Protiepidemický systém PES

PES.jpg Epidemiologickou situaci nově znázorňuje systém hodnocení PES.


19.11.2020PES - Ministerstvo zdravotnictví od tohoto týdne aktuální epidemiologickou situaci mapuje pomocí rizikového skóre PES (protiepidemický systém). Kraje jsou řazeny do pěti úrovní, od kterých jsou odvislá také příslušná protiepidemická opatření. Nový systém hodnocení přináší lepší čitelnost a predikovatelnost epidemiologického vývoje.

Řazení krajů do příslušných úrovní probíhá na základě epidemiologických ukazatelů, jako je např. 14 denní incidence na 100 tisíc obyvatel, zjednodušený výpočet reprodukčního čísla, pozitivita testů a také 14 denní incidence na 100 tisíc obyvatel zaměřená na seniorní skupiny.

Aktuální epidemiologická situace, včetně vývoje v blízké budoucnosti je znázorněna pomocí skóre na stupnici 0-100. Skóre je hodnoceno barevně pro celé kraje, hodnoty jsou ale kalkulovatelné také pro nižší správní celky. Podle skóre jsou kraje řazené do pěti stupňů pohotovosti, na které jsou navázaná příslušná protiepidemická opatření týkající se např. roušek, shromažďování, obchodů, kultury nebo školství.

Nové skóre, které je vyvíjeno spoluprací Ministerstva zdravotnictví, ÚZIS a expertů univerzit a je kalkulováno a implementováno do online systému Ústavu zdravotnických informací a statistiky.

 

AKTÁLNÍ HODNOTU RIZIKOVÉHO SKORÉ PES NALEZNETE ZDE:

onemocneni-aktualne.mzcr.cz/pes

 

LETAK S OPATŘENÍMI V RÁMCI RIZIKOVÉHO SKORE PES KE STAŽENÍ:

pdf.pngPES-Matice-opatreni-131120.pdf

 

Představení systému hodnocení PES