Karviná si váží zdravotníků, ty nejlepší poprvé ocenila

MHA_9555 Miroslava Kašingová.jpg Nominaci měla ve svých rukou odborná i laická veřejnost.


08.04.2022 – Karviná poprvé ve své historii ocenila lékaře a zdravotnický personál. Předání ocenění, dárku a květiny proběhlo ve čtvrtek 7. dubna 2022 na zámku Fryštát v rámci Světového dne zdraví za přítomnosti primátora města Karviné Jana Wolfa (ČSSD), náměstka primátora Miroslava Hajdušíka (KSČM) a vedoucí Odboru školství a rozvoje Martiny Šrámkové. Svým zpěvem slavnostní atmosféru umocnila Anna Opartyová, studentka Lidové konzervatoře a Múzické školy Ostrava.

 „Ocenění si zdravotníci zaslouží. Jejich práce zvlášť v posledních dvou letech byla hektická a náročná. Zvládli velmi dobře pandemické období, ukázali nám, jak jsou nepostradatelní, pomohli lidem v našem městě. Velký dík patří jak oceněným, tak i ostatním zdravotníkům, kteří každodenně pečují o naše zdraví,“ uvedl primátor Karviné Jan Wolf (ČSSD).

 Vybraní zdravotníci si veřejné poděkování a ocenění zasloužili za své úsilí, pracovní nasazení, příkladnou aktivitu i profesionální a vysoce etický přístup k pacientům, ale i za mimořádný rozsah dalších aktivit spojených s poskytováním zdravotní péče. Zdravotníky mohla navrhnout jak odborná tak laická veřejnost.

 Ocenění byla předána v kategoriích:

  • Významná osobnost roku - lékař,
  • Výrazná osobnost roku - zdravotní sestra,
  • Ocenění za dlouholetou činnosti v oboru.

 Ocenění při slavnostním předávání neskrývali radost a dojetí. „Je to velmi příjemný pocit, protože to ukazuje, že práce, kterou dělám nejen já, ale i celý kolektiv, není zbytečná,“ řekl jeden z oceněných lékařů Jiří Slepánek z Nemocnice Karviná-Ráj. I další oceněnou, Janu Wilczynskou z rájecké nemocnice, tento krok města potěšil. „Byla jsem velmi mile překvapena. Oceněna jsem byla za svou celoživotní práci v nemocnici. Po celou dobu jsem tu práci dělala srdcem, některé případy se vám vryjí pod kůži.” Pro cenu si přišel i majitel Karvinské hornické nemocnice Milan Canibal, který má bezproblémový chod celého zařízení na starost. „Přál bych si, ať je taková pozornost zdravotnictví věnována i do budoucna, protože si myslím, že si to lékaři i sestry zaslouží, a že to bude ku prospěchu věci.“ V plánu to určitě je. Ocenění zdravotníků se stane v Karviné tradicí, stejně tak jako je již tradicí každoroční oceňování sociálních pracovníků, osobností v kultuře, pedagogů nebo sportovců.

Ocenění:

 I. kategorie – Výrazná osobnost roku – lékař

 MUDr. Peter Kultan

MHA_9544 MUDr. Peter Kultan.jpg

MUDr. Peter Kultan pracuje v KHN, a.s. od r. 2008. Pracuje na pozici lékaře gastroenterologické ambulance. Vedle zaměstnání v nemocnici je také zaměstnán na rychlé lékařské službě. Na podzim r. 2020, v době pandemie, byl pověřen vedením pracovišť Covidového oddělení a Covidové jednotky intenzivní péče. Zde se projevily jeho organizační schopnosti tak, že péče o pacienty byla v omezených podmínkách a ve zvýšeném hygienickém riziku, příkladná. Zde využil své dlouhodobé zkušenosti z rychlé lékařské služby v intenzívní péči. Ročně provede na svém pracovišti téměř tisíc vyšetření. Za organizační schopnosti a uspokojivé výsledky byl MUDr. Peter Kultan jmenován primářem interního oddělení.  Pod jeho vedením došlo v letošním roce také k otevření nového oddělení následné péče. Závěrem lze shrnout, že se jedná o vysoce kvalifikovaného lékaře, který má výborné organizační schopnosti, dovede vést tým lékařů i nelékařů, je empatický, oblíbený mezi kolegy i mezi pacienty.

 

MUDr. Miroslav Zajíček (osobně nebyl přítomen vzhledem k pracovní vytíženosti)

MUDr. Miroslav Zajíček působí jako primář ARO. Patří mezi klíčové zaměstnance nemocnice. Denně rozhoduje o léčbě pacientů v kritickém stavu a tuto zkušenost uplatnil i v období pandemie, co zač byl oceněn ředitelem nemocnice.

