Mimořádná okamžitá pomoc lidem s energiemi

perex_logo_ÚP_ČR.png Ministerstvo práce a sociálních věcí zareagovalo na krach Bohemia Energy.


perex_logo_ÚP_ČR.png

19.11.2021 – Prostřednictvím Úřadu práce ČR je nabízena lidem pomoc lidem s energiemi prostřednictvím dávek mimořádné okamžité pomoci (MOP).

O MOP DPI vyúčtování může požádat kdokoliv, kdo se kvůli problémům s krachem Bohemia Energy dostal do finanční tísně a chybí mu peníze na zaplacení nedoplatku po vyúčtování u dodavatele poslední instance (DPI). Nepřihlíží se k úsporám ve výši dvojnásobku životního minima a dvojnásobku nákladů na bydlení. MOP může být poskytnuta na nedoplatek vyúčtování od DPI. Tato upravená MOP je časově limitovaná, do konce roku musíte přejít od DPI k běžnému dodavateli a nechat si od DPI zaslat vyúčtování.

O KLASICKOU MOP může požádat ten, kdo zaplatil vysoké zálohy a kvůli tomu mu nezbyly peníze na životně důležité potřeby, jako je například nájem. MOP může být poskytnuta na výdaje, na které již nezbylo, například na doplacení zmíněného nájmu nebo případně pořízení zimního oblečení.

Požádat o MOP můžete na vaší pobočce Úřadu práce ČR. Žádost a přílohy lze podat osobně, zaslat poštou nebo datovou schránkou. Více na www.uradprace.cz.

MOP - energie.png