Uskutečnilo se první setkání pracovní skupiny k česko-polskému projektu analýzy přeshraniční železniční sítě

perex_koleje_ilu.jpg Dne 13.01.2017 se uskutečnilo první setkání pracovní skupiny v rámci česko-polského projektu "Analýza obnovení železniční tratě ve městě Jastrzębie-Zdrój v kontextu regionálních a přeshraničních železničních spojení".


Projekt je spolufinancován z Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, z Fondu mikroprojektů, prostřednictvím Euroregionu Těšínské Slezsko. Pracovní skupina řešila plánovaný rozsah analýzy přeshraniční železniční sítě. Analýza bude využita při plánování rozvoje a revitalizace přeshraničních železničních spojení.

 

Projekt „Analýza obnovení železniční tratě ve městě Jastrzębie-Zdrój v kontextu regionálních a přeshraničních železničních spojení", registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16.010/0000378, je spolufinancován z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko prostřednictvím Euroregionu Těšínské Slezsko.

Projekt „Analiza odtworzenia linii kolejowej w Jastrzębiu-Zdroju w kontekście regionalnych i transgranicznych połączeń kolejowych“, Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16.010/0000378, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński.“

CZ-PL-spojená loga.jpg