Usnesení Vlády ČR z roku 2021 č. 191

testovani.jpg Podpora provádění testů na onemocnění COVID-19 laickou osobou u společností podnikajících v České republice a osob samostatně výdělečně činných z prostředků fondů prevence zdravotních pojišťoven.


USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 24. února 2021 č. 191

k podpoře provádění testů na onemocnění COVID-19 laickou osobou u společností podnikajících v České republice a osob samostatně výdělečně činných z prostředků fondů prevence zdravotních pojišťoven

 

Vláda

 

I. schvaluje podporu a provádění testů na onemocnění COVID-19 laickou osobou u spo- lečností podnikajících v České republice a osob samostatně výdělečně činných z prostředků fondů prevence zdravotních pojišťoven, podle části III materiálu čj. 204/21;

II. ukládá

1. místopředsedovi vlády, ministru průmyslu a obchodu a ministru dopravy připravit odhad dopadů do výdajů zdravotních pojišťoven na základě struktury dotčených subjektů a počtu testovaných osob a zaměstnanců,

2. ministru zdravotnictví

a) zveřejnit a průběžně aktualizovat seznam testů, u kterých byla výrobcům či distributorům udělena výjimka pro použití laickou osobou,

b) připravit novely zákonů, které upravují vytváření fondů prevence zdravotních pojišťoven za účelem zajištění dostatečné alokace finančních prostředků,

c) vydat Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanoví povinnosti při provádění testů, kterým byla udělena výjimka podle bodu II/2a tohoto usnesení.

 

Provedou:
místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy,
ministr zdravotnictví

 

Ing. Andrej Babiš, v. r.
předseda vlády