Plán udržitelné městské mobility Karviné

perex.png Stránky jednoho ze strategických dokumentů města.


perex.png

Zájemci o Plán udržitelné mobility města Karviné se na https://pum.karvina.cz dozví informace o jeho zjištěních a závěrech. 

loga_PUM_povpublicita.png

Realizováno v rámci projektu „Strategické dokumenty statutárního města Karviné“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0009841.