Prostranství po demolicích pro zeleň i nová parkovací místa

perex_před a po demolici Makarenkova 1203-1206.jpg Karviná využila dotace na stržení vybydlených bloků.


perex_před a po demolici Makarenkova 1203-1206.jpg

20.07.2018 – Statutární město Karviná dokončilo v polovině tohoto měsíce úpravu prostranství po demolici bytového domu čp. 1203–1206 v Makarenkově ulici. Jednalo se o stržení dalšího z vybydlených domů v Karviné-Novém Městě. Vzniklé prostranství bude zatravněno.

Ve stejné lokalitě se začne od letošního září realizovat parkovací plocha. Prostranství po v loňském roce strženém bytovém domě čp. 1248–1251 v Mírové ulici tak získá novou tvář. Místo vybydleného domu naproti gymnázia město vybuduje 52 kolmých stání pro osobní vozidla (49+3 ZTP). Klasická parkovací stání budou z plastové vegetační dlažby vyplněné kačírkem. Parkovací místa pro ZTP a příjezdová komunikace k jednotlivým parkovacím místům budou z betonové zámkové dlažby. Stavba počítá také s osvětlením nově vzniklých zpevněných ploch a se zajištěním řádné likvidace dešťových vod.

MMR ČR.jpg

Projekty „Demolice domu čp. 1203–1206 v Karviné-Novém Městě“ a „Demolice domu čp. 1248–1251 v Karviné-Novém Městě“ jsou realizovány za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.