Usnesení Vlády ČR z roku 2021 č. 215

4705.jpg Vyčlenění prostor s lůžkovou kapacitou pro izolaci osob, u kterých se prokázala nákaza koronavirem.


USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 26. února 2021 č. 215

o zajištění a organizaci vyčlenění prostor s lůžkovou kapacitou pro izolaci osob, u kterých se prokázala nákaza koronavirem

Vláda v návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav

ukládá podle § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů,

1. hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy

a) vyčlenit nebo zřídit s účinností ode dne 27. února 2021 s odpovídajícím personálním zabezpečením na území každého kraje a hlavního města Prahy prostory s lůžkovou kapacitou pro izolaci osob, u kterých se prokázala nákaza koronavirem označovaného jako SARS CoV-2 a jejich zdravotní stav nevyžaduje poskytování zdravotní péče, alespoň v rozsahu 80 lůžek na 550 000 obyvatel kraje nebo hlavního města Prahy a nad 550 000 obyvatel dalších 80 lůžek. Pro případ změny epidemiologické situace být připraven navýšit tuto kapacitu na 200 lůžek, a to do 7 dnů od vydání pokynu Ministerstva zdravotnictví, a zajistit, aby tyto prostory byly zřetelně označeny,

b) informovat Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo práce a sociálních věcí o zajištění objektů podle bodu 1a tohoto usnesení a o jejich celkové kapacitě,

c) průběžně informovat Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo práce a sociálních věcí o obsazenosti objektů podle bodu 1a tohoto usnesení,

2. ministryni práce a sociálních věcí, ministru zdravotnictví a 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra informovat a metodicky vést kraje a hlavní město Prahu v procesu vyčlenění lůžkové kapacity podle bodu 1a tohoto usnesení.

Provedou:
1. místopředseda vlády a ministr vnitra, ministryně práce a sociálních věcí, ministr zdravotnictví,
hejtmani krajů a primátor hlavního města Praha

 

Ing. Andrej Babiš, v. r.
předseda vlády