Zdárně pokračují práce na revitalizaci jezera

Odbahneni_small.jpg Odbahnění jezera v parku skončilo, nyní pokračují další navazující práce.


mha-0567.jpg7. 11. 2023 - V polovině srpna začala 2. etapa čištění jezera v zámeckém parku ve Fryštátě. Samotná realizace zahrnuje i úpravy břehů jezera a zvětšení plochy jednoho z ostrovů. V první etapě se stihlo odbahnit 70 procent ze dna vodní plochy, nyní se vyčistil zbytek. „V současné době jsme dokončili odsátí sedimentu ze dna vodní plochy, odtěžili jsme zhruba 16 tisíc kubíků sedimentu, dnes už pokračuje demontáž odvodňovací linky, která byla umístěna na parkovišti u katastrálního úřadu,“ popsal ukončené práce stavbyvedoucí Petr Vojtíšek.

Odtěžením sedimentu se zvýšila i hloubka jezera, v nejhlubším místě má kolem dvou metrů. Tím ale práce zdaleka neskončily. „Další práce však dále pokračují. Probíhá tak je opevnění břehových hran geo rohožemi a zpevnění břehů vlastní ornicí a osetí travním semenem. I na ostrůvku uprostřed jezera probíhají úpravy břehových hran, i tam se následně položí georohož, aby nedocházelo k erozi a dosype se ornicí a štěrkem. Pokračujeme i v přípravě na výstavbě lávky, kdy máme dokončeny první stupně základů opěr lávky. V následujících týdnech proběhnou vybudování druhého stupně základů opěr a poté vlastní montáž lávky,“ dodal Vojtíšek. V letošním roce ještě k dokončení lávky nedojde. V plánu jsou pouze základové pásy. Všechny naplánované práce budou probíhat až do Vánoc, pokračovat se bude opět na jaře příštího roku.