Tożsamość dwóch pokoleń Zaolzian

6. 10. 2017, 17:00 - 6. 10. 2017, 19:00

Typ: Přednášky, besedy

Organizátor: Regionální knihovna Karviná

Místo konání: Literární salón, Regionální knihovny Karviná-Fryštát

Autorka Magdalena Ćmiel uvede svou knihu o identitě dvou generací obyvatel Těšínského Slezska. Vstup zdarma. Literární salón, Regionální knihovny Karviná-Fryštát.