Doprava ve městě


Autobusová doprava


Autobusová doprava místní, příměstská, dálková181401-bus-nadrazi.jpg

Autobusové nádraží: ul. Nádražní, Karviná-Fryštát, Dopravni infocentrum KODIS: tel.: +420 555 440 341, e-mail: info-karvina@kodis_cz

Městská hromadná doprava je zajištěna 10 linkami. Přímá pravidelná autobusová spojení jsou s okolními městy a obcemi: Bohumín, Český Těšín, Havířov, Ostrava, Orlová, Třinec, Doubrava, Dětmarovice, Dolní Lutyně, Petrovice u Karviné, Stonava, Albrechtice, Rychvald, Petřvald, Horní Suchá, Nošovice, Hnojník, Komorní Lhotka,Těrlicko. Dálkové linky jsou na trasách: Karviná – Morávka. Další spoje jsou z Ostravy, která je od Karviné vzdálena cca 20 km, autem cca půl hodiny do centra. Informace o veškerých spojích získáte na adrese: http://www.idos.cz

 

Informace o MHD


Odbavování cestujících v MHD je prováděno čipovými kartami, platebními kartami nebo zaplacením jízdného v hotovosti přímo u řidiče autobusu. Majitelé čipových karet ODIS mají možnost zakoupení časových jízdenek. Úplný přehled jednotlivého a časového jízdného včetně přepravních podmínek naleznete ZDE

Dobití hotovosti na čipovou kartu je možno provést přímo u řidiče. Prodej čipových karet ODIS a časových jízdenek je zajišťován v dopravním infocentru KODIS v budově vlakového nádraží nebo v e-shopu na webových stránkách dopravce na adrese: ZDE.

Autobusy tohoto dopravce jsou vybaveny novým odbavovacím zařízením, které akceptuje čipové karty ODIS a platební karty.

Informace o místních spojích naleznete na webových stránkách dopravce ZDE.

 


Důležitá telefonní čísla pro motoristy


Tísňové volání: 112

Poruchová služba: ABA non stop 1240, UAMK - 1230

Linka pomoci řidičům: 1224

Dopravní nehody: 158

Dopravní inspektorát: tel.: +420 974 734 254, +420 596 325 238, ul. U Svobodáren 1298, Karviná-Nové Město

 


Benzinové stanice


 


Dopravní situace ve městě


Centrum města:

Zahrnuje Masarykovo náměstí v Karviné-Fryštátě, dále ulice Svatováclavskou, Zámeckou, Fryštátskou, Příčnou, Praskovu, Pivovarskou, Markovu a Hrnčířskou a končí u městského tržiště.  Parkování je možné jen na označených parkovištích dle dopravního značení. V sobotu a neděli je možné do centra vjíždět vozidly bez omezení a bezplatně parkovat před radnicí. Nejbližší veřejné parkoviště neplacené – před Letním kinem a poblíž restaurace Oáza,  placené (parkovací automaty) – ul. Karola Śliwky naproti magistrátu, Masarykovo náměstí, u pošty a naproti RBP, u dětského dopravního hřiště  v Karviné-Fryštátě.

Parkování:

V centru města je obytná zóna, pěší zóna je pouze kolem zámku. V blízkém okolí je zóna s omezeným stáním, a to od zimního stadionu po ul. Karola Śliwky, ul. Vydmuchov, ul. Lázeňské k Lázním Darkov v Karviné-Lázních Darkově. Další zóna omezeného stání je v Karviné-Novém Městě, oblast ohraničená ulicemi  Havířská, Sportovní, U Bažantnice a Na Vyhlídce. Na všech uvedených místech je parkování možné pouze na označených parkovištích. Na celém území města je v současné době osm parkovišť s parkovacími automaty (u dětského dopravního hřiště, u budovy B magistrátu na ul. Karola Śliwky, u pošty a naproti Revírní bratrské pokladny na Masarykově náměstí,  naproti Úřadu práce a za budovou C magistrátu (bývalá Komerční banka), ul. Vydmuchov, před NsP v Karviné-Ráji, ul. Fryštátská (poblíž lékárny) v Karviné-Fryštátě, dále placené hlídané 24 h u Rehabilitačního sanatoria. Doba zpoplatnění parkování na parkovištích s parkovacími automaty města Karviné je: Po-Pá: 600-1800 h, So: 600-1200 h.

