Moje místo v MSK

Moje_misto_small.jpg Bezplatná služba pro firmy hledající zaměstnance a propuštěné zaměstnance. 


V dnešních dnech, možná více než kdykoliv jindy, je důležité, aby lidé našli své stabilní pracovní místo a vymanili se tak z nejistoty a potenciálního ohrožení z jeho možné ztráty. Proto jsme rádi, že Vám můžeme představit projekt Moje místo v MSK, který má za úkol pomáhat lidem a propojovat firmy mezi sebou při řešení propouštění a náboru nových zaměstnanců.

 

Jak celý systém Moje místo v MSK funguje?

MSPAKT za finanční podpory Moravskoslezského kraje pomůže lidem s rychlým přechodem na nové pracovní místo. Součástí projektu je webová aplikace, která umožní spárování volných lidských kapacit firem a poptávky ze strany ostatních firem. Dále budou zřízena poradenská centra pro různé části Moravskoslezského kraje, kde bude poskytnuto profesní poradenství. Tuto službu bude možno využít zároveň online nebo fyzicky v prostorách firem zaměstnavatelů. Zaměstnancům, kterým budou chybět znalosti nebo kompetence k novému uplatnění, bude nabídnuto také další vzdělávání. Může se jednat především o pomoc s tvorbou životopisu, motivačního dopisu, nácvik pracovního pohovoru atd.

  

Základní aktivity projektu

Profesní poradenství

Každý zaměstnanec v Moravskoslezském kraji, který je ohrožen ztrátou zaměstnání, uvažuje nad změnou práce, či nezaměstnaný bude mít možnost využít poradenských služeb MSPAKT. V rámci projektu Moje místo v MSK proběhne rychlá registrace na webových stránkách www.moje-misto.cz. Poradenské služby poté budou poskytovány v různém rozsahu podle zájmu klientů a jejich potřeb. Tyto služby budou přizpůsobeny obyvatelům Moravskoslezského kraje na míru přesně podle situace, ve které se aktuálně nachází anebo druhu zaměstnání, které hledají.

 

Online aplikace pro firmy

Cílem online aplikace pro firmy (Chytrý matching) je párování volných lidských kapacit firem a poptávky ze strany ostatních firem. Párování bude probíhat buď na základě poptávky a nabídky konkrétní pozice nebo prostřednictvím znalostí a kompetencí. Pokud firma projeví zájem o volné kapacity nabízené jinou firmou dojde k propojení těchto subjektů prostřednictvím notifikačního e-mailu, kde budou uvedeny všechny potřebné náležitosti. Aplikace mimo jiné nabídne zprostředkování nebo také výpůjčku zaměstnanců a sdílení kapacit zaměstnanců.

 

Děkujeme, že Vám není lhostejná budoucnost Vašich zaměstnanců.

 

Více o projektu na www.moje-misto.cz.

Letáky ke stažení: 

pdf.pngMoje misto MSK_letak pro firmy.pdf
pdf.pngMoje misto MSK_letak pro zaměstnance.pdf
pdf.pngMoje místo v MSK - kartička pro zaměstnance.pdf