Městská policie řeší také mezigenerační konflikty

perex_kontrola MPK_.jpg Hlučná mládež ve vnitroblocích jako jedno z témat pravidelné kontroly.


perex_kontrola MPK.jpg

03.06.2019Běžná kontrola Městské policie Karviná se zaměřila na bytové domy v ulicích Sokolovská, Kořenského a Jánského v Karviné-Novém Městě. Svého zástupce měla při místním šetření také společnost Residomo, která kontrolované nemovitosti vlastní. Hlavním cílem kontroly bylo zmapování sousedských vztahů v lokalitě a odhalení problémových nájemníků. Specifikem této kontroly bylo téma soužití starší generace s mládeží. Toto je zde ovlivněno architektonickým řešením lokality s vnitrobloky, jejichž dvory jsou mladými vyhledávány k posezení a zábavě i ve večerních hodinách. Hlučný projev mladých pak často způsobuje mezigenerační střety, které zatím nemají jednoznačné řešení.

Primátor Karviné Jan Wolf (ČSSD) se těchto kontrol zúčastňuje pravidelně a k mezigeneračním střetům říká: „Je to problém, který v dnešní době řešíme poměrně často. Mladší generace je více hlučnější než je pro starší generaci přijatelné, z toho vychází problémy. Hledáme řešení, kde by si děti a mládež měly možnost hrát a bavit se, a naopak starší generace měla svůj klid v bytech. Bohužel v některých případech je problém v rodičích, kteří neví, kde a co jejich potomci dělají. Městská policie nemůže jezdit od jednoho mezibloku domů ke druhému, aby hlasité bavení dětí a mládeže ve večerních hodinách uklidňovala.“

Ředitel Městské policie Karviná Petr Bičej k problematice dodává: „Před nedávnem proběhlo setkání s občany u provozovny Dlouhé vidle, kde byl hlavním tématem non-stop provoz a s ním spojené problémy. Mimo jiné se diskuse zúčastnili i lidé, kteří si stěžovali na nepřizpůsobivé občany. Od té doby jsme kontrolní činností zjistili, že se jedná o shromažďování mládeže ve dvorních částech mezi ulicemi Sokolovská, Kořenského a Jánského. Mládež zde ovšem spíše dochází za několika kamarády z této části. Bylo zjištěno, že v mezilidských vztazích nájemníků není problém.“