Vyjádření k vývoji koronavirové nákazy mezi zaměstnanci OKD

důl-ČSM-sever.jpg


ilustrační foto ilustrační foto

20.05.2020 – Vyjádření primátora města Karviné Jana Wolfa (ČSSD): „O celé situaci koronavirové pandemie na pracovištích OKD, a. s. jsme intenzivně jednali již před začátkem vyhlášení nouzového stavu, během pandemie až do současné doby. Jsem v pravidelném telefonickém i osobním kontaktu s hejtmanem Moravskoslezského kraje Ivo Vondrákem i s výkonným ředitelem OKD, a. s. Radimem Tabáškem. Vycházíme vstříc všem požadavkům Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje, dodržujeme jako město veškerá nařízení. Všechna zásadní opatření jsou v rukou exekutivy, tj. hygieniků a epidemiologů. Kompetence primátora města v této chvíli neumožňuje zasahovat do činnosti Krajské hygienické stanice nebo jakkoliv ovlivňovat chod podnikatelských subjektů. Myslím si, že téma koronavirus není vhodné používat v rámci politické kampaně nebo jako kauzu. Tato vážná témata nejsou vhodná k diskusi na sociálních sítích.“

 Po konci nouzového stavu je rozhodovací platformou v řešení situace Krajská hygienická stanice se sídlem v Ostravě a je na ní, aby epidemiologové doporučili další kroky k zamezení šíření nákazy. V moci města Karviné a jeho vedení je možné ovlivnit jen chod úřadu a příspěvkových organizací. Do minulého týdne k 11. 5. 2020 byl počet nakažených a vyléčených v naší obci s rozšířenou působností vyrovnaný, bez výkyvů, situace byla stabilní a pohybovala se kolem 30 nakažených a 20 vyléčených, a to konkrétně ke včerejšímu dni bylo prokázáno 48 nakažených a z toho 24 vyléčených, čili dnes je z 63 tisíc občanů (našeho obvodu obce s rozšířenou působností, tj. v Karviné, Petrovicích, Dětmarovicích a Stonavě) pozitivně testovaných 24 osob s trvalým bydlištěm v Karviné a okolí. Díky zachování klidu a rozvahy jsme dva měsíce nouzového stavu zvládli velmi dobře. V současné době je spuštěn plynulý chod karvinského magistrátu, škol, městského domu kultury, regionální knihovny, střediska Juventus a sportovišť STaRS.

 Vyjádření tajemníka Magistrátu města Karviné Romana Nogola: „Po ukončení nouzového stavu se město Karviná navrací k normálnímu životu. Z našeho pohledu se nejedná o masivní nákazu, která by měla být v této chvíli předmětem jakýchkoliv nepředložených zásahů. Věříme, že příslušné správní orgány a zejména hygienici a epidemiologové vědí nejlépe, jestli a jak je nutné zasahovat. Jsme přesvědčeni, že to odborníci umí a věříme, že i Krajská hygienická stanice se sídlem v Ostravě dělá kompetentní kroky, s klidem a rozvahou dle údajů, které má k dispozici. Na obci není, aby šířila poplašné zprávy a aby strašila občany. Jsme připraveni po dvouměsíční práci v krizovém štábu na celou řadu dalších opatření, které bude nutné zase dál přijímat dnem i nocí, pokud to bude nezbytně nutné.“

 Vyjádření výkonného ředitele OKD Radima Tabáška: „Od samého počátku šíření koronaviru v Česku úzce spolupracujeme s odborníky, kteří situaci v OKD společně s námi vyhodnocují. Přijali jsme a dodržujeme veškerá doporučená i nařízená protiepidemická opatření hygieniků. V tuto chvíli společně pracujeme na dalším prohloubení už stávajících opatření, která by ještě důsledněji zabránila možnému šíření nákazy. Komunikujeme každý den se zástupci odborů, města Karviná včetně primátora i dalšími, kterých se situace dotýká. Věřte, že zdraví našich zaměstnanců je pro nás hlavní prioritou nejen v této náročné době.“

Vyjádření hejtmana Moravskoslezského kraje Ivo Vondráka (ANO 2011): „Se všemi jsem jednal a byla přijata všechna potřebná hygienická opatření ze strany KHS a vedení OKD. V daný okamžik už neplatí nouzový stav a je to také i z hlediska legislativy především v rukou těchto dvou organizací. Bohužel, pracovní prostředí v dolech je vysoce infekční (těžká práce ve velkém teple a vlhku) a navíc je situace komplikována tím, že drtivá většina pozitivních je bezpříznakových.“