Ve Starém Městě je opravená kaple

kaple_small.jpg Kaple Andělů strážných prošla rekonstrukcí. 


30.03.202120210325-171705.jpg - V kapli Andělů strážných, která se nachází v lokalitě Staré Město, byla dokončena poslední etapa celkové opravy. Zatímco náklady na opravu exteriéru financovala společnost OKD, protože se kaple nachází na území zasaženém těžbou uhlí, město zajistilo upravu interiéru.

“Byly provedeny nové nátěry oken, dveří, je hotový nový rozvod elektřiny a po dohodě s památkáři byly provedeny i nové výmalby. Samozřejmě musely být zachovány původní fresky. Pro malíře byly tyto práce náročné, protože na základě rozhodnutí památkářů si musel vytvořit šablony, které přesně odpovídaly původním malbám,” popsala práce vedoucí Odboru komunálních služeb MMK Jana Maierová. Mobiliář z kapličky byl mezitím uskladněn v zázemí Technických služeb Karviná.

Už dříve tady byly provedeny na kapli venkovní stavební práce, které staticky nemovitost zajistily. Jednalo se o sanace zdiva, oklepání omítek, odvodnění vyztužení původních základů pomocí železobetonu. Zrekonstruováno bylo schodiště u kapličky a stará stříška byla vyměněna za novou, celoprosklenou. Kaplička má i nový oltář.

Církevní obřady se zde budou konat hned jak to covidová situace dovolí.

Statutární město Karviná je vlastníkem čtyř pozemků, na kterých se nachází kapličky. Kromě Kaple Andělů strážných v Karviné–Starém Městě je to dále kulturní památka Kaple Svaté Anny v Karviné-Ráji, kaplička svatého Jana Nepomuckého v Karviné-Mizerově a kaple Matky Boží Čenstochovské ve Fryštátě.Reportáž TV POLAR

still0326-00000.jpgstill0326-00001.jpg20210325-171845.jpg