Shirley Valentine

30. 09. 2022, 19:00 - 30. 09. 2022, 21:00

Typ: Divadlo

Organizátor: MěDK Karviná

Místo konání: velký sál MěDK

Náhradní termín za 16. 6. 2022.

Z důvodu nemoci v divadle jsme byli nuceni toto představení posunout na 30. 9. 2022. 

VSTUPENKY ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI.

Pokud Vám náhradní termín představení nevyhovuje, zakoupené vstupenky lze vrátit v pokladně MěDK Karviná nejpozději 7 dní před akcí. V případě, že jste využili nákup on-line, budou Vám peníze zaslány zpět na účet, a to po sdělení kódu transakce, variabilního symbolu, jména a příjmení, na které byly vstupenky zakoupeny. Tyto informace zašlete na e-mail: jana.kominkova@medk.cz.

Děkujeme za pochopení.

Shi­r­ley Valen­ti­ne je jmé­no dív­ky, kte­rou ta sou­čas­ná, čty­ři­ce­ti­le­tá mat­ka rodi­ny a man­žel­ka počest­né­ho obča­na, už dáv­no není. I když se musí sta­rat hlav­ně o to, aby život její rodi­ny žijí­cí v Liver­poo­lu běžel ve vyjež­dě­ných kole­jích, sny a tou­hy té dív­ky, kte­rou kdy­si byla, v ní zůstá­va­jí. Snad pro­to pod­leh­ne návr­hu své kama­rád­ky a udě­lá něco, co se od ní neo­če­ká­vá – odje­de na dovo­le­nou do míst, kde se pěs­tu­je vin­ná réva, do Řec­ka. A tam začí­ná nový život, nové dob­ro­druž­ství, všech­no to, co už pova­žo­va­la za ztracené.

Hrají: Simona Stašová

Autor: Willy Russell

Na akci je třeba dodržovat aktuální platná nařízení, více naleznete:  ZDE