Ke stažení: Dědictví, které spojuje přes hranici

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB.jpg

Projekt „Dědictví, které spojuje přes hranici", registrační číslo projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_010/000243, je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj - Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński a státního rozpočtu PR.

 

Složky


Vytvoření složky: 29.04.2020 09:02 Josef Woźniak
Počet zobrazení: 3568