Úřední deska

karvina3-magistrat-07.jpg Úřední deska magistrátu je umístěna u vchodu do budovy "B" na ul. Karola Śliwky č. p. 618. Na této stránce naleznete všechny aktuálně vyvěšené dokumenty na této úřední desce.


   

Seznam dokumentů

Datum vyvěšení: 2019-09-20 | Dokument PDF | Kategorie: Záměry

Oznámení záměru propachtovat pozemek p. č. 613/7, k..ú. Ráj

Datum vyvěšení: 2019-09-19 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Přerušení dodávky el. energie - vyvěšení

Datum vyvěšení: 2019-09-19 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška 171 EX 02861/18-060

Datum vyvěšení: 2019-09-19 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Datum vyvěšení: 2019-09-19 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Přerušení dodávky el. energie - vyvěšení

Datum vyvěšení: 2019-09-19 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Opatření obecné povahy - stanovení PDZ MK Petrovice u Karviné

Datum vyvěšení: 2019-09-18 | Dokument PDF | Kategorie: Záměry

Oznámení záměru propachtovat část pozemku p. č. 411/525, k. ú. Ráj

Datum vyvěšení: 2019-09-18 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení PDZ, ul. Slovenská a ul. Kašparova

Datum vyvěšení: 2019-09-19 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Hornická činnost OKD, a.s., lokalita Darkov

Datum vyvěšení: 2019-09-18 | Dokument PDF | Kategorie: Záměry

Záměr města prodat část pozemku p.č. 501/122 k.ú. Ráj

Datum vyvěšení: 2019-09-18 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška 069 EX 1242/08- 149

Datum vyvěšení: 2019-09-18 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška 203 Ex 38447/18-30

Datum vyvěšení: 2019-09-18 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška 203 Ex 42418/16-43

Datum vyvěšení: 2019-09-17 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnoati převzít písemnost - Anna Pechová, r. 1936

Datum vyvěšení: 2019-09-17 | Dokument PDF | Kategorie: Nově vyhlášené předpisy města

6/2019 OZV o regulaci činností, které by mohly narušit veřejný pořádek na území statutárního města Karviné

Datum vyvěšení: 2019-09-17 | Dokument PDF | Kategorie: Ztráty a nálezy

Vyhlášení nálezu č. 53/2019

Datum vyvěšení: 2019-09-16 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Společné povolení, bytový dům č.p. 702, ul. Olbrachtova č.o. 17, Karviná-Ráj

Datum vyvěšení: 2019-09-17 | Dokument PDF | Kategorie: Záměry

Záměr města

Datum vyvěšení: 2019-09-16 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Doručení obžaloby obžalovanému 3 T 111/2016

Datum vyvěšení: 2019-09-13 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Opatření obecné povahy (veřejná vyhláška) - Stanovení m. úpravy provozu, vyhr. park. místa ZTP na MK ul. Na Kopci před čp. 2157

Datum vyvěšení: 2019-09-13 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Oznámení o zahájení řízení - návrh na OOP, vyhrazení park. místa pro ZTP, MK ul. Kašparova naproti čp. 2925

Datum vyvěšení: 2019-09-12 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Opatření obecné povahy, kterým se stanoví přechodné dopravní značení v Karviné-Ráji, ul. Rajecká

Datum vyvěšení: 2019-09-12 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Opatření obecné povahy, kterým se stanoví přechodné dopravní značení v Karviné-Ráji, ul. Višňová

Datum vyvěšení: 2019-09-12 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Opatření obecné povahy (veřejná vyhláška) - Stanovení m. úpravy provozu, úprava SDZ na MK a ÚK ul. Na Parcelách

Datum vyvěšení: 2019-09-12 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Oznámení o zahájení řízení - návrh na OOP, vyhrazení park. místa pro ZTP, MK ul. Holubova před čp. 1785

Datum vyvěšení: 2019-09-12 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Oznámení o zahájení řízení - návrh na OOP, vyhrazení park. místa pro ZTP, MK ul. Sokolovská naproti čp. 1763

Datum vyvěšení: 2019-09-12 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Opatření obecné povahy (veřejná vyhlášky) - Stanovení m. úpravy provozu, zákaz stání V12a na MK ul. U Lesa naproti čp. 871

Datum vyvěšení: 2019-09-11 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Přerušení dodávky el. energie - vyvěšení

Datum vyvěšení: 2019-09-12 | Dokument PDF | Kategorie: Záměry

Záměr města

Datum vyvěšení: 2019-09-11 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Usnesení, ustanovení opatrovníka

