čp. 1400

Datum vyvěšení: 2020-10-19 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Šárka Sekyrová, r. 1967

Datum vyvěšení: 2020-10-19 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Vladimír Durkot, r. 1988

Datum vyvěšení: 2020-10-19 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Vladimír Durkot, r. 1988, jako zák. zást. Louise Durkota

Datum vyvěšení: 2020-10-19 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Lenka Durkotová, r. 1986

Datum vyvěšení: 2020-10-19 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Vladimír Durkot, r. 1988, jako zák. zást. Lionela Durkota

Datum vyvěšení: 2020-10-16 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Oznámení o ZŘ - opatření obecné povahy - umístění SDZ 4x IZ8a+IZ8b na MK č 8b a 12b na poz parc č 2909-4 a 1089 v Dětmarovicích

Datum vyvěšení: 2020-10-16 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Oznámení o ZŘ - opatření obecné povahy - umístění SDZ B11 + E13-MDO na vjezdu na ÚK na poz parc č 324 a 312 v Dětmarovicích

Datum vyvěšení: 2020-10-15 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Datum vyvěšení: 2020-10-15 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška 220 Dr 2/20-8

Datum vyvěšení: 2020-10-15 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Opatření obecné povahy, kterým se stanoví přechodné dopravní značení na místní komunikaci v Dětmarovicích

Datum vyvěšení: 2020-10-14 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška 030 EX 497/07-370

Datum vyvěšení: 2020-10-13 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzetí písemnosti

Datum vyvěšení: 2020-10-13 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Oznámení o ZŘ - opatření obecné povahy - umístění SDZ B29 na ÚK ul Majakovského před garážemi

Datum vyvěšení: 2020-10-13 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Opatření obecné povahy, kterým se stanoví přechodné dopravní značení v Karviné-Novém Městě - rekonstrukce kanalizace

Datum vyvěšení: 2020-10-13 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Opatření obecné povahy, kterým se stanoví přechodné dopravní značení na chodníku podél ul Karola Śliwky

Datum vyvěšení: 2020-10-12 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Oznámení o možnosti převzít písemnost - usnesení o ustanovení opatrovníka

Datum vyvěšení: 2020-10-12 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Usnesení o odročení dražby 203 Ex 51427/18-28

Datum vyvěšení: 2020-10-12 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Památka zesnulých

Datum vyvěšení: 2020-10-12 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška Č.j.: 137 Ex 13043/19-41

Datum vyvěšení: 2020-10-09 | Dokument PDF | Kategorie: Informační povinnost

Omezení úředních hodin Magistrátu města Karviné

Datum vyvěšení: 2020-10-09 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Oznámení o ZŘ - opatření obecné povahy - vyhr park místa ZTP na konkrétní RZ na MK ul U Lesa poblíž čp 868

Datum vyvěšení: 2020-10-09 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Oznámení o ZŘ - opatření obecné povahy - vyhr park místa pro sanitní vozy na MK ul Bratranců Veverkových před zdrav střediskem

Datum vyvěšení: 2020-10-09 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Oznámení o ZŘ - opatření obecné povahy - umístění SDZ B29 na ÚK ul Ostravská před objektem čp. 783

Datum vyvěšení: 2020-10-09 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Oznámení o ZŘ - opatření obecné povahy - umístění SDZ B28+DT E4 na ÚK ul U Mateřské školy

Datum vyvěšení: 2020-10-09 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Oznámení o ZŘ - opatření obecné povahy - vyznačení VDZ V12a+V12c+V10b na MK ul Majakovského před vjezdem do areálu ZUŠ

Datum vyvěšení: 2020-10-08 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Rozhodnutí - Dačického č.p. 569, č.p. 570 a č.p. 571 v Karviné

Datum vyvěšení: 2020-10-07 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Vladimír Durkot, r. 1988, jako zák. zást. Louise Durkota

Datum vyvěšení: 2020-10-07 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Vladimír Durkot, r. 1988

Datum vyvěšení: 2020-10-07 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Lenka Durkotová, r. 1986

Datum vyvěšení: 2020-10-07 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Veřejná vyhláška, kterou se ukládá provozovateli vraku odstranit vrak z místní komunikace

Datum vyvěšení: 2020-10-07 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Oznámení o ZŘ - opatření obecné povahy - vyznačení VDZ V12a na MK ul Závodní za čp 1630

Datum vyvěšení: 2020-10-07 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Šárka Sekyrová, r. 1967

Datum vyvěšení: 2020-10-07 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Vladimír Durkot, r. 1988, jako zák. zást. Lionela Durkota

Datum vyvěšení: 2020-10-07 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Opatření obecné povahy, kterým se ukládá provozovateli vraku odstranit vrak z místní komunikace

Datum vyvěšení: 2020-10-06 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Seznam nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí - Karviná

Datum vyvěšení: 2020-10-05 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Usnesení o určení data smrti - Vanečko Michal

Datum vyvěšení: 2020-10-05 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Oznámení o zahájení řízení - SO 101 Chodník s odvodněním v obci Petrovice u Karviné

Datum vyvěšení: 2020-10-02 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Přerušení dodávky el. energie - vyvěšení

Datum vyvěšení: 2020-10-02 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Přerušení dodávky el. energie - vyvěšení

Datum vyvěšení: 2020-10-02 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Přerušení dodávky el. energie - vyvěšení

Datum vyvěšení: 2020-10-02 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Přerušení dodávky el. energie - vyvěšení

Datum vyvěšení: 2020-09-29 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška 063 EX 1881/14-384/dr.

