Připomínáme pejskařům, že poplatek za psy je bez složenky

Budova C_02.jpg Magistrát od loňského roku nerozesílá majitelům psů poštovní poukázky. 


04.04.2024 – Magistrát města Karviné upustil od loňského roku od rozesílání složenek pro placení poplatku za psy. Současně pro nízký zájem o placení poplatku prostřednictvím SIPO není rovněž podporována ani tato forma hrazení poplatku. Povinnost uhradit poplatek za psa však nadále zůstává.

Připomínáme, že termín placení poplatku za psa je do 30. dubna, resp. také do 31. října u ročních plateb nad 1.000 Kč. Stejně jako v uplynulých letech se nic nemění na komfortu způsobu úhrady poplatku. Již v minulých letech velká část poplatníků využívala možnost zaplacení poplatku v hotovosti či platební kartou přímo v pokladně budovy C magistrátu, kdy tato forma úhrady, na rozdíl od úhrady složenky na poště, je i nadále zcela bez jakéhokoliv dalšího manipulačního poplatku. Na pokladně magistrátu postačí poskytnout informaci, kdo platí, popř. za koho je prováděna platba poplatku, postačí se prokázat příjmením a jménem, popř. dalším upřesněním – rokem narození, bydlištěm, rodným číslem tzv. držitele psa, osoby na kterou je pejsek evidován.

 Pro pejskaře, kteří preferují bezhotovostní formu placení poplatku, je pak k dispozici platební brána Portálu občana, kdy po zadání čísla osobního dokladu (např. občanského průkazu) a e-mailu pejskaře budou zobrazeny platební údaje k zaplacení poplatku s tím, že na výběr bude ze dvou možností zaplacení – za pomoci platební karty anebo prostřednictvím QR kódu. A obdobně, tedy bezhotovostně, ale bez použití platební brány Portálu občana je možné zaplatit poplatek také běžným převodem z účtu, v tomto případě postačí zopakovat platební údaje z předchozího roku. Podmínkou je však to, že od předchozí úhrady nedošlo ke změně rozhodných skutečností pro úhradu poplatku (jako např. dosud nenahlášené pořízení dalšího pejska nebo naopak dosud nenahlášený úhyn pejska), v takových případech je potřeba kontaktovat správce poplatku pro upřesnění správné výše poplatku k úhradě.

 Další z novinek poskytujících pejskařům komfort vedle zmíněného platebního servisu je také možnost elektronické komunikace s magistrátem, kdy již od roku 2022 mohou občané pro přihlášení psa či ohlášení změn využít již zmíněného Portálu občana. Nově si budou moci pejskaři u správce poplatku nahlásit e-mailovou adresu, na kterou jim budou pravidelně zasílány informace jako např. připomenutí termínu pro zaplacení poplatku spolu s platebními údaji, nebo informace o každoročním očkování psů proti vzteklině, které se v letošním roce uskuteční dne 21. května na obvyklých místech.