Datum vyvěšení: 2019-09-16 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Vyhlášení řádných zkouškových termínů pro zkoušky z místopisu na rok 2020

Datum vyvěšení: 2019-09-11 | Dokument PDF | Kategorie: Záměry

Záměr města

Datum vyvěšení: 2019-09-09 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Oznámení zahájení územního řízení: "DET - nová R420 kV, SO 01 - zaústění venkovního vedení 400 kV (01A.0412)"

Datum vyvěšení: 2019-09-10 | Dokument PDF | Kategorie: Záměry

Záměr města

Datum vyvěšení: 2019-09-10 | Dokument PDF | Kategorie: Záměry

Záměr města

Datum vyvěšení: 2019-09-09 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Usnesení o odročení dražby 143 EX 00423/16-285

Datum vyvěšení: 2019-09-09 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Opatření obecné povahy, kterým se stanoví vodorovné dopravní značení na parkovišti u hřbitova v Karviné-Mizerově

Datum vyvěšení: 2019-09-09 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Návrh na Opatření obecné povahy, kterým se stanoví dopravní značení na ul. U Farmy v Karviné-Ráji

Datum vyvěšení: 2019-09-06 | Dokument PDF | Kategorie: Ztráty a nálezy

Vyhlášení nálezů č. 51 - 52/2019

Datum vyvěšení: 2019-09-06 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Lukáš Kijonka, r. 1983

Datum vyvěšení: 2019-09-06 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení PDZ, silnice II/475, III/4753

Datum vyvěšení: 2019-09-06 | Dokument PDF | Kategorie: Záměry

Záměr města

Datum vyvěšení: 2019-09-06 | Dokument PDF | Kategorie: Záměry

Záměr města

Datum vyvěšení: 2019-09-05 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška 220 EX 15753/12-188

Datum vyvěšení: 2019-09-05 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost

Datum vyvěšení: 2019-09-02 | Dokument PDF | Kategorie: Ztráty a nálezy

Vyhlášení nálezů č. 48 - 50/2019

Datum vyvěšení: 2019-09-02 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy 41508/2019-MZE-16212

Datum vyvěšení: 2019-09-02 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška 198 EX 445/08-199

Datum vyvěšení: 2019-08-30 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška 142 EX 01284/18-156

Datum vyvěšení: 2019-08-30 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška 198EX 445/08-199

Datum vyvěšení: 2019-08-30 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Vyhlášení konkurzu na ředitele organizace Pedagogicko-psychologická poradna Karviná

Datum vyvěšení: 2019-08-29 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška 47 E 36/2017-40

Datum vyvěšení: 2019-08-29 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška 49 E 35/2017-35

Datum vyvěšení: 2019-08-29 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Usnesení o určení data smrti č. j. 38 Nc 1303/2019- 14 - Marek Nedojedlý

Datum vyvěšení: 2019-08-26 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Usnesení o určení data smrti č. j. 43 Nc 1302/2019-16 - Pavel Fiedor

Datum vyvěšení: 2019-08-15 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Seznam nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru UZSVM/O/14296/2019-HMSO

Datum vyvěšení: 2019-08-13 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška 032 Ex 294/13-205

Datum vyvěšení: 2019-07-09 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE z rozpočtu statutárního města Karviné - Městský fotbalový klub Karviná, z.s.

Datum vyvěšení: 2019-06-27 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Programy

Dotační program Podpora výkonnostního sportu v Karviné pro rok 2019

Datum vyvěšení: 2019-06-26 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Programy

Dotační program „Kreativní business - Podpora iniciativ neformálních skupin mládeže 2019“

Datum vyvěšení: 2019-06-26 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Roman Konečný

Datum vyvěšení: 2019-06-26 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Stanislav Wizur

Datum vyvěšení: 2019-05-20 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Oznámení - Závěrečný účet SMOOK za rok 2018

Datum vyvěšení: 2019-05-03 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Tadeusz Jabłoński

Datum vyvěšení: 2019-03-22 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Programy

Seznam příjemců dotací v rámci dotačního programu Podpora tělovýchovy a sportu pro rok 2019

Datum vyvěšení: 2019-02-11 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Martin Rumler

Datum vyvěšení: 2019-02-11 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Rostislav Ralidiák

Datum vyvěšení: 2019-01-15 | Dokument PDF | Kategorie: Informační povinnost

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů

Datum vyvěšení: 2019-01-30 | Dokument PDF | Kategorie: Rozpočet a závěrečný účet

Informace o zveřejnění schválených dokumentů k rozpočtu

Datum vyvěšení: 2019-01-03 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Oznámení SMOOK o střednědobém výhledu rozpočtu pro rok 2020

