Úřední deska

karvina3-magistrat-07.jpg Úřední deska magistrátu je umístěna u vchodu do budovy "B" na ul. Karola Śliwky č. p. 618 a u vchodu do budovy "C" na ul. Karola Śliwky 50. Na této stránce naleznete všechny aktuálně vyvěšené dokumenty na této úřední desce.


   

Seznam dokumentů

Datum vyvěšení: 2024-02-28 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Opatření obecné povahy

Datum vyvěšení: 2024-02-27 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Zvýšení projektované spotřeby TOL Sapler a.s., Karviná

Datum vyvěšení: 2024-02-27 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Oznámení zahájení územního řízení: "ACR 202215830_KIHSL"

Datum vyvěšení: 2024-02-26 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Oznámení o ZŘ - návrh OOP - vyhrazení parkování pro potřeby Pedagogicko-psychologické poradny na MK ul Víta Nejedlého

Datum vyvěšení: 2024-02-23 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška - 49 E 6/2023-56

Datum vyvěšení: 2024-02-23 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Oznámení o ZŘ - návrh OOP - vyznačení VDZ V12a na MK ul Studentská před vjezdem ke garážím poblíž domu čp 964

Datum vyvěšení: 2024-02-23 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Veřejná vyhláška - POR 11685/2024/haup

Datum vyvěšení: 2024-02-23 | Dokument PDF | Kategorie: Ztráty a nálezy

Vyhlášení nálezu č. 10/2024

Datum vyvěšení: 2024-02-23 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška - 139EX 19655/14-208

Datum vyvěšení: 2024-02-23 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška - 49 E 28/2021-56

Datum vyvěšení: 2024-02-21 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Oznámení o ZŘ - návrh OOP - vyhrazení nového park místa z důvodu ZTP na konkrétní RZ vozidla na MK ul U Lesa poblíž domu čp 803

Datum vyvěšení: 2024-02-21 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Opatření obecné povahy-stanovení místní úpravy provozu na PK - umístění S a VDZ v souvislosti se stavbou DDH na MK ul Víta Nejedlého

Datum vyvěšení: 2024-02-21 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Karviná - Staré Město (ul. Staroměstská)

Datum vyvěšení: 2024-02-21 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška - 230 EX 2337/21- 69

Datum vyvěšení: 2024-02-20 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Výstavba parkovací plochy ul. Na Kopci v Karviné-Mizerově

Datum vyvěšení: 2024-02-19 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

oznámení o možnosti převzít písemnost - Usnesení o ustanovení opatrovníka

Datum vyvěšení: 2024-02-19 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060929740, dne 6. 3. 2024 od 7:30 do 15:00, Ka-Ráj, Okružní č.o. 14

Datum vyvěšení: 2024-02-19 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Usnesení - Č.j.142 DC 00054/23-015

Datum vyvěšení: 2024-02-19 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Oznámení o ZŘ - návrh OOP - umístění SDZ na MK ul Kořenského za účelem vyhrazení parkování pro ZS Janského-objekt čp 1669

Datum vyvěšení: 2024-02-19 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Oznámení o ZŘ - návrh OOP - vyhrazení nového park místa z důvodu ZTP na konkrétní RZ vozidla na MK ul Tyršova naproti domu čp 2284

Datum vyvěšení: 2024-02-16 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

GS Caltex Czech – navýšení kapacity drticí linky CZT01860 - Zahájení zjišťovacího řízení záměru

Datum vyvěšení: 2024-02-16 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Karviná, ul. Jedlová

Datum vyvěšení: 2024-02-15 | Dokument PDF | Kategorie: Záměry

Záměr města

Datum vyvěšení: 2024-02-15 | Dokument PDF | Kategorie: Záměry

Záměr města prodat část pozemku p.č. 3445/1 v k.ú. Karviná-město

Datum vyvěšení: 2024-02-15 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

usnesení ve věci DP Karviná - Doly IV

Datum vyvěšení: 2024-02-15 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

usnesen ve věci dobývání porubu 463 202/1

Datum vyvěšení: 2024-02-14 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí: "INSCZ FTTH Karviná"

Datum vyvěšení: 2024-02-13 | Dokument PDF | Kategorie: Záměry

Oznámení o záměru pronajmout byt č. 402 v domě č. p. 1303, Karviná-Nové Město

Datum vyvěšení: 2024-02-13 | Dokument PDF | Kategorie: Ztráty a nálezy

Vyhlášení nálezů č. 7 - 9/2024

Datum vyvěšení: 2024-02-12 | Dokument PDF | Kategorie: Záměry

Záměr pronajmout prostor v budově č. p. 89 na ulici Fryštátské v Karviné-Fryštát

Datum vyvěšení: 2024-02-12 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Karviná, ul. U Bažantnice, Za Panelárnou a Sportovní

Datum vyvěšení: 2024-02-09 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Aukční vyhláška

Datum vyvěšení: 2024-02-07 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

47 E5/2023, dražební vyhláška

Datum vyvěšení: 2024-02-06 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška

Datum vyvěšení: 2024-02-05 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání

Datum vyvěšení: 2024-02-05 | Dokument PDF | Kategorie: Záměry

Oznámení - záměr pronajmout prostor sloužící podnikání č. 501, čp. 1416, nám. Budovatelů

Datum vyvěšení: 2024-02-05 | Dokument PDF | Kategorie: Záměry

Oznámení - záměr pronajmout prostor sloužící podnikání č. 501, čp. 1421, nám. Budovatelů

Datum vyvěšení: 2024-02-01 | Dokument PDF | Kategorie: Ztráty a nálezy

Vyhlášení nálezů č. 5 a 6/2024

Datum vyvěšení: 2024-01-29 | Dokument PDF | Kategorie: Rozpočet a závěrečný účet

Informace o zveřejnění schválených dokumentů k rozpočtu

Datum vyvěšení: 2024-01-26 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

47 E 31/2022, dražební vyhláška

Datum vyvěšení: 2024-01-25 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška

Datum vyvěšení: 2024-01-25 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška

Datum vyvěšení: 2024-01-25 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška

Datum vyvěšení: 2024-01-19 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška

Datum vyvěšení: 2024-01-19 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška

Datum vyvěšení: 2024-01-16 | Dokument PDF | Kategorie: Záměry

Záměr pronajmout prostory v budově č. p. 149 na ulici Karola Śliwky v Karviné-Fryštátě

Datum vyvěšení: 2023-12-21 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Oznámení

Datum vyvěšení: 2023-12-21 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Oznámení Smook

Datum vyvěšení: 2023-12-14 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

odstranění stromoví a okleštění stromoví v ochranných pásmech vedení

Datum vyvěšení: 2023-12-14 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Programy

Dotační program na podporu tělovýchovy a sportu pro rok 2024

Datum vyvěšení: 2023-11-29 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SMOK

Datum vyvěšení: 2023-11-29 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Návrh rozpočtu Svazku měst a obcí okresu Karviná pro rok 2024

Datum vyvěšení: 2023-07-10 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu "Kotlíkové dotace v MSK - 4. výzva"

Datum vyvěšení: 2023-07-04 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Oznámení

-- konec výpisu --