 Cyklodoprava:

Historie

Statutární město Karviná začalo systematicky realizovat cyklistické stezky v 90. letech minulého století, kdy byly široké chodníky podél hlavních komunikací využity pro zřízení cyklistických stezek. Ve stejném období se z podnětu euroregionu Těšínské Slezsko vyznačují první cyklotrasy po stávajících vozovkách, kterými se město napojuje jak na české, tak i na polské straně na síť značených cyklotras. Na začátku nového století začaly přibývat první novostavby stezek rozšiřující existující, dosud však nepropojenou, síť. Průběžně se označují stezky v parcích a začínají se rekonstruovat nejméně vyhovující původní cyklostezky. V roce 2006 si město nechalo vypracovat generel cyklistické dopravy, který definuje požadavky na dostavbu celé sítě a navrhuje rychlou realizaci na nejpalčivějších úsecích, které cyklisté v hojné míře používají, která však nejsou z hlediska bezpečnosti vyhovující. Svazku měst a obcí okresu Karviná a jejich polským partnerům se podařilo získat více než 4 miliony euro na stavbu nové cyklotrasy podél řeky Olše: z Bohumína vede přes Dětmarovice, Dolní Lutyni, Doubravu, Karvinou, Petrovice u Karviné a Chotěbuz, z Bohumína lze pokračovat do polské Raciborzi.  Karviná vydala zatím dva cykloprůvodce, kde nabízí zajímavé tipy na cyklovýlety po městě a okolí. Ve výhledu je sledována realizace dalších asi 30 km cyklistických stezek a tras, takže se cyklisté o svou budoucnost ve městě obávat nemusí.

Cyklistické stezky

Na území Karviné se nachází přibližně 30 km stavebně upravených nebo vodorovně značených cyklostezek. Ty se dále dělí na cyklostezky samostatné a cyklostezky na chodníku dělené a nedělené, tzn. společné pro chodce a cyklisty. V katastrální mapě města v sekci cyklodopravy jsou tyto typy cyklostezek barevně odlišeny (samostatná stezka = zelená, cyklostezka dělená = oranžová, cyklostezka nedělená = fialová, cyklotrasy podle odstavce níže jsou modře). V roce 2010 byly realizovány první cyklistické pruhy na vozovce tř. Osvobození.

Regionální cykloturistické trasy

Na území Karviné se nachází přibližbě 15,5 km značených cyklotras svislým vodorovným značením. Oficiální značení je stanoveno KČT v rámci celorepublikové sítě cyklotras. Karvinou prochází tři regionální trasy vedené pod č. 6097, 6110 a 6100.

Cykloturistické tematické trasy po městě a okolí, které byly realizovány v roce 2007 a vydány v cykloprůvodci "Cyklotrasy fajnym městem" nemají své registrační číslo a nejsou tudíž zařazeny do systému tras KČT. Držitel uvedeného průvodce je přehledně veden mapkami, které jsou součástí materiálu. Někde vedou trasy po vyznačených stezkách, někde pouze po komunikacích, částečně vedou souběžně s očíslovanými trasami KČT.

O cyklistice se zaměřením na cestovní ruch získáte informace v části: Město Karviná – Pro turisty a návštěvníky - Cykloturistika a celkový přehled jednotlivých tras najdete v přiloženém souboru Aktuální informace o cyklodopravě. (dokument PDF)


Taxislužba


Taxislužba je nabízena na těchto bezplatných telefonních číslech: 800113114, 800114115, 800105106, 800116117, 800153961.

Veřejná stanoviště vozidel TAXI (mimo dispečinky jednotlivých taxislužeb):

Karviná-Ráj: ul. Kosmonautů – u prodejny ESAM, ul. Vydmuchov u NsP 

Karviná-Nové Město: tř. Osvobození - poblíž Autotechny, poblíž náměstí Budovatelů, naproti Úřadu práce, 

Karviná-Hranice: ul. Leonovova –  u obchodního střediska Permon a Kaufland

 


  

Další informace

Dopravní omezení

uzavirka2.jpg Přehled aktuálních uzavírek a dopravních omezení na území města.