 

 

II. kategorie – Výrazná osobnost roku – zdravotní sestra

 Miroslava Kašingová

MHA_9555 Miroslava Kašingová.jpg

Miroslava Kašingová pracuje jako staniční sestra v KHN, a.s. V r. 1987 nastoupila jako všeobecná sestra na neurologické oddělení, kde se po 10 letech praxe a po doplnění specializačního vzdělávání v oblasti intenzivní péče a především díky svým povahovým a organizačním vlastnostem, kde stala staniční sestrou neurologického oddělení a neurologické JIP. Zde setrvala do doby restrukturalizace nemocnice. Po rekvalifikaci převzala ortopedické oddělení jako staniční sestra. Zároveň pracuje jako interní auditor a je členem rady kvality. V roce 2020 převzala vedení nelékařského zdravotnického týmu Covid oddělení, kde zúročila léta praxe na neurologickém oddělení. Na podzim roku 2020 zajistila sestra vybavení nového oddělení jak materiálně, tak personálně, aby jeho provoz mohl být spuštěn v lednu 2021. To vše navržená skvěle zvládla díky jejímu vedení a přístupu k zaměstnancům a také jistě díky povědomí o její osobě mezi zdravotníky v Karviné a okolí.

 

 Rita Vilášková

MHA_9563 Rita Vilášková.jpg

 

 

Rita Vilášková pracuje jako hlavní sestra nemocnice Orlová a jako ombudsman karvinské nemocnice. Poskytuje případnou pomoc pacientům či jejich nejbližší rodině, příbuzným a přátelům při řešení problémů, které nastaly v souvislosti s léčbou v nemocnici a hájí jejich práva. Navrhovatel ocenil zejména její manažerské schopnosti, které prokázala v době pandemie.

 

III. kategorie – Ocenění za dlouholetou činnost v oboru

 Mgr. Pavlína Klaputová

MHA_9577 Pavlína Klaputová.jpg

Mgr. Klaputová pracuje jako vedoucí oddělení zdravotních pojišťoven v Nemocnici Karviná-Ráj. Její role sebou nese obrovské nároky na orientaci v této náročné problematice. Mgr. Klaputová se vyznačuje velkou profesionalitou, má schopnost kvalitně vést tým a spolupracovat se všemi provozy nemocnice. 

 

 

 

 Milan Canibal

MHA_9583 Milan Canibal.jpg

Milan Canibal působí ve zdravotnictví již více než 40 let. Zpočátku jako vedoucí provozu, později jako provozně-technický náměstek v nemocnici Orlová. Od r. 2001 začal nemocnici rekonstruovat. Začalo se novými operačními sály a JIP a pokračovalo se dalšími provozy. Komplexní rekonstrukce a modernizace nemocnice probíhaly až do r. 2017, kdy proběhla rekonstrukce posledního pracoviště, a to oddělení klinické biochemie. Milan Canibal vytvořil plán rozšíření ortopedické péče, který zahrnoval navýšení počtu prováděných operací i ambulantní péče. Za 25 let jeho smysluplné a intenzivní práce se nemocnice dostala do povědomí odborné veřejnosti v ČR a stala se vyhledávanou jak občany MSK, tak z celé ČR a přeshraniční oblasti, což významně přispívá k zviditelnění a propagaci dobrého jména města i kraje. Svou dlouholetou činností se zasloužil o to, že KHN patří v současné době k jedné z nejlepších nemocnic v ČR.

 

  Jana Wilczynská

MHA_9595 Jana Wilczynská.jpg

Jana Wilczynská pracuje v Nemocnici Karviná-Ráj od maturity. Od atestace pracuje jako sociální sestra. Zajišťuje vše pro pacienty, kteří se ocitnou ve špatné situaci, a to od adopce, přes sociální péči a včetně zajištění LDN. Paní Wilczynská je empatická, ochotná a umí si vždy poradit a zvládá každou situaci s přehledem.

 

 

 

 MUDr. Jiří Slepánek

MHA_9606 MUDr. Jiří Slepánek.jpg

MUDr. Jiří Slepánek pracuje jako primář očního oddělení Nemocnice Karviná-Ráj. Jde o vynikajícího odborníka s výbornými organizačními schopnostmi, zejména v rámci vedení kolektivu v řízeném oddělení, má mimořádně lidský přístup a dobré zkušenosti.

 

 

 

 

 MUDr. Lucie Serišová

MHA_9614 MUDr. Lucie Serišová.jpg

MUDr. Lucie Serišová pracuje jako praktický lékař pro dospělé. Má odborné znalosti, lidský přístup, vysokou úroveň sebevzdělávání a aplikuje nejnovější poznatky ve svém oboru.

 

 

 

 

 

 MUDr. Lucyna Franková

MHA_9621 MUDr. Lucyna Franková.jpg

MUDr. Lucyna Franková pracuje jako lékař v oboru stomatologie se specializací na paradentologii bezmála 60 let. Jedná se o lékařku s dlouholetou praxí, která pečovala o dospělé, děti i dorost. Celý svůj osobní i profesní život zasvětila stomatologii, aplikovala vědu v praxi. Jejím hlavním oborem byla paradentologie se zaměřením na prevenci dětí a dospělých a léčení akutních stavů paradentózy.