Koňské projížďky – jedinečná nabídka v celém Moravskoslezském kraji

10329781 Nostalgické jízdy městem aneb poznáváme Karvinou v historickém kočáře taženém koňským spřežením. Obzvláště romantici ocení jízdu kočárem taženém nádher­ným koňským spřežením. Pohodlně se tedy usaďte a zaposlouchejte se do klapotu kopyt. Nostalgická projížďka histo­rickým jádrem města vás přenese do starých dobrých časů… Přejeme vám kouzelné zážitky!


10329781

EN – English   PL – polski

Jízdy jsou pravidelně provozovány o prázdninách. To znamená, že zájemci mají jistotu, že ve stanoveném termínu v časovém rozmezí od 15 do 18 h bude kočár, pokud zrovna nebude na trase, stát připraven na určeném stanovišti. Tím tato služba představuje jedinečnou nabídku v celém Moravskoslezském kraji.

Hlavní stanoviště je na Masarykově náměstí u zámku, přímo v historickém jádru města. 

Ceny projížděk v rámci pevného kalendáře podle délky trvání: 1 hodina = 400 Kč; 1/2 hodiny = 200 Kč. Cena je za kočár a jízdu.

V Městském informačním cen­tru (MIC – tel.: +420 596 318 620) si můžete ověřit, zda náhodou nedošlo ke změně termínu jízd (v případě zrušení jízd z důvodu nepříznivého počasí, Vám MIC sdělí náhradní termín) nebo si zde rezervovat jízdu v rámci daného kalendáře.

Kalendář pravidelných jízd: od července do konce srpna každý pátek a sobotu od 15 do 18 hodin.

Speciální termíny: večerní a denní projížďky v rámci mezinárodní akce Dny evropského kulturního dědictví. Cena bývá obvykle max. 20 Kč/jízda/osoba.

Individuální projížďky, mimo pevný kalendář pravidelných jízd, lze objednat rovněž v městském infocentru. Ceny pro individuální objednávky budou stanoveny dohodou mezi objednatelem a klientem v závislosti na místě a času přistavení povozu a podle délky poskytnutí služby.

Provozovatelem služby je Jízdárna Dvůr Olšiny, Olšiny čp. 59, Karviná-Staré Město.

Doporučujeme si uvedené termíny ještě předem aktuálně ověřit v MIC.