Datum vyvěšení: 2020-09-23 | Dokument PDF | Kategorie: Výběrová řízení na nové zaměstnance

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na volné pracovní místo: vedoucí Odboru stavebního a životního prostředí

Datum vyvěšení: 2020-09-22 | Dokument PDF | Kategorie: Ztráty a nálezy

Vyhlášení nálezů č. 44 - 55/2020

Datum vyvěšení: 2020-09-22 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Oznámení o zahájení územního řízení - DET - nová R420 kV

Datum vyvěšení: 2020-09-22 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška 225 EX 03059/19-215

Datum vyvěšení: 2020-09-16 | Dokument PDF | Kategorie: Záměry

Oznámení - záměr pronajmout prostor sloužící podnikání č. 501, čp. 1421, nám. Budovatelů

Datum vyvěšení: 2020-09-16 | Dokument PDF | Kategorie: Záměry

Oznámení - záměr pronajmout prostor sloužící podniknání č. 501, čp. 1416, nám. Budovatelů

Datum vyvěšení: 2020-09-10 | Dokument PDF | Kategorie: Výběrová řízení na nové zaměstnance

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na volné pracovní místo: vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí Odboru sociálního

Datum vyvěšení: 2020-09-08 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška 142 DC 00045/20-006

Datum vyvěšení: 2020-08-24 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška 220 EX 6009/17-455

Datum vyvěšení: 2020-08-19 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška 144 EX 3558/19-73

Datum vyvěšení: 2020-07-29 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Opatření obecné povahy

Datum vyvěšení: 2020-06-22 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Pavel Pryszcz

Datum vyvěšení: 2020-06-22 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Peter Ferenc

Datum vyvěšení: 2020-05-05 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Programy

Neschválené dotace z Fondu primátora pro rok 2020

Datum vyvěšení: 2020-05-05 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Programy

Seznam příjemců dotací nad 50 tis. Kč z Fondu primátora pro rok 2020

Datum vyvěšení: 2020-05-05 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Programy

Seznam příjemců dotací v rámci DP Podpora tv a sportovních aktivit pro rok 2020

Datum vyvěšení: 2020-04-30 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Závěrečný účet SMOOK za rok 2019

Datum vyvěšení: 2020-04-06 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Opatření obecné povahy 7110/2020-MZE-16212

Datum vyvěšení: 2020-01-30 | Dokument PDF | Kategorie: Rozpočet a závěrečný účet

Informace o zveřejnění schválených dokumentů k rozpočtu

Datum vyvěšení: 2020-01-30 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Alena Macošková

Datum vyvěšení: 2020-01-06 | Dokument PDF | Kategorie: Informační povinnost

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů

Datum vyvěšení: 2019-12-18 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Oznámení o schváleném výhledu rozpočtu 2021-2023 SMOOK

Datum vyvěšení: 2019-12-18 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Rozpočet SMOOK 2020

Datum vyvěšení: 2019-12-11 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Rostislav Klimek

Datum vyvěšení: 2019-12-10 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy č. j. 63920/2019-MZE-16212

Datum vyvěšení: 2019-11-27 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

NÁVRH ROZPOČTU SMOOK NA ROK 2020, Střednědobý výhled rozpočtu na období 2021 – 2023

Datum vyvěšení: 2019-11-18 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Jiří Owczarzy

Datum vyvěšení: 2019-09-02 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy 41508/2019-MZE-16212

Datum vyvěšení: 2019-07-09 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE z rozpočtu statutárního města Karviné - Městský fotbalový klub Karviná, z.s.

Datum vyvěšení: 2019-06-26 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Roman Konečný

Datum vyvěšení: 2019-06-26 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Stanislav Wizur

Datum vyvěšení: 2019-05-03 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Tadeusz Jabłoński

Datum vyvěšení: 2019-02-11 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Rostislav Ralidiák

Datum vyvěšení: 2019-02-11 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Martin Rumler

Datum vyvěšení: 2019-01-03 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Oznámení SMOOK o střednědobém výhledu rozpočtu pro rok 2020

Datum vyvěšení: 2018-12-20 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Božena Pawlicová

Datum vyvěšení: 2018-10-04 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Martin Mazáč

Datum vyvěšení: 2018-10-02 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Jiří Kremer

Datum vyvěšení: 2018-10-02 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Renáta Suchánková

Datum vyvěšení: 2018-07-18 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Tibor Nagy

Datum vyvěšení: 2018-07-18 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Przemysław Sakowicz

Datum vyvěšení: 2018-07-18 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Andrej Kosť

Datum vyvěšení: 2018-07-18 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Wieslaw Salamon

Datum vyvěšení: 2018-05-14 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Iveta Navrátilová

Datum vyvěšení: 2017-12-14 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Lucie Zielonková

Datum vyvěšení: 2017-11-13 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Tomáš Dudík

-- konec výpisu --