Vzpomínky z kamene, látky i porcelánu

logo.jpg Venkovní sochy i součásti interiérů zámku Solca a Ráj můžeme obdivovat i dnes. 


DSC_0679.JPG

media.jpg

Zámky Solca a Ráj už sice nestojí, zanechaly však po sobě němé pamětníky jejich slávy, jejichž krásu můžeme obdivovat dodnes. V zámku Fryštát se najde řada kousků z těchto sídel například mezi porcelánem, obrazy či jinými prvky interiérové výzdoby. "S vzácným gobelínem z Nizozemí se můžeme setkat ve Zlatém sále. Na jeho tvorbu bylo pomocí klasické gobelínové techniky použito vlny a hedvábí. Jedná se však pouze o fragment, který zachycuje jen zadní část výtvarného plánu autora," uvádí Alexandra Rebrová v knize Historické gobelíny na zámku Fryštát. Gobelín pochází právě ze zámku Ráj. Ze zámku Solca pak pochází například značná část knižního fondu. 

IMG_20170715_154056.jpg

My si nyní přiblížíme dvě kamenné vzpomínky na tato zaniklá sídla - na každé jednu, nebo také můžeme říct - jeden symbol síly a mužnosti a jeden symbol něhy, lásky a veselých kratochvílí. 

Tou první kamennou vzpomínkou jsou raně barokní sochy Herkulů, které nyní střeží vchod do zámku Fryštát. Sochy z roku 1682 dříve tvořily součást zámeckého parku Ráj. "Na podstavcích u jižní fasády byly postaveny dvě sochy Herkulů, které na pravém podstavci měly vyrytý nápis Juráš a letopočty 1682 a 1730. Starší letopočet byl pravděpodobně dobou jejich vzniku a druhý, mladší letopočet asi dobou jejich obnovy. 

Sochy představovaly postavy mužů oděných do kůží a držící v rukou kyje," popisuje historička Alexandra Rebrová v knize Zaniklý zámek Ráj. Prostý lid, který antické mytologii nijak neholdoval, si nápis na soše vysvětlil po svém a sochy považoval za legendární slezské zbojníky Ondráše a Juráše. 

IMG_1244.JPG

Hned ve vestibulu návštěvníky fryštátského zámku vítá pro změnu kamenný pozdrav z druhého ze zaniklých zámků, ze zámku Solca. Tímto pozdravem je socha puttů s delfínem. "Jde o původní součást sochařské výzdoby zámeckého parku Solca v novobarokním slohu z 2.poloviny 19.století. Sousoší bylo v roce 1970 přeneseno z poddolované části Karviné-Dolů do zámeckého parku v Karviné-Fryštátě. Později byla zhotovena jeho replika a originál byl v roce 1997 osazen v interiéru zámku," píše Alexandra Rebrová v knize Zámek Fryštát. 

03_kašna Puttů (1).jpg

Socha pochází z roku 1883 a původně stála ve vyhřívaném čtyřlístkovém bazénku s lekníny a kalatkami před hlavním vchodem do soleckého zámku. Obrubní kameny byly použity na novou fontánu, která se nachází v parku u Oázy a jsou tedy z kvalitního pískovce, replika uprostřed fontány je z betonu. 

Puttové, kteří se oblibě v umění těší od dob renesance, jsou sochy nahých děťátek, andílků zpravidla bez křídel a jsou spojováni s Afroditou, láskou, hojností a sladkým nicneděláním. Ostatně také delfín byl zvířetem zasvěceným Afrodité a často ho jako jejího společníka můžeme vidět v různých uměleckých dílech. 

 

 

03_kašna Puttů (5).png