Datum vyvěšení: 2018-12-20 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Božena Pawlicová

Datum vyvěšení: 2018-12-10 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Oznámení SMOOK o rozpočtu na rok 2019

Datum vyvěšení: 2018-10-04 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Martin Mazáč

Datum vyvěšení: 2018-10-02 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Jiří Kremer

Datum vyvěšení: 2018-10-02 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Renáta Suchánková

Datum vyvěšení: 2018-07-18 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Wieslaw Salamon

Datum vyvěšení: 2018-07-18 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Przemysław Sakowicz

Datum vyvěšení: 2018-07-18 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Andrej Kosť

Datum vyvěšení: 2018-07-18 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Tibor Nagy

Datum vyvěšení: 2018-06-01 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí

Datum vyvěšení: 2018-05-14 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Iveta Navrátilová

Datum vyvěšení: 2017-12-14 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Lucie Zielonková

Datum vyvěšení: 2017-11-13 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Tomáš Dudík

Datum vyvěšení: 2017-10-05 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Jan Galuszka

Datum vyvěšení: 2017-07-07 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Jiří Cieluch

Datum vyvěšení: 2017-06-22 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o dotaci pro Akademický ústav Karviná, z. ú. - Děti rodičů, rodiče dětí

Datum vyvěšení: 2017-06-19 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Marie Mikulová

Datum vyvěšení: 2017-05-22 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o dotaci pro Centrum pro rodinu Sluníčko, z. s. - Poradna pro rodiny s dětmi Sluníčko 2017

Datum vyvěšení: 2017-05-22 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o dotaci pro Slezská diakonie - BETHEL Karviná, terénní program

Datum vyvěšení: 2017-05-22 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o dotaci pro Akademický ústav Karviná, z. ú . - Nízkoprahové zařízení dětí a mládeže OÁZA

Datum vyvěšení: 2017-05-22 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o dotaci pro Oblastní spolek Českého červeného kříže Karviná - Senior doprava ČČK

Datum vyvěšení: 2017-05-19 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o dotaci pro Heřmánek, z. s. - Provozování Domu na půli cesty Heřmánek v roce 2017

Datum vyvěšení: 2017-05-19 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o dotaci pro Slezská Humanita - Domov pro seniory Kaviná

Datum vyvěšení: 2017-05-17 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o dotaci pro Slezská diakonie - KLUB ON LINE Karviná, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Datum vyvěšení: 2017-05-17 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o dotaci pro Slezská diakonie - NOE Karviná, podpora samostatného bydlení

Datum vyvěšení: 2017-05-16 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o dotaci pro Slezská diakonie - Streetwork on line Karviná, terénní program

Datum vyvěšení: 2017-05-16 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o dotaci pro Slezská diakonie - Sára Petrovice u Karviné, azylový dům pro rodiny a ženy s dětmi

Datum vyvěšení: 2017-05-16 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o dotaci pro Slezská diakonie - EUNIKA Karviná, denní stacionář

Datum vyvěšení: 2017-05-11 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o dotaci pro Slezská Diakonie - Občanská poradna Karviná

Datum vyvěšení: 2017-05-11 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o dotaci pro Slezská Diakonie - Kontakt Karviná, terénní program

Datum vyvěšení: 2017-05-11 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o dotaci pro Slezská Diakonie - Pohoda Karviná, nízkoprhové zařízení pro děti a mládež

Datum vyvěšení: 2017-05-11 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Zdeněk Špandel

Datum vyvěšení: 2017-05-11 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Petr Pelán

Datum vyvěšení: 2017-05-11 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Jiří Sýkora

Datum vyvěšení: 2017-05-11 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o dotaci pro Charita Český Těšín - KOMETA pro Karvinou

Datum vyvěšení: 2017-05-05 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o dotaci pro ADRA o.p.s. - Projekty ADRA v Karviné 2017

Datum vyvěšení: 2017-04-05 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Jan Sznapka

Datum vyvěšení: 2017-04-05 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Eva Horáková

Datum vyvěšení: 2017-02-22 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Zuzana Pilipčincová

Datum vyvěšení: 2016-11-15 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Petr Popov

Datum vyvěšení: 2016-11-02 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu SMK uzavřená dle ust. § 10a odst. 5 zák. č. 250/2000 Sb.

Datum vyvěšení: 2016-11-02 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu SMK uzavřená dle ust. § 10a odst. 5 zák. č. 250/2000 Sb.

Datum vyvěšení: 2016-10-04 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Jindřich Broda

Datum vyvěšení: 2016-10-04 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Martin Schulhauser

-- konec výpisu --