Projekt AdTech vstoupil do své další fáze

perex_AdTech-instalace.jpg Žáci základních škol si v novém školním roce osvojí znalosti 3D tisku.


perex_AdTech-instalace.jpg

12.06.2019 – Byť se žáci základních škol již určitě vidí na prázdninách, jistě je potěší, že se v novém školním roce blíže seznání s moderními technologiemi. Konkrétně při práci s pěti novými 3D tiskárnami, které byly díky spolufinancování Evropskou unií nainstalovány v centru Business Gate. Česko-slovenský projekt AdTech cílí na zlepšení uplatnitelnosti na trhu práce. K tomuto záměru jistě přispěje i znalost práce s 3D skenerem, který díky projektu získá každá základní škola.

S trochou nadsázky lze říct, že díky spojení 3D skeneru s 3D tiskárnou budou žáci základních škol při kreativním tvoření limitováni pouze svou fantazií. Díky volně šiřitelnému programu pro 3D modelování si pak mohou nadšenci prohlubovat své znalosti i ve volném čase. Partnerem přeshraničního projektu je slovenská Prievidza. Karvinští žáci si tak budou moci své nápady, postupy a výtvory porovnávat se svými zahraničními kamarády na webu, ale i během výměnných stáží.

Náměstek primátora Lukáš Raszyk (ČSSD) k projektu řekl: „Jsme rádi, že tímto projektem můžeme žákům základních škol zprostředkovat kontakt s moderními technologiemi. Nerozhodnuté žáky může tato příležitost nasměrovat při volbě dalšího studia. Získané znalosti jim následně poskytnou výhodu při jednání s potencionálními zaměstnavateli, ale také v podnikání. V tomto ohledu jim jistě pomůže i umístění tiskáren v centru pro podporu podnikání Business Gate, které letos oslavilo tři roky své existence.“

Snímky představují zkušební tisk a skenování po instalaci nových zařízení. Realizace žáků karvinských základních škol v novém školním roce si nenecháme pro sebe a představíme je na facebookové stránce Karviná – oficiální stránka města a v Karvinském zpravodaji.

 

Interreg logo.jpg

 

Projekt „AdTech“, registrační číslo projektu: 304011D118, je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) v rámci pro Programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika.