„Setkání s amatérskými spisovateli Karvinska“.

8. 01. 2019, 15:30 - 8. 01. 2019, 19:00

Typ: Přednášky, besedy

Organizátor: Obec Slováků v Karviné

Místo konání: Klubovna Obce Slováků, ul. Centrum 2314, Karviná-Mizerov

Pozvání přijaly  Anička Vojtěchová a Marie Brabcová. Pořádá Obec Slováků v Karviné. Klubovna Obce Slováků, ul. Centrum 2314, Karviná-Mizerov.