Jaworzno

perex_Jaworzno.jpg Své jméno získalo podle setnutého javoru.


perex_Jaworzno.jpg

Toto 13. největší polské město ve Slezském vojvodství datuje své založení k roku 1229 a jeho název je pak spjat s legendou o Kazimíru Velikém, který když tudy projížděl, všiml si dřevorubců, kteří káceli javor, údajně pro hledače stříbra; na základě této lidové báje pak vzniklo jméno i znak města. Dějiny města, stejně jako v našem případě, notně ovlivnilo hornictví, v roce 1767 zde vznikl první polský uhelný důl. Během druhé světové války, kdy se město stalo součástí Třetí říše, se do dějin města neslavně zapsal fakt, že právě zde se nacházel pobočný tábor Osvětimi, jehož vězňové pracovali převážně v místních dolech.

Dynamicky se město začalo rozvíjet v 20. století, kdy se do něj stěhovalo velké množství lidí kvůli možnosti práce v průmyslu. Nyní je Jaworzno městem s více než 94 000 obyvateli, které případné návštěvníky láká zejména na zajímavé stavby, kulturní a sportovní události. V roce 2016 si svou cestu do města našlo také okolo 500 věřících z celého světa, kteří zde zavítali v rámci procesí u příležitosti Světových dní mládeže v nedalekém Krakově.

http://www.jaworzno.pl